Wat is holistische rouwverwerking?

Holistische rouwverwerking onderscheidt zich van de reguliere rouwbegeleiding door het mensbeeld waar van uit Holistisch mensbeeldgegaan wordt. De Roestenburgh baseert al haar diensten op een holistische kijk op de mens. Dat betekent dat een mens gezien wordt als een levend wezen, dat bestaat uit drie onafscheidelijke delen. Een lichaam, een verstand en een deel dat niet grijpbaar is. Voor dit niet grijpbare deel worden allerlei benamingen gebruikt. De ziel, de kern, het wezen, de binnenste ik.

Deze visie heeft als gevolg dat de begeleiding, die De Roestenburgh biedt en de opleiding tot rouwtherapeut, die De Roestenburgh in haar aanbod heeft, zeer breed is. Er wordt niet alleen gekeken naar welke ondersteuning een lichaam of een verstand nodig heeft. Er wordt ruim aandacht besteed aan de behoefte van dat ongrijpbare deel. Naar dat wat de ziel nodig heeft.

Hoe werkt het ?

In de reguliere begeleiding is vaak sprake van protocollen of min of meer vaste werkwijzen. De Roestenburgh hanteert geen draaiboek. Dit omdat elk mens uniek is. En elk verlies dat geleden wordt, is uniek. De combinatie van een unieke gebeurtenis – het verlies – in combinatie met het feit dat die gebeurtenis een uniek individu overkomt, maakt dat élke succesvolle begeleiding uniek moet zijn. En die begeleiding is niet te verlenen op basis van een script of een vooruit opgesteld plan van aanpak.

Vanzelfsprekend is er een basis is waarop de begeleiding plaats vindt. En dat is de opleiding tot Rouwbegeleider, Rouwtherapeut. Hierin komen álle aspecten van rouwbegeleiding aan bod. Er wordt gekeken naar wat op lichamelijk gebied dienend kan zijn voor de verwerking. Ook wordt aandacht besteed aan een verstandelijke verwerking van een verlies. Maar de meeste energie gaat naar de begeleiding van het ongrijpbare deel. Omdat daar vanuit de opvatting van De Roestenburgh, de meeste pijn en gevolgen zitten die met verlies verbonden zijn.

De basisbegrippen, die in de holistische rouwbegeleiding centraal staan zijn luisteren, empathie, helpen maar níet redden en het streven naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid van degene die een verlies te verwerken heeft. De holistische begeleiding is er op gericht dat de mens weer energie genoeg heeft om met een volgend verlies om te kunnen gaan. Want verliezen komen in elk mensenleven voor. Dus als je in staat bent met een verlies om te kunnen gaan, wordt het leven aangenamer. In ieder geval draaglijker.