Holistische en systemische coaching, begeleiding

Verwonder je over het inzicht en de kracht, die in jezelf aanwezig blijken te zijn

Holistische en systemische coaching is het begeleiden van mensen door samen met hen te kijken naar de situatie waarin ze zich bevinden en de problemen die zich daarin voor doen. Door te onderzoeken van wat werkelijk speelt. Samen kijken we op een andere manier naar de situatie. Er wordt niet alleen naar de problemen gekeken. Dit omdat elk probleem een gevolg ergens van is. Op basis van het door een andere bril naar de problemen te kijken, gaan we op zoek naar de oorzaak. Samengevat: deze vorm van coaching is een zoektocht naar de bron.

Wat is de kracht van deze vorm van coaching ?

Een holistisch en systemisch begeleider ziet de mens als één geheel, bestaande uit verschillende delen. Lichaam, verstand en een ongrijpbaar deel. Je wezen, je innerlijke kern of je ziel. Een mens is dus meer dan zijn verstand alleen. Een juiste balans tussen al deze onderdelen vormt de basis voor een gelukkig en zinvol leven. Een leven waarin je in staat bent zowel privé als professioneel optimaal te functioneren.

Wat is het verschil tussen holistische en systemische begeleiding en gebruikelijke coaching ?

  • Holistische en systemische coaching gaat verder én dieper dan reguliere coaching
  • Er wordt gezocht naar de oorzaken van de problemen én gekeken wat er aan die oorzaken te doen is
  • Het is méér dan een verstandelijke benadering
  • Je komt weer in contact met je intuïtie
  • De verantwoordelijkheid blijft bij de klant
  • Begeleider en klant zijn gelijkwaardige gesprekspartners
  • Je krijgt kennis door inzicht
Coaching

Holistische coaching gaat verder dan reguliere coaching

De ‘westerse’ manier van in het leven staan, is voor het grootste deel gebaseerd op verstand, ratio en denken. Daar is niets mis mee, maar wel is daardoor een deel van ons mens – zijn naar de achtergrond verdwenen. Al denkend en redenerend proberen we problemen op te lossen. En meestal lukt dit niet omdat we in cirkels gaan denken. En die cirkels draaien rond de oplossing. De oplossing die we vaak buiten onszelf zoeken, terwijl deze van binnen te vinden is. In het ongrijpbare deel. Dat klinkt misschien zweverig, maar dat is het niet. Door ook aandacht te besteden aan het ongrijpbare deel, komen zaken uit je onbewuste naar boven. Er ontstaat inzicht. En op basis van dit inzicht, kun je bewust besluiten actie te ondernemen.

Binnen mijn begeleiding gebruik ik reguliere coachmethodieken en kijk ik vanuit een systemische invalshoek. Daarnaast gebruik ik werkvormen zoals visualisatie, Voice-Dialogue, EFT, meditatie en elementen uit de Boeddhistische levensbeschouwing. Ik luister en coach niet alleen, maar ik laat mijn klanten ook ervaringen opdoen.

Je komt weer in contact met je intuïtie

Ik help je met het opnieuw contact maken met je intuïtie. Met het vinden van een goede balans tussen de verschillende onderdelen. Zodat je niet alleen vanuit je verstand met een probleem aan de slag gaat, maar met alles dat je in je hebt.

De verantwoordelijkheid blijft bij klant

Wat ik niet kan, mag en dus ook niet zal doen, is komen met een pasklare oplossing voor jouw probleem. Ik ben immers geen adviseur! En wie ben ik om jou te vertellen wat jij moet doen? Ik wil je helpen een weg te zoeken om je probleem op te lossen. Door anders naar je probleem te kijken en je te stimuleren jezelf te ontwikkelen.

Begeleider en klant zijn gelijkwaardige gesprekspartners

Om misverstanden te voorkomen, ik ben géén coach die anderen vertelt wat ze moeten doen. En ook niet hóe ze iets moeten doen. Ik coach dus niet zoals een sportcoach dat doet. Ik fungeer als klankbord. Als een gelijkwaardige gesprekspartner, die de ander uitnodigt eens anders naar de situatie te kijken.

Holistische en systemische coaching is een klankbord

Ik fungeer als een klankbord. Waardoor je de dingen wellicht anders ziet, dan je normaal gesproken zou doen. Zoals je bijvoorbeeld in een spiegel ziet dat je haar niet goed zit. De spiegel zorgt er niet voor dat je haar niet goed zit, dat is namelijk je eigen verantwoordelijkheid. De spiegel maakt het slechts mogelijk dat je zelf ziet dat je haar zo zit. De spiegel vindt ook niets van dat haar en heeft er ook geen oordeel over. Het zit niet goed en het zit niet slecht: het zit zoals het zit! En als je dan ziet dat in jouw ogen je haar niet goed zit, dan kun je daar zelf iets aan doen. Zo werk ik ook.

Holistische en systemische coaching biedt kennis en ontwikkeling door inzicht

Holistische- en systemische begeleiding biedt kennis en ontwikkeling door inzicht. Door op een andere manier naar een situatie te kijken, zie je de situatie ook op verschillende manieren. Je gaat situaties bewuster en ruimer zien en er ontstaat inzicht. Op basis van dit inzicht wordt ook duidelijk wat je zelf aan de situatie kunt doen. En het wordt duidelijk wat jij niet kunt veranderen. Als je dat weet, kun je beslissen actie te ondernemen. Of niet.

Rouwverwerking en omgaan met verlies

Een bijzondere vorm van holistische coaching is de begeleiding bij rouwverwerking. De meeste mensen denken bij rouw of een verlies in eerste instantie aan het overlijden van een dierbare. Rouw heeft echter een bredere betekenis. Bij rouwen gaat het om het verwerken van een verlies. In welke vorm dan ook.

Helaas is niet iedereen in staat zonder hulp een verlies te verwerken. En dan biedt rouwbegeleiding of rouwverwerking een uitkomst. De rouwbegeleiding die De Roestenburgh biedt kent een aantal stappen. Een goede verwerking vereist dat al deze stappen doorlopen en doorleefd worden. Gebeurt dat niet, dan is de kans groot dat iemand vastloopt. Samen kijken we naar het verlies en de stappen die je kunt zetten om dit verlies te verwerken. En wel zodanig te verwerken, dat het niet langer je leven blokkeert.

Begeleiding na zelfdoding

Eén van de moeilijkst te verwerken verliezen is het overlijden van een naaste als gevolg van zelfdoding. Het verwerken van een natuurlijk overlijden is al erg intens. Het verwerken van een overlijden na suïcide is bijna onmogelijk zelfstandig te verwerken. De Roestenburgh biedt hiervoor speciale begeleiding.

Coaching, begeleiding omgaan met ziekte

Een vorm die afzonderlijke aandacht verdient, is holistische coaching als begeleiding bij ziekte. Mijn begeleiding is in eerste instantie niet gericht op het genezen van de ziekte. Hoewel dat in sommige gevallen wel mogelijk is. Het gaat om het aanvaarden van je ziekte en hoe je daar mee om kunt gaan. Wat hoe ziek je ook bent, een deel van je is nog gezond. En met name dat deel, krijgt aandacht.

Begeleiding, coaching stoppen met en begeleiding bij een verslaving

Verslaving, verslaafd zijn, dreigen verslaafd te worden. Een verslaving heeft een geweldige negatieve impact op je leven en op het leven van je omgeving. Misschien heb je al van alles geprobeerd om van je verslaving af te komen of het is de eerste keer dat je er serieus werk van gaat maken. Het maakt niet uit. Mijn begeleiding is erop gericht jou te steunen bij het stoppen met je verslaving. Maar om misverstanden te voorkomen: er kan er maar één stoppen met je verslaving…en dat ben JIJ.