The-Big-Five

The Big Five als metafoor

De grootste dieren in Zuid-Afrika hebben een bijzondere naam : The Big Five. De grote vijf.

We bedoelen dan de olifant, de neushoorn, de luipaard, de leeuw en de buffel. Deze vijf imposante dieren maken deel uit van hun leefomgeving, van het groter geheel en hebben daar een geweldige impact en invloed op. En dat zonder dat zij er zichzelf van bewust zijn. Indien één of meerdere van deze diersoorten niet de rol kan vervullen die hem van nature toekomt, wordt de natuurlijke balans verstoord. Er ontstaat dan onrust, onvrede en onbalans, waardoor niet alleen deze soort, maar zeker ook hun omgeving in de problemen komt.

Systemische wetmatigheden

Zo zijn er ook vijf systemische wetmatigheden of basisuitgangspunten, die van grote invloed zijn op het menselijk functioneren. Deze uitgangspunten zijn er altijd, terwijl bijna niemand zich ervan bewust is. Dit niet bewust zijn heeft tot gevolg dat de uitgangspunten niet erkend en gerespecteerd worden. Je kunt een vergelijking trekken met natuurkundige of wetenschappelijke wetmatigheden. Met die wetmatigheden wordt over het algemeen wél rekening gehouden.

Laten we de zwaartekracht als voorbeeld nemen. Zwaartekracht zie je niet. En maar weinigen zijn zich continue bewust van het bestaan van de zwaartekracht. Terwijl deze kracht toch van grote invloed op ons leven is. Probeer je maar eens voor te stellen dat er geen zwaartekracht zou zijn. Of pak maar eens een pen op en laat deze los. Op momenten dat je je bewust bent van de zwaartekracht, kun je er ook bewust rekening mee houden. Zo geldt dat ook voor de vijf systemische wetmatigheden.

Systemische kracht

Indien een systemische kracht niet de rol krijgt die het toekomt, heeft dat – net zoals in de dierenwereld en bij natuurkundige wetmatigheden – altijd een verstoring tot gevolg. Mensen en organisaties komen als gevolg van een verstoring of meerdere verstoringen in de problemen. Met als gevolg dat zij niet alleen minder gaan functioneren, maar dat ook het totale welzijn en de geluksbeleving afneemt. Bewustwording van deze uitgangspunten en het respecteren hiervan helpt bij het verkrijgen van inzicht en geeft je de mogelijkheid gebeurtenissen anders tegemoet te treden, waardoor je totale functioneren en je leven beter worden. Dit zowel in zakelijke, als in persoonlijke situaties.

The Big Five in het wild

Geven en nemenOlifant

Olifanten zijn de grootste landzoogdieren. Ze wegen tussen de 6000 tot 7000 kilo en zijn 3 tot 4 meter groot. Hun slagtanden kunnen tot 3 meter lang worden. Het zijn planteneters en ze nemen dagelijks tot 200 liter water tot zich. Een kudde olifanten bestaat gemiddeld uit 14 leden. De vrouwelijke olifanten zijn zeer liefdevolle moeders. Olifanten kunnen ongeveer 70 jaar worden.

Olifanten helpen elkaar en zullen altijd proberen een lid van een kudde te redden, ook al brengen ze zichzelf daarbij in gevaar. Dat betekent dat ze de ene keer de rol van ‘redder’ hebben en een andere keer zelf de ‘geredde’ zijn. Als dat geen geven en nemen is.