Systemisch Werken

Maak kennis met de vijf basisprincipes, die van wezenlijke invloed zijn op het functioneren van mens, team én organisatie !

De relatie tussen mensen onderling wordt erg beïnvloed door een aantal zogenaamde systemische krachten, die binnen elke relatie en in elk systeem aanwezig zijn. Deze krachten spelen op onbewust niveau. In elk systeem en in elke vorm van samenwerking tussen mensen, spelen deze krachten een rol. Dat geldt dus voor zowel privé – als zakelijke relaties.

Wat is systemisch werken?

Een systeem is elke vorm van samenwerking tussen mensen. Daar waar twee of meer mensen bij elkaar zijn, is er sprake van een systeem. Zo is je huidige gezin een systeem. Maar ook het gezin waarin je geboren bent, oftewel je gezin van herkomst. Het bedrijf waar je werkt, de voetbal- of tennisvereniging waar je lid van bent, het muziekgezelschap waar je in speelt : allemaal systemen.

Verborgen dynamiek

In elk systeem en in elke relatie speelt een aantal systemische krachten. Deze spelen op onbewust niveau. Er zijn vijf krachten, die ook wel grondbeginselen worden genoemd. Deze krachten zijn altijd aanwezig. Zoals de zwaartekracht er ook altijd is. Als gevolg van deze krachten veranderen relaties voortdurend, waardoor elk systeem zijn eigen dynamiek ontwikkelt. Deze dynamiek is niet zichtbaar en wordt dan ook de verborgen dynamiek genoemd. Je kunt een systeem vergelijken met een mobiel. Als één van de onderdelen beweegt, reageren de overige delen direct en proberen ze weer in balans te komen. Ondanks het feit dat het niet zichtbaar is, wordt de effectiviteit van een systeem voor een groot deel bepaald door de systemische krachten en de verborgen systeemdynamiek.

Mensen en organisaties komen als gevolg van een verstoring in de problemen. Met als gevolg dat zij niet alleen minder gaan functioneren, maar dat ook het totale welzijn en de geluksbeleving afneemt. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen, gezondheidsproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstoringen in een systeem. Een verstoring is een vorm van onbalans in een systeem. Inzicht in wat binnen een systeem speelt, werkt verhelderend en helend. Hierbij spelen het collectieve onbewuste en diepere emotionele lagen een grote rol. Dat maakt andere aspecten, verhoudingen en betekenissen zichtbaar en voelbaar.

Coaching

Informatie systemisch werken

Wil je meer informatie over de opleiding systemisch werken?
Stuur dan een email of neem telefonisch contact met ons op.

De basisprincipes van het systemisch gedachtegoed

Systemisch werken is gebaseerd op het systemisch gedachtegoed. Dit gedachtegoed steunt weer op twee pijlers. Op de eerste plaats het uitgangspunt dat als er sprake is van een probleem in een systeem, dit een probleem is van het HELE systeem. In onze maatschappij wordt daar over het algemeen anders naar gekeken. Een probleem wordt ‘aan iemand toegekend’. We hebben daar zelfs een woord voor: probleemeigenaar. De tweede pijler is, zoals al gezegd, het gegeven dat in elk systeem een aantal basisprincipes spelen, die van zeer grote invloed zijn op het functioneren van het systeem en de individuele leden daarvan.

Waar komt het systemisch werken vandaan?

De methodiek systemisch werken is ontwikkeld door Bert Hellinger.
Hij kwam als missionaris in Zuid-Afrika in contact met het systemisch gedachtegoed. In veel natuurvolkeren was al sprake van inzicht in de systemische krachten. De basis van het systemisch werken ligt dan ook bij de kennis en inzichten, die binnen de natuurvolkeren aanwezig waren. Bert Hellinger kijkt vanuit deze oude inzichten naar de al bestaande theorieën en werkmethoden. Uiteindelijk heeft hij daar het werken met representanten aan toegevoegd.

In eerste instantie richtte Bert Hellinger zich op familie opstellingen. Later werd deze manier van werken ook in andere systemen, zoals organisaties toegepast. Hij wilde zijn werkwijze niet in een vaste vorm gieten, omdat hij wilde dat het bleef evolueren. Verder vond hij dat hij niet het alleenrecht had en stimuleerde daardoor de verspreiding van het systemisch werken. De Roestenburgh levert daar vol overtuiging een bijdrage aan.

Ben je benieuwd geworden naar de grondbeginselen van het systemische werken? Kijk dan op de opleidingspagina Systemisch Werken.

Wil je het systemisch werken eens bezien als metafoor in de vorm van The Big Five? Lees dan verder op The Big Five als metafoor.

Scripts zijn geblokkeerd, bij het invullen van contactgegevens is het privacy statement van toepassing Lees meer