Wat is groepsdynamiek?

De dynamiek in een groep is van essentieel belang voor het functioneren van een groep. De dynamiek zorgt er namelijk voor dat een groep geweldig functioneert en prima resultaten behaalt of juist het tegenovergestelde. Een groep wordt dan een verzameling van mensen zonder verbinding en daardoor zonder de gewenste resultaten.

Er is al veel geschreven over groepsdynamica en do’s & don t’s rondom dit onderwerp. Veelal worden aan groepen voorwaarden gesteld en vaak worden groepsleden op basis van testen in hokjes geplaatst. Dit alles maakt het omgaan met groepsdynamiek ondoorzichtig en daardoor lastig. Als een groep geweldig presteert is er weinig aan de hand. Als dit niet het geval is, wordt het noodzakelijk bij te sturen.  De vraag is alleen hoe dit te doen. En wat je kun je doen? Als manager of leidinggevende of als lid van de groep? Meestal zijn de gevolgen van een onjuiste groepsdynamiek wel waarneembaar. Maar waar zit te oorzaak? Over het algemeen een inspannende en tijdrovende zoektocht met weinig resultaten. Dit met name omdat alleen gekeken wordt naar de waarneembare verstoringen in een groep. Naar de gevolgen. Met alleen het aanpakken van de gevolgen, wordt niets structureel opgelost.

Een andere kijk op groepsdynamiek

Binnen De Roestenburgh kijken wij op een andere manier naar groepsdynamiek. Onze benadering is een bronbenadering en gaat er van uit dat zodra er twee of meer mensen bij elkaar zijn er een groep, een systeem ontstaat. En in elk systeem dus ook in elke groep is sprake van beweging, van uitwisseling. Van dynamiek. De beweging in een groep ontstaat altijd op basis van vijf uitgangspunten.

Groepsdynamiek

Deze uitgangspunten spelen op onbewust niveau, maar zijn er altijd. Zoals de zwaartekracht er ook altijd is. Indien één of meerdere van deze uitgangspunten verstoord worden, ontstaan problemen De gevolgen van een verstoring van deze krachten zijn enorm. Het werkt zo’n beetje als de zwaartekracht. Die zie je ook niet, maar heeft wel waarneembare gevolgen. De zwaartekracht kun je niet beïnvloeden. Je kunt er echter wel rekening mee houden en mee leren omgaan. Zo is het ook met de groepsdynamische uitgangspunten. Die zie je niet, maar de gevolgen merk je wel degelijk. Dag in dag uit. Structurele verstoring van één of meer systemische krachten kan zelfs een leven ruïneren. De bron van de verstoring is niet altijd waarneembaar. De gevolgen wel. Mensen voelen zich dan ongelukkig, worden ziek en strijden op allerlei manieren tegen de gevolgen. De oorzaak – de verstoring – blijft buiten beeld.

Binnen een groep hebben verstoringen vaak tot gevolg dat mensen niet meer optimaal functioneren, waardoor ook de resultaten van de groep minder worden. Regelmatig gaan groepsleden of zelfs de gehele groep ten onder.

Wij durven te stellen dat elk probleem dat in een groep speelt, altijd een gevolg is van een verstoring van de groepsdynamische uitgangspunten. Wat voorbeelden van problemen in een groep: hoog ziekteverzuim, de kantjes eraf lopen, weigeren informatie te delen, burn-out, roddelen, pesten…..noem maar op.

Groepsdynamiek is dus de beweging, die in elk samenwerkingsverband tussen twee of meer mensen ontstaat. Basis voor deze beweging zijn de systemische– of groepsdynamische uitgangspunten. Indien de uitgangspunten gerespecteerd worden, is sprake van een juiste en in balans zijnde groep. Bij verstoring van de uitgangspunten, raakt een groep uit balans.

De groepsdynamische uitgangspunten

In deze ééndaagse workshop worden deze uitgangspunten uitgebreid besproken en toegelicht. Daarnaast krijgen deelnemers de kans te voelen wat deze uitgangspunten betekenen.

Er wordt in hoofdlijnen kennis gemaakt met de uitgangspunten van het groepsdynamisch werken. Er wordt vooral aandacht besteed aan de negatieve gevolgen die ontstaan (en blijven bestaan) als er geen rekening gehouden wordt met deze uitgangspunten. Vanzelfsprekend wordt er gekeken naar wat je kunt doen om deze negatieve consequenties te voorkomen.

Groepsdynamiek

De workshop is voor iedereen geschikt. Dit omdat iedereen regelmatig deel uitmaakt van een groep. Inzicht in de groepsdynamische uitgangspunten is dan ook voor iedereen verrijkend.

Vooral voor mensen waarvan verwacht wordt dat ze leidinggeven aan een groep of op een andere manier een groep begeleiden, is de inhoud bijzonder interessant en misschien zelfs wel noodzakelijk. Leidinggevenden, teamcoaches, coördinatoren, mensen uit HRM of P&O afdelingen.

Individuele begeleiding

Daarnaast is het mogelijk de uitgangspunten van groepsdynamisch werken in een individueel begeleidings- of coaching traject direct op een specifieke situatie te leggen. Hiervoor bieden wij een traject bestaande uit zes sessies van ongeveer anderhalf uur aan. Neem voor meer informatie en de kosten contact met ons op.

Meer weten over onze aanpak?

Ben je benieuwd naar aanpak van De Roestenburgh en ben je op zoek naar een weg die je in staat stelt je blikveld blijvend te verruimen? Neem dan contact op voor een persoonlijke toelichting. Natuurlijk ben je ook van harte welkom in De Roestenburgh om over de aanpak te praten!