Inschrijvingsvoorwaarden

 • Ten aanzien van de inschrijving voor een workshop of opleiding geldt een bedenktijd van 14 dagen. Dit betekent dat 14 dagen ná datum ondertekening van het inschrijvingsformulier de inschrijving definitief is.
 • Inschrijven voor een workshop of opleiding kan tot uiterlijk één dag voor aanvang van de workshop of opleiding plaatsvinden.
 • Indien minder dan 4 deelnemers inschrijven, gaat een workshop of een opleiding niet door.
 • Door in te schrijven gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van De Roestenburgh. Op verzoek worden deze per mail toegezonden.
 • De kosten voor de workshop of opleiding zijn incl. alle overige kosten zoals studie- en cursusmateriaal en catering.
 • In afwijking van de algemene voorwaarden geldt t.a.v. de inschrijving voor een workshop of opleiding het volgende:
  • Indien deelname uiterlijk 1 maand voor aanvang van de workshop of opleiding afgezegd wordt, worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Indien deelname tussen 1 maand en twee weken van tevoren afgezegd wordt, wordt 25% van de kosten in rekening gebracht.
  • Indien deelname binnen twee weken en datum aanvang workshop of opleiding afgezegd wordt, worden de volledige kosten in rekening gebracht.
  • De Roestenburgh is gerechtigd in voor de deelnemer positieve zin van deze bepalingen af te wijken.
 • Het eigendomsrecht van al het cursusmateriaal dat verstrekt wordt, is en blijft bij De Roestenburgh. De verstrekte materialen zijn alleen voor persoonlijk gebruik.
 • Lesmateriaal wordt tijdens of na de workshop of opleiding digitaal of fysiek verstrekt
 • De workshops en opleidingen die De Roestenburgh biedt, richten zich niet alleen op de intellectuele capaciteiten van de deelnemer, maar zeker op de intuïtieve deel. Om die reden worden er geen vooropleiding- / toelatingseis(en) gesteld.  Deelnemers dienen wel open te staan voor anderen en hun levensbeschouwing. Daarnaast moeten zij bereid zijn holistisch naar een mens te kijken.
 • Het niveau van de workshops en opleiding is HBO (+).

Studiebelasting

Het gaat in de opleidingen en workshops m.n. op het ervaren en voelen. De studiebelasting bestaat uit het (uit)werken met de evaringen die tijdens de dag(en) opgedaan zijn. Op vrijwillige basis kan literatuur – waarvoor tips gegeven worden – doorgenomen worden.

Exameneisen workshops en opleidingen

 • Bij workshops kan geen diploma behaald worden. Indien gewenst wordt een certificaat van deelname afgegeven.
 • Bij alle opleidingen geldt dat, indien alle bijeenkomsten bijgewoond worden en aan de exameneisen voldaan wordt, je recht hebt op een diploma.
 • De exameneisen bestaan uit 3 componenten:
  • Inzet tijdens de opleidingsdagen
  • Schriftelijke zelfreflectie
  • Presentatie van max 10 minuten op laatste opleidingsdag
 • Er zijn geen vrijstellingsmogelijkheden.
 • Indien een opleidingsdag niet bijgewoond kan worden, bestaat de mogelijkheid deze dag kosteloos in een andere leergang in te halen. Ook kan deze dag tegen extra betaling in een persoonlijke sessie met de trainer ingehaald worden.
 • Indien een diploma niet behaald wordt, is één gratis herkansing mogelijk. Mocht het diploma dan nog niet behaald zijn, dan dient de opleiding opnieuw gevolgd te worden. Er geldt dan een korting van 30% op het inschrijfgeld.
 • Diploma’s zijn niet wettelijk erkend en niet gecertificeerd. Desondanks zijn de opleidingen vanzelfsprekend waardevol.

Informatie en vertrouwelijkheid

 • Administratieve vragen kunnen altijd zowel telefonisch als per mail gesteld worden. Daarnaast kunnen vragen via een contactformulier op de site gesteld worden.
 • Informatieaanvragen worden binnen 2 werkdagen beantwoord.
 • De Roestenburgh gaat vertrouwelijk om met alle informatie die voor, tijdens of na een workshop of opleiding verstrekt wordt. Daarnaast gaat De Roestenburgh er van uit dat deelnemers ook vertrouwelijk met de door De Roestenburgh verstrekt informatie omgaan. Indien gewenst kan gebruik gemaakt worden van een geheimhoudingsverklaring.

Wet Bescherming Persoonsgegevens / Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • Met het invullen en toesturen van het inschrijfformulier geef je uitdrukkelijk toestemming tot het verwerken van deze gegevens. De gegevens worden verwerkt om je als deelnemer van een workshop of opleiding te kunnen inschrijven.
 • De gegevens zoals vermeld op het inschrijfformulier worden geregistreerd. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om je periodiek een nieuwsbrief toe te sturen. Afmelden van deze nieuwsbrief kan onderaan elke nieuwsbrief.
 • Wij gaan er van uit dat de vastgelegde gegevens juist zijn omdat jij die zelf aangeleverd hebt.
 • De gegevens worden tot 10 jaar na registratie bewaard
 • Vanzelfsprekend mag je als betrokkene de gegevens inzien. Op jouw verzoek wijzigen wij je gegevens.
 • De gegevens worden digitaal bewaard in een systeem dat door middel van een wachtwoord gewijzigd is.