Holistische en systemische coaching & begeleiding : inzetten vitamine HBS

Verwonder je over het inzicht en de kracht, die in jezelf aanwezig blijken te zijn

Holistische en systemische coaching is het begeleiden van mensen door samen met hen te kijken naar de situatie waarin ze zich bevinden en de problemen die zich daarin voor doen. Door te onderzoeken van wat werkelijk speelt. Samen wordt op een andere manier naar de situatie gekeken. Wij kijken niet alleen naar de problemen. Een probleem is immers altijd ergens een gevolg ergens van. Op basis van het door een andere bril naar de problemen te kijken, gaan we op zoek naar de oorzaak. Samengevat: deze vorm van coaching is een zoektocht naar de bron.

Wat is de kracht van deze vorm van coaching ?

Een holistisch en systemisch begeleider ziet de mens als één geheel, bestaande uit verschillende delen. Lichaam, verstand en een ongrijpbaar deel. Je wezen, je innerlijke kern of je ziel. Een mens is dus meer dan zijn verstand alleen. Met een knipoog noemen wij onze benadering het toepassen van de “VITAMINE HBS”. De H staat voor holistisch, de B voor Boeddhistisch en de S voor systemisch. Deze vitamine bevindt zich van nature in elk mens. Helaas is in de loop der tijden het contact met deze belangrijkste vitamine verloren gegaan. Een juiste balans tussen al deze onderdelen vormt de basis voor een gelukkig en zinvol leven. Een leven waarin je in staat bent zowel privé als professioneel optimaal te functioneren. En daar nog  plezier aan te beleven ook.

Wat is het verschil tussen HBS begeleiding en gebruikelijke coaching ?

 • HBS coaching gaat verder én dieper dan reguliere coaching
 • Er wordt gezocht naar de oorzaken van de problemen én gekeken wat er aan die oorzaken te doen is. En als er aan die oorzaken niets meer te doen is, onderzoeken we wat jij nodig hebt om dit ten diepste te aanvaarden.
 • Het is méér dan een verstandelijke benadering
 • Je komt weer in contact met je intuïtie. Met je innerlijke wijsheid
 • De verantwoordelijkheid blijft bij jou, bij de klant
 • Begeleider en klant zijn evenwaardige gesprekspartners
 • Je krijgt kennis door inzicht. Waarbij het je écht gaat helpen als je jouw inzichten ook werkelijk gaat toepassen.

Coaching

Holistische coaching gaat verder dan reguliere coaching

Veel mensen staan verstandelijk in het leven. Dat is iets anders dan verstandig in het leven staan.  Keuzes en besluiten worden voor het grootste deel gebaseerd op verstand, ratio en denken. Daar lijkt weinig mis mee, maar wel is hierdoor een deel van ons mens – zijn naar de achtergrond verdwenen. Al denkend en redenerend proberen we problemen op te lossen. En we proberen volledige regie over ons leven te organiseren. Iedereen die dit leest zal zo nu en dan ervaren hebben dat de realiteit is dat je niet zo veel regie over je leven hebt….als je wellicht zou willen.  Als regie nemen niet lukt en er problemen ontstaan, ontstaat vaak een patroon van in cirkels denken. En die cirkels draaien rond de oplossing. De oplossing die we meestal buiten onszelf zoeken, terwijl deze van binnen te vinden is. In het ongrijpbare deel. Dat klinkt misschien zweverig, maar dat is het niet. Door ook aandacht te besteden aan het ongrijpbare deel, komen zaken uit je onbewuste naar boven. Er ontstaat inzicht. En op basis van dit inzicht, kun je bewust besluiten actie te ondernemen.

Binnen onze begeleiding gebruiken we reguliere coachmethodieken en kijk ik vanuit een systemische invalshoek. Daarnaast gebruik ik werkvormen zoals visualisatie, Voice-Dialogue, EFT, meditatie, elementen uit de Boeddhistische levensbeschouwing en opstellingen.

Je komt weer in contact met je intuïtie

Ik help je met het opnieuw contact maken met je intuïtie. Met je ongrijpbare deel dus. Met het vinden van een goede balans tussen de verschillende onderdelen. Zodat je niet alleen vanuit je verstand met een probleem aan de slag gaat, maar met alles dat jij als uniek mens in je hebt.

De verantwoordelijkheid blijft bij klant

Wat ik niet kan, mag en dus ook niet zal doen, is komen met een pasklare oplossing voor jouw probleem. Ik ben immers geen adviseur! En wie ben ik om jou te vertellen wat jij moet doen? Ik wil je helpen een weg te zoeken om je probleem op te lossen. Door anders naar je probleem te kijken, met jou op zoek te gaan naar de bron en je te stimuleren anders naar dat wat is, te kijken.

Begeleider en klant zijn gelijkwaardige gesprekspartners

Om misverstanden te voorkomen, ik ben géén coach die anderen vertelt wat ze moeten doen. En ook niet hóe ze iets moeten doen. Zoals coaches in de sport dat vaak doen. Daarom geef ik ook de voorkeur aan het woord begeleider. Ik fungeer als klankbord. Als een evenwaardige gesprekspartner, die de ander uitnodigt anders naar de situatie te kijken.

HBS coaching en een spiegel

Ik fungeer als een klankbord. Waardoor je de dingen wellicht anders ziet, dan je normaal gesproken zou doen. Zoals je bijvoorbeeld in een spiegel ziet dat je haar niet goed zit. De spiegel zorgt er niet voor dat je haar niet goed zit. Een spiegel heeft daar nul invloed op. De spiegel maakt het slechts mogelijk dat je zelf ziet dat je haar zo zit. De spiegel vindt ook niets van dat haar en heeft er ook geen oordeel over. Het zit niet goed en het zit niet slecht: het zit zoals het zit! Die spiegel kan jouw haar ook niet op orde brengen zoals jij dat wilt. Dat kun jij alleen zelf. Als je dan ziet hoe je haar zit en je bent er niet tevreden over, dan kun je daar zelf iets aan doen.

Holistische en systemische coaching biedt groei en ontwikkeling door inzicht

Holistische- en systemische begeleiding biedt kennis en ontwikkeling door inzicht. Door op een andere manier naar een situatie te kijken, zie je de situatie ook op verschillende manieren. Je gaat situaties bewuster en ruimer zien en er ontstaat inzicht. Op basis van dit inzicht wordt ook duidelijk wat je zelf aan de situatie kunt doen. En het wordt duidelijk wat jij niet kunt veranderen. Als je dat weet, kun je beslissen actie te ondernemen. Of niet.

Rouwverwerking en omgaan met verlies

Een bijzondere vorm van holistische coaching is de begeleiding bij rouwverwerking. De meeste mensen denken bij rouw of een verlies in eerste instantie aan het overlijden van een dierbare. Rouw heeft echter een bredere betekenis. Bij rouwen gaat het om het verwerken van een verlies. In welke vorm dan ook.

Helaas is niet iedereen in staat zonder hulp een verlies te verwerken. En dan biedt rouwbegeleiding of rouwverwerking een uitkomst. De rouwbegeleiding die De Roestenburgh biedt kent een aantal stappen. Een goede verwerking vereist dat al deze stappen doorlopen en doorleefd worden. Gebeurt dat niet, dan is de kans groot dat iemand vastloopt. Samen kijken we naar het verlies en de stappen die je kunt zetten om dit verlies te verwerken. En wel zodanig te verwerken, dat het niet langer je leven blokkeert.

Begeleiding na zelfdoding

Eén van de moeilijkst te verwerken verliezen is het overlijden van een naaste als gevolg van zelfdoding. Het verwerken van een natuurlijk overlijden is al erg intens. Het verwerken van een overlijden na suïcide is bijna onmogelijk zelfstandig te verwerken. De Roestenburgh biedt hiervoor speciale begeleiding.

Coaching, begeleiding omgaan met ziekte

Een vorm die afzonderlijke aandacht verdient, is holistische coaching als begeleiding bij ziekte. Mijn begeleiding is in eerste instantie niet gericht op het genezen van de ziekte. Hoewel dat in sommige gevallen wel mogelijk is. Het gaat om het aanvaarden van je ziekte en hoe je daar mee om kunt gaan. Wat hoe ziek je ook bent, een deel van je is nog gezond. En met name dat deel, krijgt aandacht.

Begeleiding, coaching stoppen met en begeleiding bij een verslaving

Verslaving, verslaafd zijn, dreigen verslaafd te worden. Een verslaving heeft een geweldige negatieve impact op je leven en op het leven van je omgeving. Misschien heb je al van alles geprobeerd om van je verslaving af te komen of het is de eerste keer dat je er serieus werk van gaat maken. Het maakt niet uit. Mijn begeleiding is erop gericht jou te steunen bij het stoppen met je verslaving. Maar om misverstanden te voorkomen: er kan er maar één stoppen met je verslaving…en dat ben JIJ.

 • Individuele begeleiding doordrenkt met opleidingselementen
 • Eén van de vormen van individuele begeleiding die wij bieden is een combinatie van persoonlijke begeleiding en delen uit onze opleidingen. Deze manier van werken is in de praktijk ontstaan, omdat bleek dat mensen sneller, makkelijker en diepgaander inzicht in hun persoonlijke casussen opdoen, als wij deze casussen direct plaatsten binnen de uitgangspunten van de ‘vitamine HBS ‘. Met deze vitamine HBS bedoelen wij een Holistische, Boeddhistische en Systemische kijk op jezelf en de wereld. Deze manier van begeleiden is dus evidence based.

  Verschil met onze ‘normale’ begeleiding :

  Om te beginnen kennen wij geen ‘normale’ begeleiding. Onze begeleiding is altijd uniek en op jou als mens gericht. Dat maakt dat wij ook nooit op
  basis van een plan van aanpak of protocol werken. Ook maken we geen behandelplan en kennen we geen tijdspad. De gesprekken volgen elkaar op in de frequentie die bij jouw groei past en die jij kiest. Ook het aantal gesprekken is aan jou. Wie zijn wij om te bepalen of er nog een gesprek komt? Of wanneer dat gesprek komt en waarover dat gesprek zal gaan?
  De praktijk wijst overigens uit dat het aantal gesprekken zelden of nooit de 10 overstijgt. Dit, omdat de inzichten die tijdens de gesprekken ontstaan, er voor zorgen dat mensen zelfstandig en onafhankelijk hun weg kunnen vervolgen.

  Door het toevoegen van opleidingselementen aan deze duurzame wijze van begeleiden, neemt het inzicht en de diepgang daarvan enorm toe.
  Gevolg van deze vorm is dat er wél een beperkt aantal afspraken nodig is. Er is immers ruimte nodig voor inhoudelijke toelichting. Het maximaal aantal gesprekken dat nodig is, wordt in onderling overleg afgesproken. Het is erg bepalend welke diepgang je wilt bereiken.

  Ben je benieuwd naar deze vorm van individuele begeleiding met een ‘vette plus’? Neem dan gerust contact met ons op.