Systemisch Werken

Maak kennis met de vijf basisprincipes, die van wezenlijke invloed zijn op het functioneren van mens, team én organisatie !

De relatie tussen mensen onderling wordt erg beïnvloed door een aantal onbewuste uitgangspunten ook wel systemische krachten genoemd. Deze uitgangspunten van het systemisch werken, spelen binnen elke relatie en in elk systeem aanwezig en zeer belangrijk zijn. Dat geldt dus voor zowel privé – als zakelijke relaties.

Wat is systemisch werken?

Een systeem is elke vorm van samenwerking tussen mensen. Daar waar twee of meer mensen bij elkaar zijn, is er sprake van een systeem. Zo is je huidige gezin een systeem. Maar ook het gezin waarin je geboren bent, oftewel je gezin van herkomst. Het bedrijf waar je werkt, de voetbal- of tennisvereniging waar je lid van bent, het muziekgezelschap waar je in speelt : allemaal systemen.

Verborgen dynamiek en onbewuste werking

In elk systeem en in elke relatie spelen de uitingspunten van het systemisch werken een prominente rol. Deze spelen op onbewust niveau. Er zijn vijf krachten, die ook wel grondbeginselen worden genoemd. Deze krachten zijn altijd aanwezig. Zoals de zwaartekracht er ook altijd is. Als gevolg van deze krachten veranderen relaties voortdurend, waardoor in elk systeem zijn eigen dynamiek, beweging en levendigheid ontstaat. Deze dynamiek is niet zichtbaar en wordt dan ook de verborgen dynamiek genoemd. Je kunt een systeem vergelijken met een mobiel. Als één van de onderdelen beweegt, reageren de overige delen direct en proberen ze weer in balans te komen. Ondanks het feit dat het niet zichtbaar is, wordt de effectiviteit van een systeem voor een groot deel bepaald door de systemische krachten en de ‘verborgen systeemdynamiek’.

Mensen en organisaties komen als gevolg van een verstoring in de problemen. Met als gevolg dat zij niet alleen minder gaan functioneren, maar dat ook het totale welzijn en de geluksbeleving afneemt. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen, gezondheidsproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstoringen in een systeem. Een verstoring is een vorm van onbalans in een systeem. Inzicht in wat binnen een systeem speelt, werkt verhelderend, helend en voorkomt dat verstoringen ontstaan. En het helpt je te onderzoeken wat gedaan kan worden om verstoring op te lossen.

Coaching

Informatie systemisch werken

Wil je meer informatie over de opleiding systemisch werken & coachen?
Stuur dan een email of neem telefonisch contact met ons op.

De uitgangspunten van systemisch werken.

Systemisch werken is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Belangrijkste uitgangspunt is dat – zoals gezegd – in elk systeem een aantal basisprincipes speelt, die van zeer grote invloed zijn op het functioneren van het systeem en de individuele leden daarvan. Daarnaast het uitgangspunt dat als er sprake is van een probleem in een systeem, dit een probleem is van het HELE systeem. In onze maatschappij wordt daar over het algemeen anders naar gekeken. Een probleem wordt ‘aan iemand toegekend’. We hebben daar zelfs een woord voor: probleemeigenaar.

Het gaat te ver op deze pagina alle uitgangspunten uitgebreid te behandelen. Als je meer wilt weten, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek of schrijf je in voor de opleiding.

Waar komt het systemisch werken vandaan?

Bert Hellinger heeft een grote bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van werkvormen die gebaseerd zijn op de uitgangspunten van het Systemisch Werken. Hij kwam als missionaris in Zuid-Afrika in contact met deze uitgangspunten. In veel natuurvolkeren was al sprake van inzicht in de systemische krachten. De basis van het systemisch werken ligt dan ook bij de kennis en inzichten, die binnen de natuurvolkeren aanwezig waren. Helaas zijn deze uitgangspunten als gevolg van de ontwikkeling van het menselijk verstand, ondergeschikt geraakt. Bert Hellinger kijkt vanuit deze oude inzichten naar de al bestaande theorieën en werkmethoden. Uiteindelijk heeft hij daar het werken met representanten aan toegevoegd.

In eerste instantie richtte Bert Hellinger zich op familie opstellingen. Later werd deze manier van werken ook in andere systemen, zoals organisaties toegepast. Hij wilde zijn werkwijze niet in een vaste vorm gieten, omdat hij wilde dat het bleef evolueren. Verder vond hij dat hij niet het alleenrecht had en stimuleerde daardoor de verspreiding van het systemisch werken. De Roestenburgh levert daar vol overtuiging een bijdrage aan.

Wil je systemisch werken eens bezien als metafoor in de vorm van The Big Five? Lees dan verder op The Big Five als metafoor.