Van oud naar nieuw

Puur vanuit natuurlijk oogpunt bezien, is de wisseling van 2016 naar 2017 niet echt iets bijzonders. De natuur houdt er zich zelfs niet mee bezig. Een boom maakt zich niet druk om de jaarwisseling. Dieren alleen als ze last hebben van het lawaai en de lichtshow Nieuwjaardie wij mensen tijdens de jaarwisseling veroorzaken. En dan nog leggen ze geen link met dat wat ons mensen zo bezig houdt: van Oud naar Nieuw. Voor alles wat natuur is, bestaat het fenomeen jaarwisseling niet.

Alleen het wezen ‘Mens’ maakt er een hele happening van. Eten, drinken en feesten. Weemoedige momenten worden afgewisseld met hoop of angst. Het is maar net vanuit welke visie het nieuwe jaar bekeken wordt. De media vullen pagina’s en uren met het terugkijken op het oude jaar. Met verwachtingen – en soms zelfs voorspellingen – van dat wat komen gaat.

In het Nu leven 

Als het lukt door een ‘natuurlijke bril’ het fenomeen Oud & Nieuw te bekijken, is het op z’n minst bijzonder. Het is een bevestiging van dat wat misschien wel het lastigste is voor een mens: in het Nu leven. Wij mensen zijn erg goed in het terug kijken op wat gebeurd is. Daarbij zijn er in hoofdlijnen twee mogelijkheden. De eerste is “hoe heb ik zo dom kunnen zijn”. De tweede: “wat is mij allemaal aangedaan”.  Beide zijn niet echt behulpzaam in een bestaan. Omdat de kans groot is dat dit soort gedachten naar een slachtoffergedrag leiden. Slachtoffer als gevolg van dat wat de omgeving deed. Of slachtoffer van je eigen gedrag. Met als gevolg dat er niets gebeurt, niets verandert dus.

Natuurlijk is het soms erg nuttig even terug te kijken. Maar dan alleen als je met die terugblik ook écht iets doet. En echt iets doen, is handelen in het Nu. Want je kúnt alleen maar handelen in het Nu. Morgen, volgende week of in 2017 kun je niets doen. Ja, je kunt je in het Nu voornemen dan-en-dan iets te gaan doen. Maar….je doét het niet. Wellicht ga je het ooit doen. Maar vaak lukt het dan niet. Je wilt het niet meer, je kunt het niet meer of je durft het niet meer.

Daarnaast kan een mens ‘vooruitleven’. Zich voorstellen dat er van alles in de toekomst gaat gebeuren. Ben je het type dat in de toekomst leuke dingen ziet, dan leef je op basis van hoop. Ben je somber over dat wat gaat gebeuren, dat ontstaat meestal angst.

Ook hierbij doe je in het Nu niets. En dat is jammer, want zoals gezegd: je kunt alleen in het Nu iets doen. Als je wilt en durft.

Meer waardering voor het leven

WensMisschien vraag je je af waar deze ‘wijsheid’ vandaan komt. Dat is simpel: ik ben een mens. Zoals ieder ander mens. Ik heb me verdiept in het systemisch werken en heb inmiddels ervaren dat, als het lukt om in het Nu te leven, er rust ontstaat. Een rust, die het mogelijk maakt meer in het heden waar te nemen. Meer dan op de momenten wanneer je in het verleden leeft of vooruit leeft. Met als gevolg dat je meer gebeurtenissen gaat waarderen. En daardoor meer energie hebt om te doen wat je écht wilt doen. In het Nu.

Een bekend spreekwoord luidt: Regeren is vooruitzien. Waarin het advies zit vooruit te kijken, de toekomst in. Wat ons betreft, is het een spreekwoord. Niet meer en niet minder.

Wij hechten meer waarde aan: echt leven doe je in het Nu.

Dat wensen wij jullie toe in 2017!
Vanaf nu. Dus ook vanaf het door mensen bedachte moment waarop een nieuw jaar begint.