Workshop Een andere kijk op samenwerking

Samenwerking en groepsdynamiek verbeteren? Kijk eens door een systemische bril!

Samenwerking en resultaatverbetering

Op elke afdeling en in elk team is samenwerking van essentieel belang. Goede samenwerking bevordert de resultaten van je organisatie. Het zorgt ervoor dat mensen beter functioneren en tot hun recht komen. In een team waarin goed samengewerkt wordt, voelen medewerkers zich prettiger en gelukkiger. Dit verlaagt het ziekteverzuim en de kans op verloop wordt kleiner. Ook het intern verzuim neemt af. Onder intern verzuim wordt alles verstaan, dat medewerkers doen om niet productief te hoeven zijn. Zoals langere pauzes nemen, onnodig toiletbezoek en veel rookpauzes nemen.

De samenwerking binnen een afdeling of team wordt erg beïnvloed door een aantal zogenaamde systemische oorzaken, die binnen een team werken. Deze oorzaken spelen op onbewust niveau. In elk systeem en bij elke vorm van samenwerking tussen mensen, spelen deze oorzaken een rol. Er zijn tien basis grondbeginselen, die altijd aanwezig zijn. Zoals de zwaartekracht er ook altijd is.

In de workshop Een andere kijk op samenwerking krijgen medewerkers en leidinggevenden de gelegenheid om kennis te maken met deze systemische basisprincipes. De workshop is gericht op de samenwerking en de groepsdynamiek in een team. We behandelen tijdens de workshop de gevolgen, die het uit balans raken van die grondbeginselen kan hebben. Zo’n onbalans heeft namelijk niet alleen gevolgen voor het functioneren van het gehele team, maar ook voor het individuele welbevinden van de medewerker.  Vanzelfsprekend is er ook ruim aandacht voor het voorkomen en beëindigen van onbalans.

Indien gewenst bieden wij na de workshop individuele begeleiding aan leden van een team om hen te ondersteunen bij het zich eigen maken van deze andere manier van omgaan met samenwerking. Dit aan zowel leidinggeven als medewerkers van een team. Daarnaast is het mogelijk dat wij een of meerdere werkoverleggen bijwonen om de systemische kijk op samenwerking mede levend te houden.

Teambuilding

Samenwerking & Teambuilding

In de workshop Een andere kijk op Samenwerking geven wij niet alleen een theoretisch kader aan. Door met elkaar te oefenen, in gesprek te gaan en te ervaren, krijgen de teamleden inzicht in het functioneren van het team en hun eigen inbreng daarin. Daardoor verbetert de groepsdynamiek én de samenwerking. De workshop, die uit twee aaneengesloten dagdelen bestaat, levert een bijdrage aan het functioneren van het team als geheel en is daardoor bijzonder goed inzetbaar als hulpmiddel voor teambuilding. Als je eens op een andere manier naar het functioneren van een team en de groepsdynamiek wilt en durft te kijken, is deze workshop daar een goed hulpmiddel voor. Indien gewenst wonen wij ná de workshop nog éénmaal een werkoverleg bij om te praten over de gevolgen van de workshop in de dagelijkse praktijk.

De workshop wordt gegeven in De Roestenburgh en bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Vanzelfsprekend wordt voor koffie en thee en een verantwoorde lunch gezorgd.  Indien gewenst kan de workshop op locatie gegeven worden.Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.

Misschien handig dat je nu al weet dat ik ervan uit ga dat tijdens de workshop geen schoenen gedragen worden.

Als je een persoonlijke toelichting op deze workshop wilt, neem dan contact met me op.  Je bent van harte welkom in De Roestenburgh om over de aanpak te praten. Op afspraak staat de koffie en thee klaar.