Teambuilding

Wanneer is teambuilding nuttig?

Letterlijk gezien is teambuilding nodig als er een nieuw team ontstaat. Als gevolg van een reorganisatie, een fusie of bij de invoering van zelfsturende teams. Dan is het noodzakelijk de individuele leden van het nieuwe team bij elkaar te brengen. Om samen de nieuwe weg te verkennen en elkaar te leren kennen. Niet alleen elkaar te leren kennen als medewerker, maar ook als mens. Hoe kun je op de beste manier alle persoonlijke kwaliteiten in het team benutten? En waar overlappen die elkaar? Zodat je een hecht team kunt smeden van de bijeengebrachte individuen.

Maar teambuilding is zeker ook bij teams die al langer als één geheel functioneren erg nuttig. Om eens opnieuw te kijken naar elkaars kwaliteiten, maar ook om eventuele ingesleten patronen zichtbaar te maken. Want ook voor teams geldt: er hoeft geen probleem te zijn om iets beter te maken.

De Roestenburgh biedt teambuilding, die gericht is op de verbetering van de samenwerking. Omdat de samenwerking binnen een organisatie een direct verband heeft met de resultaten. Hoe beter de samenwerking, hoe beter de resultaten zullen zijn.

De Roestenburgh en teambuilding

De teambuilding die De Roestenburgh aanbiedt, is tot stand gekomen op basis van de visie die ik heb op organisatieontwikkeling. Een organisatie is als levend organisme voortdurend in ontwikkeling. Dit als gevolg van interne – en externe veranderingen. Al deze veranderingen hebben invloed op een organisatie en de mensen die in die organisatie werken. Mensen vormen de basis van een organisatie. Daarom richt De Roestenburgh zich ook bij teambuilding op de individuele medewerkers als onderdeel van een team. In alle vormen die De Roestenburgh biedt, wordt aandacht besteed aan de krachten die in een team spelen en aan de manier waarop medewerkers naar zichzelf en de overige teamleden kijken.

In het algemeen rust teambuilding op twee pijlers. Eén daarvan is de kennisbenadering. Door middel van theorie doen de deelnemers kennis op. De andere invalshoek is de doe- en ervaar kant. Medewerkers krijgen oefeningen te doen, waarin ze ervaren en voelen hoe de samenwerking binnen een team is en wat het effect van hun individuele handelen op die samenwerking is. Dit leidt tot inzicht. En dat heeft een positieve uitwerking op de collegialiteit en de verbondenheid.

Voor meer informatie neem contact met ons op.

Organisatieopstellingen