Mensenrechten

HBS, UVRM en Corona

slaan

Mondkapjesplicht : Detournement de Pouvoir en HBS

De Spoedwet Het doel van de Spoedwet is de noodverordening te vervangen, door een wet waarin alle maatregelen zijn vastgelegd. Waarbij uitgangspunt is dat de maatregelen gericht zijn op het redelijkerwijs beperken van verspreiding van Covid-19.

Koning

De Machtige Man

Boom

Herfst

Divide et Impera

Divide et Impera Verdeel en heers. De woorden verdeel en heers – in het Latijn divide et impera – zijn afkomstig uit de Griekse Oudheid. De uitspraak wordt toegeschreven aan Philippus II van Macedonië, bekend als de vader van Alexander de Grote. Hij gebruikte verdeel en heers als politieke strategie om de macht te behouden. […]

Stoel

Plek : geven en innemen

Wat is plek? Eén van de systemische basisuitgangspunten is dat ieder mens recht heeft op een juiste plek. Met plek wordt bedoeld dat iemand er mag zijn. Welkom is. Zoals hij of zij is. In maatschappelijke termen gaat het om respect.  Je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens. Ook […]

verdriet

Rouwen is een uniek proces

Wat is rouwen? Rouwen is het verwerken van een verlies. Steeds vaker zie ik berichten op (sociale) media, waarin stappenplannen of protocollen aangeboden worden rond verliesbegeleiding. Vanzelfsprekend mag iedereen werken op manier waarop hij of zij wil werken, maar ik verbaas me erover.

Arbeidsconflict? Een laagdrempelige aanpak met succes

Wat is een arbeidsconflict? Er zijn veel definities van een arbeidsconflict. Een eenvoudige en vaak gebruikte omschrijving is: Wanneer de werkgever iets wil dat de werknemer niet wil of andersom, is er sprake van een arbeidsconflict. Wikipedia zegt het volgende over een arbeidsconflict: Een arbeidsconflict is een conflictsituatie tussen een werknemer en werkgever. Van een […]

Schuld

Weg uit het dal

Disbalans en tweedeling Het is inmiddels duidelijk dat de ge- en verboden rondom de strijd tegen Corona voor een tweedeling in de maatschappij gezorgd hebben. En de polarisatie neemt helaas alleen maar toe. Met als gevolg nog grotere problemen. Ik noem er een paar: de democratie staat ter discussie, terwijl tegelijkertijd de autoriteit van de […]

Media

Vitamine HBS en de media

Wat is media? Media kan verwijzen massacommunicatie, waarmee communicatiemiddelen die het mogelijk maken boodschappen uit te zenden naar een omvangrijk publiek worden bedoeld. Of naar de pers als journalistieke organisatie. En media kan ook verwijzen naar twee plaatsen in Amerika die deze naam dragen. Ik wil het in dit artikel hebben over de media als […]