Opleiding Systemisch Werken, Coachen & Holistische Rouwbegeleiding

In deze opleiding worden systemen en de daarin aanwezige krachten besproken en uitgediept. We kijken niet alleen naar de systemische uitgangspunten en de manier waarop ze verstoord raken. We laten je ook ervaren wat er gebeurt als deze uitgangspunten niet gerespecteerd worden. Vanzelfsprekend kijken we uitgebreid naar wat je kunt doen (of juist te laten hebt) om een systeem in balans te brengen en te houden.

De opleiding is om te beginnen gericht op het verkrijgen van inzicht in de uitgangspunten van het systemisch of  groepsdynamisch werken.
Het is onze holistische overtuiging, dat als iedereen meer inzicht zou hebben in de onbewuste krachten die in elk systeem spelen, de wereld er anders en beter uit zou zien. Op basis van deze inzichten is een mens in staat makkelijker in balans te komen en te blijven waardoor meer innerlijke rust ontstaat. Dit zorgt er voor dat elke deelnemer ook de ruimte krijgt een aantal persoonlijke thema’s anders te benaderen. Vanzelfsprekend alleen als je als deelnemer daarvoor kiest. Zo ontstaat als vanzelf persoonlijke groei,

Coachen op basis van Vitamine HBS betekent voor ons het begeleiden en ondersteunen van anderen. Niet het coachen zoals een sporttrainer dat doet. Die geeft vaak aan wat op welk moment moet gebeuren. In HBS coaching wordt helemaal níéts voorgeschreven. Er wordt gewerkt op basis van de HBS uitgangspunten en mensen die begeleid worden, worden uitgenodigd op deze manier naar zichzelf, hun disbalans en anderen te kijken.

De inhoud

In de opleiding bespreken we diepgaand het Holistisch Mensbeeld, de Edele Waarheden uit het Boeddhisme en de uitgangspunten van het Systemisch Werken. We onderzoeken de samenhang tussen de H, de B en de S. Vanzelfsprekend gaan we in op invloed van de Vitamine HBS op het dagelijks leven en wat jij als begeleider of coach kunt doen om anderen te ondersteunen.

Daarnaast komen een aantal thema’s aan de orde. Zo worden de thema’s ziekte en verslaving door de Vitamine HBS-bril bekeken. Door hier met een HBS-bril naar te kijken, ontstaat een ruimere kijk op deze onderwerpen, waardoor als vanzelfsprekend een andere begeleiding ontstaat en andere oplossingen in beeld komen. Hierdoor bied jij als begeleider een ruimere en bredere ondersteuning, waardoor jouw klant duurzaam verder geholpen wordt.

Holistische Rouwbegeleiding

We gaan gedegen in op verliezen en het verwerken daarvan. Rouwen is voor ons het verwerken van een verlies.

Verliezen zijn een onderdeel van het leven. Elk verlies leidt tot lijden. Bij elk verlies hoort rouw. Helaas is het zo dat het verwerken van een verlies meestal stopt, zodra iemand weer min of meer normaal kan functioneren en weer in de comfortzone verkeert. Dan stopt in de regel ook de begeleiding. Binnen de Roestenburgh kijken we daar anders tegen aan.

 Verliesverwerking wordt in een Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch kader geplaatst. Elk verlies doet een aanslag op de systemische krachten. Die raken uit balans. Vitamine HBS rouwbegeleiding richt zich op de vraag wat er nodig is om die krachten weer in evenwicht te brengen. Dat leidt gegarandeerd tot een andere kijk op rouwbegeleiding.

De inzichten die je in de opleiding opdoet, zorgen niet alleen voor een andere kijk op verliezen, maar zeker ook voor een bredere en meer duurzame manier van het begeleiden van anderen bij het verwerken van hun verlies. De kans is daarnaast groot dat ook jouw eigen verliezen in een ander daglicht komen te staan.

Werkvormen

 • Systeemopstellingen
 • De bekendste vorm hiervan zijn familieopstellingen. Bijzondere vormen zijn o.a. organisatieopstellingen en tafelopstellingen.
  We diepen de methodiek uit en nemen je mee in de werkwijze. Wij kijken ook op welke momenten deze werkvorm inzetbaar is.

  Vanzelfsprekend leer je ook hoe je een opstelling in welke vorm dan ook kunt begeleiden. Op de praktijkdag kun je daar – als je wilt – praktisch mee aan de slag.

 • Wandelcoaching
 • Deze bijzondere vorm van begeleiding heeft een aantal natuurlijke aspecten in zich die het eenvoudiger maken de oorzaak van problemen te onderzoeken. We bespreken de voor- en nadelen en gaan ook met deze manier van werken daadwerkelijk aan de slag.
 • Voice Dialogue
 • Deze werkvorm komt in een kort theoretisch perspectief aan de orde. Onze opleiding is praktijkgericht. Daarom ligt de nadruk op de praktische toepassing van deze succesvolle werkvorm. Hiervoor is onder andere een praktijkdag in de opleiding opgenomen.
 • EFT (Emotional Freedom Technique)
 • Deze werkmethode is erg ondersteunend bij het begeleiden van mensen rondom – nog – onverklaarbare blokkades zoals angsten, trauma’s en PTSS. Om misverstanden te voorkomen: EFT pakt de bron van welk probleem dan ook niet aan. Een EFT sessie kan dus NIET tot een structurele oplossing leiden. EFT zorgt ervoor dat de trigger naar de blokkade, de bron afneemt en zelfs doorbroken wordt. Waardoor veel minder energie verloren.
  De energie die vrijkomt kan ingezet worden om op zoek te gaan naar – de diepste – oorzaak van het lijden.
  Pas als iemand voldoende energie heeft om de bron onder ogen te zien en ermee aan de slag te gaan, wordt een probleem duurzaam en structureel aangepakt.

Uitgangspunt is dat tijdens de opleiding al ervaring wordt opgedaan met holistisch en systemisch begeleiden van anderen. Wij gaan er daarom van uit dat elke deelnemer al vóór de start van de opleiding contact legt met minimaal één persoon, die gedurende de opleiding als gesprekspartner of ‘oefencliënt’ wil optreden. Met deze gesprekspartner dient tussen de lesdagen door gesprekken plaats te vinden. Op deze manier breng je als de deelnemer het geleerde direct in de praktijk en kunnen ervaringen, vragen en eventuele problemen waar je tegenaan loopt in de opleiding besproken worden.

Een bijzondere en muzikale eindpresentatie

Eén van de exameneisen voor de opleiding is het geven van een presentatie op de laatste lesdag. Alle presentaties zijn mooi en inhoudelijk sterk. Onlangs werd een presentatie in een bijzondere vorm gegeven. Die wil ik je (met toestemming van tekstschrijver én rapper Jesse) niet onthouden. Jesse verwoordt op een krachtige manier het proces dat je ondergaat als je de opleiding volgt.

De Opleiding Systemisch Werken, Coachen & Holistische Rouwbegeleiding in Brabant?

De opleiding vindt plaats in onze sfeervolle ruimte in Bokhoven (‘s-Hertogenbosch) in Brabant. Deze locatie is vanuit de regio Den Bosch, Nijmegen, Tilburg, Utrecht en Eindhoven goed en snel bereikbaar. De data vind je op de agenda op onze site. Vanzelfsprekend zorgen wij voor koffie, thee en een lekkere, verantwoorde lunch. Een opleidingsdag start om 09.30 uur en eindigt rond 17.00 uur. In overleg is maatwerk mogelijk.