Workshop Een andere kijk op verslaving

Verslaving is een veel voorkomend probleem. Met gigantische effecten. Op de verslaafde zelf, op diens omgeving en op de totale maatschappij. En iedereen kent wel iemand die verslaafd is of waarvan je vermoedt dat die verslaafd is of dreigt te raken. Of je bent zelf verslaafd of je bent bang dat te worden. Er zijn talloze boeken geschreven over verslaving en de manieren om er vanaf te komen. De Roestenburgh biedt een eendaagse workshop waarin op een andere, bredere manier naar verslaving gekeken wordt.

Voor meer informatie, of voor een inschrijving, kunt u bellen of een email sturen.

Wat is verslaving?

Verslaving is een begrip waar veel verschillende opvattingen over bestaan. Verslaving wordt gezien als ziekte, als een gewoonte, als ondeugd, als crimineel gedrag of als een maatschappelijk probleem. Welke opvatting je ook huldigt, duidelijk is dat een verslaving een grote impact heeft. Afhankelijk van de definitie die je gebruikt voor verslaving, lopen de schattingen van het aantal verslaafden in Nederland uiteen tussen de 2.000.000 en 5.000.000 mensen. De kosten die gepaard gaan met verslaving lopen jaarlijks in de miljarden. Maar alleen al de gevolgen voor de verslaafde zelf én voor de directe omgeving zijn reden genoeg om eens op een andere manier naar verslaving te kijken.

Verslaving

Verslaving in het algemeen

In de workshop Een andere kijk op verslaving belichten we verslaving van diverse kanten. Met de deelnemers lopen we als het ware om verslaving heen en kijken naar verslavingsaspecten die normaal gesproken niet aan de orde komen. We kijken naar de soorten verslaving en de kenmerken daarvan.

Vanzelfsprekend komt de oorzaak van verslaving uitgebreid aan de orde. Maar ook de omgeving van een verslaafde komt ter sprake. Wie kan wat doen? Welke verantwoordelijkheid heeft de verslaafde? Wat kan een partner, kind of vriend van een verslaafde doen? En wat kan beter niet gedaan worden?
Niet alleen de oorzaak van verslaving wordt – anders dan maatschappelijk gebruikelijk – is tegen het licht gehouden. Er wordt ook ingegaan op het voorkomen of beëindigen van een verslaving. Kan dat überhaupt? En zo ja, hoe dan? Om vast een tipje van de sluier op te lichten: Ja, voorkomen en stoppen met een verslaving kan zeker.

Hoe ziet de workshop eruit?

De workshop duurt één dag en start om 9.30 uur. Je bent vanaf 9.00 uur welkom. Dan staat koffie en thee klaar. Het einde van de workshop is mede afhankelijk van de energie in de groep en ligt tussen 16.30 en 17.00 uur. Vóór en na de middag is er een pauze. Rond het middaguur wordt er voor een lekkere en verantwoorde lunch gezorgd.

In hoofdlijnen ziet de dag er als volgt uit:

 • Welkom
 • Praktische informatie en verwachtingsmanagement
 • Gewoonte versus verslaving
 • Oorzaken verslaving
 • Systemische Kijk op verslaving (systemisch werken)
 • Rol naasten
 • Oordeelsbekwaamheid verslaafde
 • De échte werking van een verslaving
 • Het verslavingsproces en de Verslavingscirkel /- spiraal
 • Redenen niet aanpakken verslaving
 • Losse eindjes
 • Afsluiting

Confronterend

Als je verslaafd bent of dreigt dat te worden, kan de workshop heftig voor je zijn. Maar nooit zo heftig of confronterend als het verslaafd blijven of dat worden. Ook als je in de omgeving van iemand die verslaafd is leeft, kunnen delen van de workshop je raken. Maar soms kan dat iemand erg helpen stappen te zetten en zaken anders aan te pakken. Mocht je worstelen met de vraag of de workshop op dít moment geschikt voor je is, neem dan gerust contact met ons op.

Tot slot

Anders kijken naar verslaving vergt moed. Moed om buiten de bestaande paden te gaan en uit je comfortzone te stappen. Om soms los te komen van de gangbare theorieën en behandelmethodes bij een verslaving. Het gaat over breder kijken. Niet alleen met je verstand kijken, maar ook vanuit je gevoel. Je laat ook je intuïtie de problemen waarnemen. Zodat je op basis van een zo volledig mogelijke waarneming op zoek kunt naar oorzaken. En kunt besluiten die oorzaken aan te pakken.

Verslaving

Voor wie is de workshop geschikt?

De workshop Een andere kijk op verslaving is geschikt voor iedereen. Omdat het gaat over alle vormen van verslaving. De inhoud heeft betrekking op elke mogelijke verslaving.

Zeker voor degene die verslaafd is of bang is dat te worden en de moed heeft daar eens naar te kijken, is de workshop een aanrader. Dit omdat het over verslaving in het algemeen gaat. En er dus sprake is van een veilige omgeving. Niemand wordt dus beschuldigd en geen enkele persoonlijke situatie wordt als casus behandeld.

Persoonlijke begeleiding

Op basis van hetgeen in de workshop besproken wordt, begeleiden we ook verslaafden of naasten daarvan persoonlijk. In een beperkt aantal gesprekken, vertalen we dan de uitgangspunten van de workshop naar je persoonlijke situatie en ondersteunen we je bij de keuzes die je maakt. Wil je over deze persoonlijke begeleiding meer over weten? Kijk dan hier of neem dan contact met ons op.

Vraag direct informatie aan:

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.