Workshop Een andere kijk op ziekte

Een holistische kijk op ziekte

Ziekte

Gezondheid en ziekte worden als elkaar tegenpolen gezien. Waarbij gezondheid als de goede kant gezien wordt en een ziekte als de verkeerde zijde.  Hoe gek het misschien ook klinkt, maar tegenpolen zijn in wezen één. Er is sprake van een twee-eenheid. Het zijn twee uitersten van één en hetzelfde.  Zoals waken en slapen, mooi en lelijk,  groot en klein, dag en nacht, open en dicht, links en rechts, succes en falen, leven en dood. Zonder het één kan het ander niet bestaan.

Tegenpolen zijn op hetzelfde moment gelijk én toch verschillend. Ze zijn evenwaardig !

Hoe ga je om met ziekte

Bij ziekte en gezondheid gaat het om de balans, het evenwicht in een lichaam. In een gezond lichaam is geen sprake van een disbalans. Bij ziekte wel. Een ziekte heeft een grote impact op de zieke én zijn omgeving. Reden genoeg dus om eens op een andere manier naar ziekte te kijken.

Voor meer informatie, of een inschrijving, kunt u bellen of een email sturen.

Kijken naar ziekte

Hoe gek het misschien ook klinkt, maar in de workshop Een andere kijk op ziekte staat de gezondheid van de totale mens centraal. Het is zeker geen medisch college of een workshop met wetenschappelijk verklaarde uitgangspunten. Het is een brede holistische kijk op ziekte. We dagen je uit op een andere manier naar ziekte te kijken. De workshop biedt geen pasklare oplossingen, concrete behandelplannen of methoden om een ziektebeeld te bestrijden. Daar gaat het niet om.

Het gaat om het kijken naar de niet – gezonde mens. Niet alleen kijken door de bekende medische bril, maar kijken door een holistische bril. In het belang van de mens. Waarbij de gezondheid van die mens voorop staat. En mocht totale gezondheid niet bereikbaar zijn, dan gaat het om het aanvaarden van het ziektebeeld. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat een holistische begeleiding van zieke mensen, hen helpt om te gaan met hun beperkingen.

Andere kijk op ziekte
Inhoud

Hoe ziet de workshop eruit ?

De workshop duurt één dag en start om 9.30 uur. Je bent vanaf 9.00 uur welkom. Dan staat koffie en thee klaar. Het einde van de workshop is mede afhankelijk van de energie in de groep en ligt tussen 16.30 en 17.00 uur. Vóór en na de middag is er een pauze. Rond het middaguur wordt er voor een lekkere, verantwoorde lunch gezorgd.

In hoofdlijnen ziet de dag er als volgt uit:

  • Welkom
  • Praktische informatie en verwachtingsmanagement
  • Wat is ziekte ?
  • Holistisch mensbeeld
  • Rolverdeling zieke & omgeving
  • Systemisch gedachtegoed
  • Kijken naar een ziekte: invalshoeken
  • Erfelijkheid
  • Medische wetenschap en holistisch- / systemische kijk op ziekte
  • Losse eindjes
Achtergrond

Achtergrond van de workshop: Een andere kijk op ziekte

De workshop is gebaseerd op het systemisch gedachtegoed en gaat uit van een holistisch mensbeeld. Deze basis uitgangspunten staan dan ook tijdens de workshop centraal. De systemische krachten worden niet alleen toegelicht, maar je krijgt de kans te voelen hoe ze werken.

Daarna worden de hoofdlijnen van het systemische gedachtegoed gekoppeld aan een holistische kijk op ziektebeelden. Ook wordt de ethiek van een holistische aanpak besproken. Waarbij de vraag “Wanneer en hoe zijn er andere stappen tot begeleiding mogelijk?”, centraal staat. Dit alles zonder de successen en de waarde van de huidige, wetenschappelijke aanpak van ziekten tekort te doen.

Resultaat

Resultaat van de workshop

Na de workshop “Een andere kijk op ziekte” beschik je niet over een handboek met oplossingen voor ziekte. Maar je gaat met een bredere kijk naar huis. Je bent je bewust van een aantal zaken, die mogelijk van invloed zijn op ziekte. En op basis van die bewustwording, kun je je begeleiding van mensen verbreden. En kun je vervolgstappen zetten. Het inzicht dat tijdens de workshop ontstaat, levert ook een bijdrage aan het omgaan met je eigen ziekte.

Prijs en praktische informatie

Prijs en praktische informatie

De workshop wordt gegeven in De Roestenburgh in Dinther. Vanzelfsprekend wordt voor koffie en thee en een verantwoorde lunch gezorgd. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.

De kosten voor het bijwonen van de workshop bedragen € 95,00. Wij zijn vrijgesteld van BTW. Het is ook mogelijk de workshop individueel te volgen. De kosten bedragen dan € 275,00.

Tot slot

Anders kijken naar ziekte vergt moed. Moed om buiten de bestaande paden te gaan en uit je comfortzone te stappen. Om soms los te komen van wetenschappelijke modellen of theorieën. Het gaat over breder kijken. Niet alleen met je verstand kijken, maar ook vanuit je gevoel. Je laat je intuïtie de problemen waarnemen. Op basis van een goed contact met jezelf, kijken naar de ander. Niet naar een onderdeel van die ander, maar naar de totale mens.

Meer weten over onze aanpak?

Ben je benieuwd naar aanpak van De Roestenburgh en ben je op zoek naar een weg, die je in staat stelt je blikveld blijvend te verruimen? Neem dan contact op voor een persoonlijke toelichting. Natuurlijk ben je ook van harte welkom in De Roestenburgh om over de aanpak te praten.

Vraag direct informatie aan: