Cursus Mindfulness & Intuïtieve Ontwikkeling

Zoals bij elke dienst die De Roestenburgh aanbiedt, staat de MENS centraal. Jij dus!
Het gaat om jou, om jouw ontwikkeling en om jouw leven. Door mindful in het leven te staan, wordt je leven boeiender, intenser en ben je in staat je aardse bestaan nog meer in balans te brengen.

Mindfulness

Letterlijk betekent mindfulness opmerkzaamheid. Mindfulness is aanwezigheid. Je aandacht is in het hier en nu. Je laat je niet leiden door de gedachten en emoties die je hebt, maar neemt ze waar zonder er een oordeel over te hebben. Je kijkt neutraler naar jezelf en anderen, en met minder vooroordelen. Hiervoor komen compassie en relativerende humor in de plaats. Het wordt gemakkelijker vriendelijk te zijn en de wereld met mildheid tegemoet te treden.

Mindfulness is afkomstig uit het Boeddhisme. Binnen het Boeddhisme wordt uitgegaan van het feit dat opmerkzaamheid, het leven in het hier en nu getraind kan worden. De cursus levert een wezenlijke bijdrage aan die training, want het gaat over aandacht, acceptatie en aanvaarding, het aandachtig en zo oordeelloos mogelijk waarnemen van het huidige moment.

Alles wat binnen De Roestenburgh plaats vindt, is gebaseerd op twee stevige pijlers. Op de eerste plaats een holistisch mensbeeld. Dit wil zeggen dat het uitgangspunt is, dat een mens méér is dan alleen een verstand en een lichaam. Er is een derde deel. Een kern, een ziel. De tweede pijler wordt gevormd door het systemisch gedachtegoed. Meer informatie daarover vind je hier.

Voor De Roestenburgh is mindfulness te vergelijken met een mengpaneel met 3 schuiven. Eén schuif voor je verstand, één voor je lichaam en één voor je ziel.

Luisteren naar je intuïtie en meer mindful in het leven gaan staan, doe je door met de schuiven te werken. Samengevat : de schuif voor je verstand een tandje minder, de schuiven voor je lichaam en je ziel een beetje meer open zetten. En dat is te leren!

Intuïtieve ontwikkeling

De westerse manier van in het leven staan, is voor het grootste deel gebaseerd op het verstand. Veel mensen zijn door hun opvoeding het contact met hun innerlijk voelen en ‘innerlijk weten’ kwijtgeraakt.

Het valt in deze maatschappij ook niet mee je intuïtie een rol van betekenis te geven En dat terwijl je intuïtie gewoon in jezelf aanwezig is. Je maakt er alleen slechts zelden bewust gebruik van. En dat is jammer, want je intuïtie is één van je nuttigste instrumenten. Het ligt gewoon voor het oprapen. Wie denkt niet regelmatig achteraf: “….ik wist het wel….”.

Daarnaast is het zo dat je intuïtie je ook beschermt. Het heeft namelijk altijd het beste met je voor en waarschuwt je als iets niet goed voor je is! Je intuïtie is niets geheimzinnigs, maar een eenvoudig hulpmiddel dat je (als je dit weer opnieuw ontdekt hebt) altijd kunt gebruiken.

Elke intuïtieve ontwikkeling start met bewustwording. Bewustwording en aandacht. Aandacht voor jezelf. Deze bewustwording kun je oefenen. Door hierover het gesprek aan te gaan, maar zeker ook door het gewoon te doen. In de cursus nodigen we je op een speelse manier uit te mediteren en te visualiseren. Je leert wat chakra’s zijn, welke invloed ze op je leven hebben en hoe je ze kunt beïnvloeden. Je leert jezelf te gronden en tot rust te komen. Je ervaart hoe het is om je bewust te zijn van je lichaam en hoe je creatief met je intuïtie om kunt gaan. Maar het belangrijkste is dat je meer over jezelf leert. Over je eigen unieke mogelijkheden.

Mindfulness

Tot slot leer je aandachtig te zijn. We helpen je op weg om weer aandacht te hebben voor jezelf en je omgeving. In het HIER en NU.

Kortom: op basis van het bewust gebruik van je intuïtie, ben je in staat opmerkzaam en aandachtig in het leven te staan. En zo start je een persoonlijk ontwikkelproces. Een proces waar je geen spijt van zult krijgen, omdat je bewust gaat gebruiken wat je onbewust al lang in je hebt. Een proces waar je mee verder kunt als je dat wilt.

De cursus is geschikt voor iedereen. Elk mens is immers gebaat met het bewuster inzetten van zijn intuïtie. Zeker voor mensen met een druk en hectisch leven, is de cursus erg geschikt. Maar ook voor het brengen van meer tevredenheid, blijdschap en mildheid in je leven, is deze cursus een mooi instrument. Omdat het geen kennistraject is, maar een ‘doe & ervaar’ cursus, kan iedereen meedoen. Er zijn dus geen toelatingseisen of vooropleidingen vereist. Het gaat om jou. En als jij nieuwsgierig en belangstellend komt, heb je alles wat voor de cursus nodig is bij je.

Data opleidingen

De data voor de cursus vind je hier.

Tot slot

De cursus Mindfulness & Intuïtieve Ontwikkeling is een investering in jezelf. In de kwaliteit van je leven. En het belangrijkste in jouw leven ben jij! Zorg dus goed voor jezelf.

En mocht je twijfelen of de cursus geschikt voor je is, zoek dan een rustige en comfortabele plek. Ga rechtop op een stoel zitten, je voeten plat op de grond, je zitvlak stevig op de stoel. Concentreer je op je ademhaling en voel. Voel en probeer zo min mogelijk te denken. Het antwoord op de vraag “Is deze cursus geschikt voor mij?” zou dan zomaar eens bij je binnen kunnen komen.