The-Big-Five

The Big Five als metafoor

De grootste dieren in Zuid-Afrika hebben een bijzondere naam : The Big Five. De grote vijf.

We bedoelen dan de olifant, de neushoorn, de luipaard, de leeuw en de buffel. Deze vijf imposante dieren maken deel uit van hun leefomgeving, van het groter geheel en hebben daar een geweldige impact en invloed op. En dat zonder dat zij er zichzelf van bewust zijn. Indien één of meerdere van deze diersoorten niet de rol kan vervullen die hem van nature toekomt, wordt de natuurlijke balans verstoord. Er ontstaat dan onrust, onvrede en onbalans, waardoor niet alleen deze soort, maar zeker ook hun omgeving in de problemen komt.

Systemische wetmatigheden

Zo zijn er ook vijf systemische wetmatigheden of basisuitgangspunten, die van grote invloed zijn op het menselijk functioneren. Deze uitgangspunten zijn er altijd, terwijl bijna niemand zich ervan bewust is. Dit niet bewust zijn heeft tot gevolg dat de uitgangspunten niet erkend en gerespecteerd worden. Je kunt een vergelijking trekken met natuurkundige of wetenschappelijke wetmatigheden. Met die wetmatigheden wordt over het algemeen wél rekening gehouden.

Laten we de zwaartekracht als voorbeeld nemen. Zwaartekracht zie je niet. En maar weinigen zijn zich continue bewust van het bestaan van de zwaartekracht. Terwijl deze kracht toch van grote invloed op ons leven is. Probeer je maar eens voor te stellen dat er geen zwaartekracht zou zijn. Of pak maar eens een pen op en laat deze los. Op momenten dat je je bewust bent van de zwaartekracht, kun je er ook bewust rekening mee houden. Zo geldt dat ook voor de vijf systemische wetmatigheden.

Systemische kracht

Indien een systemische kracht niet de rol krijgt die het toekomt, heeft dat – net zoals in de dierenwereld en bij natuurkundige wetmatigheden – altijd een verstoring tot gevolg. Mensen en organisaties komen als gevolg van een verstoring of meerdere verstoringen in de problemen. Met als gevolg dat zij niet alleen minder gaan functioneren, maar dat ook het totale welzijn en de geluksbeleving afneemt. Bewustwording van deze uitgangspunten en het respecteren hiervan helpt bij het verkrijgen van inzicht en geeft je de mogelijkheid gebeurtenissen anders tegemoet te treden, waardoor je totale functioneren en je leven beter worden. Dit zowel in zakelijke, als in persoonlijke situaties.

The Big Five in het wild

De Olifant

Geven en nemenOlifant

Olifanten zijn de grootste landzoogdieren. Ze wegen tussen de 6000 tot 7000 kilo en zijn 3 tot 4 meter groot. Hun slagtanden kunnen tot 3 meter lang worden. Het zijn planteneters en ze nemen dagelijks tot 200 liter water tot zich. Een kudde olifanten bestaat gemiddeld uit 14 leden. De vrouwelijke olifanten zijn zeer liefdevolle moeders. Olifanten kunnen ongeveer 70 jaar worden.

Olifanten helpen elkaar en zullen altijd proberen een lid van een kudde te redden, ook al brengen ze zichzelf daarbij in gevaar. Dat betekent dat ze de ene keer de rol van ‘redder’ hebben en een andere keer zelf de ‘geredde’ zijn. Als dat geen geven en nemen is.

De Leeuw

LeeuwRangorde

Leeuwen leven in groepen. Iedere groep heeft zijn eigen jachtterrein, waarin het leeft en jaagt. Leeuwen hebben een levensverwachting van ongeveer 20 jaar.

De leeuw staat bekend als de Koning der Dieren.
De rangorde is duidelijk: het grootste en sterkste mannetje staat bovenaan. Ieder dier dat die rangorde ter discussie stelt, kan problemen verwachten.

De Luipaard

LuipaardPlek

Een luipaard herken je aan de prachtige donkere vlekken op zijn gouden vacht. Een luipaard bevindt zich het liefst in het dichte woud en op rotsachtig terrein. De luipaard jaagt ’s nachts. Zijn buit sleept hij achter of in een boom, om het daar op te eten. Volwassen luipaarden zijn eenlingen. Elk dier heeft zijn eigen territorium, oftewel zijn eigen plek. En die plek is zo groot als nodig is. Zijn er veel prooidieren, dan kan een luipaard leven met weinig plek. Is er sprake van schaarste, dan heeft het dier meer plek nodig.

De Buffel

BuffelLoyaliteit

Buffels leven in een kudde. Een kudde buffels heeft geen echte leider en is zeer hecht. De buffels zullen andere groepsleden verdedigen als die in gevaar zijn. Dit heeft tot gevolg dat gehandicapte buffels nog jaren kunnen leven en een volwaardig lid van een groep kunnen zijn. Over loyaliteit gesproken.

De Neushoorn

NeushoornNiets verdwijnt

Er zijn twee soorten neushoorns. De witte en de zwarte. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes dragen hoorns. Neushoorns zijn humeurig, vrij agressief en kortzichtig. Ze vallen voertuigen aan en vechten zelfs met olifanten en leeuwen. De witte neushoorn weegt ongeveer 1700 kilo. Vroeger werd er veel op de neushoorn gejaagd, omwille van zijn hoorns. Omdat dit dier urenlang de liefde kan bedrijven, schrijft men aan zijn hoorn potentieverhogende eigenschappen toe. De jacht op neushoorns is nu officieel verboden, maar er zijn nog altijd stropers die de dieren doden en de hoorns voor veel geld proberen te verkopen. Het is daardoor een bedreigde diersoort geworden. Niets verdwijnt houdt in dat gevolgen van verstoringen in één van de systemische krachten blijven bestaat tot je er iets aan doet. Tot je de verstoring transformeert. In het geval van de neushoorn heeft de beperkte en egoïstische menselijke kijk op ‘niets verdwijnt’ ervoor gezorgd dat deze diersoort bijna uit het wereldbeeld verdwenen was.