Intuïtieve Combinatie Opleiding Rouwbegeleiding & Systeemtherapeut

De basis

Zoals bij alles wat De Roestenburgh biedt, vormen een holistisch mensbeeld, de basisprincipes van het Boeddhisme en de uitgangspunten van het Systemisch Werken ook voor deze boeiende en intuïtieve opleiding een stevig en samenbindend fundament. Met een knipoog noemen wij dat ‘Vitamine HBS’.

Een systeem ontstaat als twee of meer mensen bij elkaar zijn. Dat is dus nogal eens het geval. Elk systeem wordt beïnvloed door een aantal krachten die, als ze verstoord raken, een geweldig negatieve invloed hebben op het systeem en de leden van dat systeem. Als de krachten in balans zijn, heeft dat juist een positieve en stimulerende uitwerking. Inzicht in deze krachten en de manieren waarop ze verstoord kunnen raken, draagt nadrukkelijk bij aan het ontstaan én voortbestaan van een gezond systeem met mensen die in balans en daardoor gelukkig zijn.

In onze opleiding kijken we niet alleen naar de systemische uitgangspunten en de manier waarop ze verstoord raken. Vanzelfsprekend kijken we ook naar dat wat je kunt doen (of juist niet) om een systeem in balans te brengen en te houden.

Majores Partes Totius

In deze 16-daagse opleiding wordt de inhoud van twee afzonderlijke opleidingen die wij bieden, gecombineerd. De Opleiding Systemisch Werken & Coachen en de Opleiding Rouwbegeleiding, Rouwtherapeut worden in elkaar gevlochten, waardoor als vanzelfsprekend een nog stevigere basis voor het begeleiden van anderen ontstaat. Een mooi voorbeeld van wat de Griekse filosoof Aristoteles bedoelde met “majores partes totius” : iets kan meer zijn dan de optelsom van de afzonderlijke delen. Het beste van twee mooie werelden dus :

 • Opleiding Systemisch Werken & Coachen

 • Wil je :

  * alles weten over groepsdynamiek?
  * inzicht in de onbewuste krachten die in elk systeem aanwezig zijn?
  * ontdekken wat de gevolgen zijn als die systemische uitgangspunten uit balans raken?
  * gaan inzien wat je kunt doen om die verstoringen te voorkomen of te beëindigen ?
  * je coachvaardigheden verbeteren door er een holistische én systemische component aan toe te voegen?
  * ruimer en breder naar ziekte en en verslavingen gaan kijken?
  * de werkvorm Voice Dialogue doorgronden en toepassen ?
  * persoonlijk én professioneel groeien ?
  * inzicht en ervaring opdoen in (familie-)opstellingen?
  * als syteemcoach aan de slag gaan?

 • Opleiding Rouwbegeleiding, Rouwtherapeut
 • Wil je :

  * diepgaand inzicht in rouw en het verwerken van een verlies?
  * mensen succesvol, holistisch ondersteunen door het systemisch gedachtegoed in te zetten bij het verwerken van een verlies?
  * persoonlijk én professioneel groeien ?

De inhoud

Naast een diepgaande bespreking van de systemische uitgangspunten en alles wat daarmee samenhangt, kijken we ook naar de invloed van deze uitgangspunten.

Zo worden de thema’s ziekte en verslaving door een systemische bril bekeken en komen de werkmethoden Voice Dialogue en Familie-/Systeemopstellingen aan bod. Ook wandelcoaching maakt deel uit van de opleiding. Tevens is ook een ‘doe dag’ opgenomen.

In deze dag kunnen deelnemers praktisch aan de gang met het begeleiden van alle vormen van opstellingen en het werken met Voice Dialogue.

Daarnaast komen verliesverwerking en het begeleiden van mensen in rouwprocessen uitgebreid aan de orde. Deze onderwerpen worden in een holistisch, Boeddhistisch en Systemisch kader geplaatst. Dat leidt gegarandeerd tot een andere kijk op rouwbegeleiding. De inzichten die je in de opleiding opdoet, zorgen niet alleen voor een andere kijk op verliezen, maar zeker ook op een bredere en meer duurzame manier van het begeleiden van anderen bij het verwerken van hun verliezen. De kans is daarnaast erg groot dat ook jouw eigen verliezen in een ander daglicht komen te staan.

Praktijkervaring

Uitgangspunt is dat tijdens de opleiding al ervaring wordt opgedaan met holistisch en systemisch begeleiden van anderen. Wij gaan er daarom van uit dat elke deelnemer al vóór de start van de opleiding contact legt met minimaal één persoon die gedurende de opleiding als gesprekspartner of ‘oefencliënt’ wil optreden. Met deze cliënt dient tussen de lesdagen door een gesprek plaats te vinden. Op deze manier brengen de deelnemers het geleerde direct in de praktijk en kunnen ervaringen, vragen en eventuele problemen je tegenaan loopt in de opleiding besproken worden.

De Intuïtieve Combinatie Opleiding Rouwbegeleiding & Systeemtherapeut in Brabant?

De opleiding vindt plaats in onze sfeervolle ruimte in Bokhoven (‘s-Hertogenbosch) in Brabant. Deze locatie is vanuit de regio Den Bosch, Nijmegen, Tilburg, Utrecht en Eindhoven goed en snel bereikbaar. De data vind je op de agenda op onze site.

Vanzelfsprekend zorgen wij voor koffie, thee en een lekkere, verantwoorde lunch. Een opleidingsdag start om 09.30 uur en eindigt rond 17.00 uur.

Groepen

Bij elke opleiding die wij bieden werken wij met kleine groepen. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 8. Reden hiervoor is dat wij recht willen doen aan onze slogan “de mens centraal stellen”. Daarnaast is het o.i. onmogelijk in grote groepen voortdurend échte persoonlijke aandacht voor elke deelnemer te hebben. En dat is wat wij willen: persoonlijke aandacht voor elke deelnemer.