Niveau

 • De workshops en opleidingen die De Roestenburgh biedt, richten zich niet alleen op de intellectuele capaciteiten van de deelnemer, maar zeker ook op het intuïtieve- en holistische deel. Om die reden worden er geen vooropleiding- of toelatingseisen gesteld.  Deelnemers dienen wel open te staan voor anderen en hun levensbeschouwing. Daarnaast moeten zij bereid zijn holistisch naar een mens te kijken.
 • Het niveau van de workshops en opleiding is MBO / HBO +

Diploma

 • Bij workshops kan geen diploma behaald worden. Indien gewenst wordt een certificaat van deelname afgegeven.
 • Bij alle opleidingen geldt dat, indien alle bijeenkomsten bijgewoond worden en aan de exameneisen voldaan wordt, je recht hebt op een diploma en naslagwerk.
 • De exameneisen bestaan uit 3 componenten:
  • Inzet en deelnemen aan het groepsproces tijdens de opleidingsdagen.
  • Schriftelijke zelfreflectie.
   Deze zelfreflectie wordt in de laatste weken van de opleiding in een individueel gesprek van ongeveer één uur besproken. Tijdens de eerste lesdagen worden hier afspraken over gemaakt.
  • Presentatie van maximaal 10 minuten op de laatste opleidingsdag.
  • Voor de opleiding Rouwbegeleiding, Rouwtherapeut geldt als aanvullende eis dat wekelijks gesprekken met een oefenklant gevoerd dienen te worden.
 • Er zijn geen vrijstellingsmogelijkheden.
 • Indien een opleidingsdag niet kan worden bijgewoond, bestaat de mogelijkheid deze dag kosteloos in een andere leergang in te halen. Ook kan deze dag tegen extra betaling in een persoonlijke sessie met de trainer ingehaald worden.
 • Indien een diploma niet behaald wordt, is één gratis herkansing mogelijk. Mocht het diploma dan nog niet behaald zijn, dan dient de opleiding opnieuw gevolgd te worden. Er geldt dan een korting van 30% op het inschrijfgeld.

Certificering

De opleidingen van De Roestenburgh zijn niet gecertificeerd. Dat is een bewuste keuze.
Op de eerste plaats is er in onze ogen geen organisatie die de opleiding inhoudelijk zou kunnen certificeren. Daarbij komt dat certificering over het algemeen een ‘papieren tijger’ is. Dat wil zeggen dat het proces doorgelicht wordt. De inhoud van de opleiding en de manier waarop deze gegeven wordt, is geen onderwerp van beoordeling. In de gevallen dat dit wel gebeurt, is sprake van een subjectieve waarneming door één persoon of een beperkt aantal personen.

Daarbij komt dat een certificering veel geld kost. Geld dat uiteindelijk door de deelnemers van de opleidingen betaald moet worden. Om die reden zijn de opleidingen van De Roestenburgh in verhouding goedkoper dan wel gecertificeerde opleidingen.

Inmiddels is er een tendens gaande waarbij iemand zichzelf uitroept tot certificerende instantie. Er wordt dan – b.v. op social media – aangegeven dat iemand gecertificeerd is. Zonder daarbij aan te geven dat die certificering door iemand van of door die organisatie afgegeven is. Vergeten wordt te melden dat de certificering niet door een onafhankelijke instantie verleend is. Dat schept bij lezers die niet op nader onderzoek uitgaan de verwachting dat sprake is van maatschappelijk gedragen certificering. Daar is dan geen sprake van. Wat ons betreft is dan sprake van onjuist handelen.

Opdrachtgevers zijn zeer terecht erg kritisch. Zij zijn goed in staat zelf te bepalen wat goed bij hun persoonlijke of professionele ontwikkeling past. Tot slot zijn wij van mening dat er slechts twee partijen zijn, die kunnen bepalen of een opleiding of begeleiding waardevol is. Dat is op de eerste plaats de deelnemer. Op de tweede plaats zijn wij als opleidingsinstituut de andere partij die kan én mag bepalen of een opleiding inhoudelijk goed is en waar maakt wat aangeboden wordt. Daar staan wij voor 100% garant voor. Dit uitgangspunt wordt volledig bevestigd door de evaluaties, die de deelnemers na een opleiding invullen.

De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat kwaliteit zich bewijst. Daarbij komt dat er op veel fronten van wildgroei sprake is. Helaas geldt dat geldt ook voor de wereld van de certificering. En zoals een mooi Roestenburgh’ s spreekwoord zegt: “goede wijn krijgt vanzelf een krans”.

De Roestenburgh is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO), in het Register Instellingen. Hier staan onderwijsinstellingen ingeschreven, die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.  Daarnaast is Willem (W.C.M.) Minkels ingeschreven in het Register Docenten. Hierin zijn zelfstandig werkende docenten opgenomen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.