Intuïtieve opleiding rouwtherapeut en rouwbegeleiding

Wil je :

  • diepgaand inzicht in rouw en het verwerken van een verlies?
  • leren anderen intuïtief te begeleiden?
  • mensen succesvol, holistisch ondersteunen door het systemisch gedachtegoed in te zetten bij het verwerken van een verlies?
  • persoonlijk én professioneel groeien?

Verlies is een onderdeel van het leven. En bij elk verlies hoort rouw. Helaas is het zo dat het verwerken van een verlies meestal stopt, zodra iemand weer min of meer normaal kan functioneren en weer in de comfortzone verkeert. Dan stopt in de regel ook de begeleiding. Binnen de Roestenburgh kijken we daar anders tegen aan.

Stappen in rouwverwerking

Vanzelfsprekend is de stap naar gewoon functioneren erg belangrijk en zonder die stap kan de draad van het dagelijks leven niet worden opgepakt. Maar elk rouwproces kent een aantal stappen. Een goede rouwverwerking vereist dat al deze stappen doorlopen en doorleefd worden. Gebeurt dat niet, dan is de kans erg groot dat iemand vastloopt.

Daarnaast is het ook van groot belang de energiehuishouding weer op orde te krijgen. Een goede rouwbegeleiding en rouwverwerking doet er alles aan energie weer te laten stromen en helpt om de zingeving van het gebeurde in te zien. Een goed doorlopen rouwperiode zorgt ervoor dat een mens weer sterk in het leven komt te staan. Nu én in de toekomst.

Rouw

Rouwbegeleiding en soorten verlies

De opleiding richt zich niet alleen op het verlies van een naaste als gevolg van overlijden. Elk mogelijk verlies dat iemand kan overkomen, wordt besproken en uitgediept. De meeste mensen denken bij rouw of een verlies in eerste instantie aan het overlijden van een dierbare. Rouw heeft echter een veel bredere betekenis. Bij rouwen gaat het om het verwerken van een verlies. In welke vorm dan ook. Vanzelfsprekend leidt het overlijden van een dierbare tot een rouwproces. Maar er zijn meerdere gebeurtenissen die rouw tot gevolg hebben.

Een relatiebreuk kan zich zowel in de privé- als werksituatie voordoen. Privé zijn een scheiding en het beëindigen van een samenlevingsvorm de meest voorkomende relatiebreuken. Maar ook een verloren liefde valt hieronder. In de werksfeer is ontslag een vorm van relatiebreuk. De rouw die een gevolg is van een relatiebreuk, wordt meestal onderschat.
Ook wanneer iemand als gevolg van ziekte, een ongeluk of een handicap gedwongen wordt, een alternatief levenspad te kiezen, is er sprake van rouw. Het afscheid nemen van wat wél kon, is een niet te verwaarlozen vorm van verlies.
Een vaak onderschatte vorm van verlies is het niet behalen van een gesteld doel. Een studie die niet lukt, een functie die niet behaald wordt of een sportprestatie die onder de maat blijft. Zelfs materieverlies, zoals verlies van een woning door brand of andere omstandigheden of een faillissement, kan de start van een rouwproces zijn.

En al deze vormen van rouw en verlies, dienen verwerkt te worden. En niet iedereen realiseert dat zich. En helaas is niet iedereen in staat zonder hulp een verlies te verwerken. En dan biedt rouwbegeleiding of rouwverwerking een uitkomst.

Inzicht in eigen rouwverwerking

Om als rouwtherapeut verantwoord mensen te kunnen begeleiden bij het verwerken van een verlies, moet je zicht hebben op je eigen rouw en de mate waarin je dat verwerkt hebt. Om die reden wordt in de opleiding ook aandacht besteed aan je persoonlijke situatie.

Voor wie de opleiding rouwtherapeut geschikt?

De opleiding is zeer geschikt voor iedereen, die meer wil weten over rouwverwerking en rouwbegeleiding of voor wie anderen begeleidt bij het verwerken van verliezen. Het volgen van de opleiding helpt je om te gaan met je persoonlijke rouw en zorgt daardoor ook voor persoonlijke én professionele groei.

Daarnaast helpt de opleiding rouwverwerking en rouwbegeleiding je stappen vooruit te zetten in elk beroep waarin met mensen gewerkt wordt, zoals managers, consultants, adviseurs, coaches, therapeuten en mensen uit de zorgsector.

Omdat de elk mens met rouw en het verwerken van verlies te maken heeft, is de opleiding in principe voor iedereen een verrijking.

Recensies & Ervaringen

“De opleiding heeft ruimschoots aan mijn verwachtingen voldaan. Niet alleen voor mijn werk maar zeker ook persoonlijk. Het waren prachtige dagen waarin het thema rouw centraal stond. Dit in een leuke vorm! De rouwtaart en het bestek!”

Lees meer recensies >>

“De opleiding Rouwbegeleiding, Rouwtherapeut heeft mij heel erg geholpen om de omstandigheden waar mijn dochter, maar ook wij indirect mee in aanraking zijn gekomen, te aanvaarden. Dit geeft rust in het hoofd en Ziel.”

Lees meer recensies >>

Opleiding-Rouwverwerking-03

Inhoud van de opleiding rouwverwerking

Het is zeker geen theoretische opleiding, waarin je vol wordt gestopt met alleen kennis en feiten. De opleiding is een uitgebalanceerd geheel, waarin naast kennisdeling, ervaren en ondervinden, ook proberen, oefenen en voelen centraal staan.

Het rouwproces wordt in zijn totale omvang bekeken en besproken en er wordt aandacht besteed aan gesprekstechnieken. En er wordt door een holistische én systemische bril naar rouw gekeken.

Na de opleiding ben je in staat als rouwtherapeut professioneel mensen te begeleiden.

Rouwverwerking en omgaan met verlies

Indien je zelf een verlies te verwerken hebt en je wilt daar begeleiding bij, dan biedt de rouwbegeleiding die De Roestenburgh biedt een uitkomst Samen kijken we naar het verlies en de stappen die je kunt zetten om dit verlies te verwerken. En wel zodanig te verwerken, dat het niet langer je leven blokkeert. Waarna je, als je dat wilt, klaar bent voor een opleiding tot rouwtherapeut.