Workshop Mindfulness op de werkvloer

Samenwerking verbeteren? Gebruik naast je verstand ook je intuïtie!

Mindfulness en samenwerking

Op elke afdeling en in elk team is samenwerking van essentieel belang. Goede samenwerking bevordert de resultaten van je organisatie. Het zorgt ervoor dat mensen beter functioneren en tot hun recht komen. In een team waarin goed samengewerkt wordt, voelen medewerkers zich prettiger en gelukkiger. Dit verlaagt het ziekteverzuim en de kans op verloop wordt kleiner. Ook het intern verzuim neemt af. Onder intern verzuim wordt alles verstaan, dat medewerkers doen om niet productief te hoeven zijn. Zoals langere pauzes nemen, onnodig toiletbezoek en veel rookpauzes nemen.

Verstand én intuïtie

De westerse manier van in het leven staan is voor het grootste deel gebaseerd op verstand. Veel mensen zijn door hun opvoeding en conditionering het contact met hun innerlijk voelen en ‘innerlijk weten’ kwijtgeraakt. Dat is een keerzijde van onze cultuur. Het valt in deze maatschappij dan ook niet mee je intuïtie een rol van betekenis te geven. Zeker niet in op de werkvloer. En dat terwijl je intuïtie gewoon aanwezig is en in je zit. Je intuïtie is namelijk aangeboren. Je maakt er alleen nog maar zelden bewust gebruik van. En dat is jammer, want je  intuïtie is één van je nuttigste instrumenten. Het ligt gewoon voor het oprapen. Wie denkt namelijk niet regelmatig achteraf: “Ik wist het wel…”.

Daarnaast is het zo dat je intuïtie je ook beschermt. Het heeft namelijk altijd het beste met je voor en waarschuwt je als iets niet goed voor je is! Het niet gebruiken van je intuïtie is een gemiste kans.

Wat biedt de workshop Mindfulness op de werkvloer?

In de workshop Mindfulness op de werkvloer maken de deelnemers ‘opnieuw’ kennis met hun intuïtie. Zij krijgen een goed beeld van hun intuïtie en hoe zij er mee om kunnen gaan. Op deze manier kunnen zij deze bewust toepassen. Dit zonder het verstand uit het oog te verliezen.

Resultaat van de workshop Mindfulness op de werkvloer

De medewerker zal sneller stresssignalen leren herkennen en er mee om leren gaan. Hierdoor wordt de veerkracht vergroot. Door de aandacht voor het ‘hier en nu’ zal een medewerker niet meer op de automatische piloot werken, minder snel afgeleid zijn en komt er meer focus op het werk. Hierdoor is de workshop niet alleen voor de deelnemer als individu een verrijking, maar zal ook voor het team de samenwerking verbeteren. En een betere samenwerking zorgt voor betere resultaten en tevreden medewerkers, die zich betrokken voelen bij hun organisatie.

Mindfulness

Werkwijze

In de workshop geef ik niet alleen een theoretisch kader aan. Door met elkaar te oefenen, in gesprek te gaan en te ervaren, krijgen de teamleden inzicht in het gebruik van hun intuïtie en de effecten daarvan op het functioneren van het team.

De workshop, die uit twee aaneengesloten dagdelen bestaat, levert een bijdrage aan het functioneren van het team als geheel en is daardoor bijzonder goed inzetbaar als hulpmiddel voor teambuilding. Als je eens op een andere manier naar het functioneren van een team wilt kijken, dan is deze workshop daar een goed hulpmiddel voor.

De workshop wordt gegeven in De Roestenburgh in Dinther. Vanzelfsprekend wordt voor koffie en thee en een verantwoorde lunch gezorgd. Neem voor in-company mogelijkheden contact met me op.
Misschien handig dat je nu al weet dat ik ervan uit ga dat tijdens de workshop geen schoenen gedragen worden.

Als je een persoonlijke toelichting op deze workshop wilt, neem dan contact met me op. Ik kom graag bij je langs. Natuurlijk, ben je ook van harte welkom in De Roestenburgh om over de aanpak te praten.