Opleiding holistische Rouwbegeleiding, Rouwtherapeut

Wil je :

  • diepgaand inzicht in rouw en het verwerken van een verlies?
  • mensen succesvol, holistisch en ondersteunt door het systemisch gedachtegoed begeleiden bij het verwerken van een verlies?
  • persoonlijk én professioneel groeien ?

Verlies is een onderdeel van het leven. En bij elk verlies hoort rouw. Helaas is het zo dat het verwerken van een verlies meestal stopt, zodra iemand weer min of meer normaal kan functioneren en weer in de comfortzone verkeert. Dan stopt in de regel ook de begeleiding. Binnen de Roestenburgh kijken we daar anders tegen aan.

Stappen in rouwverwerking

Vanzelfsprekend is de stap naar gewoon functioneren erg belangrijk en zonder die stap kan de draad van het dagelijks leven niet worden opgepakt. Maar elk rouwproces kent een aantal stappen. Een goede rouwverwerking vereist dat al deze stappen doorlopen en doorleefd worden. Gebeurt dat niet, dan is de kans erg groot dat iemand vastloopt.

Daarnaast is het ook van groot belang de energiehuishouding weer op orde te krijgen. Een goede rouwbegeleiding en rouwverwerking doet er alles aan energie weer te laten stromen en helpt om de zingeving van het gebeurde in te zien. Een goed doorlopen rouwperiode zorgt ervoor dat een mens weer sterk in het leven komt te staan. Nu én in de toekomst.

Rouwbegeleiding en soorten verlies

De opleiding richt zich niet alleen op het verlies van een naaste als gevolg van overlijden. Elk mogelijk verlies dat iemand kan overkomen, wordt besproken en uitgediept. De meeste mensen denken bij rouw of een verlies in eerste instantie aan het overlijden van een dierbare. Rouw heeft echter een veel bredere betekenis. Bij rouwen gaat het om het verwerken van een verlies. In welke vorm dan ook. Vanzelfsprekend leidt het overlijden van een dierbare tot een rouwproces. Maar er zijn meerdere gebeurtenissen die rouw tot gevolg hebben.

Een relatiebreuk kan zich zowel in de privé- als werksituatie voordoen. Privé zijn een scheiding en het beëindigen van een samenlevingsvorm de meest voorkomende relatiebreuken. Maar ook een verloren liefde valt hieronder. In de werksfeer is ontslag een vorm van relatiebreuk. De rouw die een gevolg is van een relatiebreuk, wordt meestal onderschat.
Ook wanneer iemand als gevolg van ziekte, een ongeluk of een handicap gedwongen wordt, een alternatief levenspad te kiezen, is er sprake van rouw. Het afscheid nemen van wat wél kon, is een niet te verwaarlozen vorm van verlies.
Een vaak onderschatte vorm van verlies is het niet behalen van een gesteld doel. Een studie die niet lukt, een functie die niet behaald wordt of een sportprestatie die onder de maat blijft. Zelfs materieverlies, zoals verlies van een woning door brand of andere omstandigheden of een faillissement, kan de start van een rouwproces zijn.

En al deze vormen van rouw en verlies, dienen verwerkt te worden. En niet iedereen realiseert dat zich. En helaas is niet iedereen in staat zonder hulp een verlies te verwerken. En dan biedt rouwbegeleiding of rouwverwerking een uitkomst.

Inzicht in eigen rouwverwerking

Om als rouwtherapeut verantwoord mensen te kunnen begeleiden bij het verwerken van een verlies, moet je zicht hebben op je eigen rouw en de mate waarin je dat verwerkt hebt. Om die reden wordt in de opleiding ook aandacht besteed aan je persoonlijke situatie.

Voor wie de opleiding rouwbegeleiding geschikt?

De opleiding is zeer geschikt voor iedereen, die meer wil weten over rouwverwerking en rouwbegeleiding of voor wie anderen begeleidt bij het verwerken van verliezen. Het volgen van de opleiding helpt je om te gaan met je persoonlijke rouw en zorgt daardoor ook voor persoonlijke én professionele groei.

Daarnaast helpt de opleiding rouwverwerking en rouwbegeleiding je stappen vooruit te zetten in elk beroep waarin met mensen gewerkt wordt, zoals managers, consultants, adviseurs, coaches, therapeuten en mensen uit de zorgsector.

Omdat de elk mens met rouw en het verwerken van verlies te maken heeft, is de opleiding in principe voor iedereen een verrijking.

Recensies & Ervaringen

“De opleiding heeft ruimschoots aan mijn verwachtingen voldaan. Niet alleen voor mijn werk maar zeker ook persoonlijk. Het waren prachtige dagen waarin het thema rouw centraal stond. Dit in een leuke vorm! De rouwtaart en het bestek!”

Lees meer recensies >>

Désirée van der Heijden‘s-Hertogenbosch

“De opleiding Rouwbegeleiding, Rouwtherapeut heeft mij heel erg geholpen om de omstandigheden waar mijn dochter, maar ook wij indirect mee in aanraking zijn gekomen, te aanvaarden. Dit geeft rust in het hoofd en Ziel.”

Lees meer recensies >>

DVSomeren

Opleiding-Rouwverwerking-03

Inhoud

Inhoud van de opleiding rouwverwerking

Het is zeker geen theoretische opleiding, waarin je vol wordt gestopt met alleen kennis en feiten. De opleiding is een uitgebalanceerd geheel, waarin naast kennisdeling, ervaren en ondervinden, ook proberen, oefenen en voelen centraal staan.

Het rouwproces wordt in zijn totale omvang bekeken en besproken en er wordt aandacht besteed aan gesprekstechnieken. En er wordt door een holistische én systemische bril naar rouw gekeken.

Na de opleiding ben je in staat als rouwtherapeut professioneel mensen te begeleiden.

Praktische informatie

Praktische informatie

De opleiding bestaat uit zeven hele dagen en wordt in verschillende varianten gegeven. In de meeste leergangen worden de lesdagen in zeven opeenvolgende weken aangeboden. Daarnaast wordt– meestal in de vakantieperiode –  de opleiding in een zogenaamde Onderdompel – variant aangeboden. De inhoud van de opleiding wordt dan in 6 aaneengesloten dagen behandeld. Zie hiervoor onze agenda.

De opleiding vindt plaats in De Roestenburgh in Dinther. Vanzelfsprekend wordt voor koffie, thee en een verantwoorde lunch gezorgd.

Als je belangstelling hebt, neem dan contact met me op. Je bent van harte welkom in De Roestenburgh om de sfeer te proeven en uitgebreid over de opleiding rouwverwerking en rouwbegeleiding te praten.

Leren en ervaren gaat het je het beste af als je je op je gemak voelt. Draag daarom gemakkelijke kleding. Misschien handig dat je nu al weet dat ik ervan uit ga dat tijdens de cursus geen schoenen gedragen worden.

Indien je alle bijeenkomsten aanwezig bent en de examenopdrachten positief afsluit, ontvang je het diploma Rouwtherapeut.

Deelnemers aan de opleiding mogen eenmaal gratis deelnemen aan een familieopstelling.

Na de opleiding bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan intervisie bijeenkomsten die regelmatig georganiseerd worden. Individuele intervisie is ook mogelijk.

Data opleiding

Data Opleiding Rouwbegeleiding

De data voor de opleiding vind je hier.

Ervaring opdoen

Het is een onderdeel van de opleiding om al tijdens de duur van de opleiding ervaring op te doen met begeleiding rondom verlies. Wij gaan ervan uit dat elke deelnemer al vóór de start van de opleiding contact legt met minimaal één persoon die als ‘oefen – cliënt’ kan en wil optreden. Met deze cliënt dient minimaal éénmaal per week een gesprek plaats te vinden. Op deze manier brengen de deelnemers het geleerde direct in de praktijk en kunnen ervaringen en eventuele problemen waar tegenaan gelopen wordt in de opleiding besproken worden.

Verwacht wordt dat de deelnemer een kort verslag van elk gesprek maakt. Geen inhoudelijk verslag, maar een zelfreflectie van de deelnemer op hun rol in het gesprek. Deze gespreksverslagen maken deel uit van de totale zelfreflectie, die van elke deelnemer aan het eind van de opleiding verwacht wordt.

Rouwverwerking en omgaan met verlies

Indien je zelf een verlies te verwerken hebt en je wilt daar begeleiding bij, dan biedt de rouwbegeleiding die De Roestenburgh biedt een uitkomst Samen kijken we naar het verlies en de stappen die je kunt zetten om dit verlies te verwerken. En wel zodanig te verwerken, dat het niet langer je leven blokkeert. Waarna je, als je dat wilt, klaar bent voor een opleiding tot rouwtherapeut.

De Roestenburgh