Intelligentie

Intelligentie

Intelligentie Intelligentie is een algemeen begrip uit de psychologie dat een mentale eigenschap beschrijft. Met mentaal wordt dan verstandelijk of geestelijk bedoeld. De menselijke intelligentie wordt gemeten met behulp van zogenaamde intelligentietesten. In 2007 werd door de hoogleraren Resing en Drenth de volgende definitie bedacht: “Het geheel van cognitieve of verstandelijke vermogens, dat nodig is […]

Vrouwen aan de top

Uit de media: Minister nagelt bedrijven met te weinig vrouwen aan de schandpaal

Winterdepressie

Winterdepressie Wat is een depressie? Er is veel gezegd en geschreven over depressies. Én over winterdepressies. Ook over de vraag wat een depressie is lopen de meningen nogal uiteen. Zoals dat bij elke diagnose het geval is. Overeenstemming bestaat over het algemeen wel over het feit dat een aantal signalen wijzen op een depressie. Een […]

groei

Wat is persoonlijke groei?

Wat is persoonlijke groei? Leven is in beweging zijn. Alles wat leeft, beweegt. Niet alleen lichamelijk, maar in héél je zijn. De Roestenburgh werkt vanuit een holistisch mensbeeld, de uitgangspunten van het systemisch- en groepsdynamisch werken en de basisuitgangspunten van de Boeddhistische levensbeschouwing. Als je op basis van deze uitgangspunten naar groei en naar persoonlijke […]

Persoonlijkheidsprofielen

PERSOONLIJKHEIDSPROFIELEN Er zijn enorm veel manieren om persoonlijkheidsprofielen in beeld te brengen. Zoals MBTI, Insights Discovery en DISC. Het zijn goed doordachte methoden maar het is zeer de vraag hoe dienend ze zijn. Zeker op de lange termijn. En de vraag is hoe het zit met de balans tussen investering en resultaten.

Verdriet

Gaat rouw ooit over?

Voor De Roestenburgh is rouw ook een gevolg van een verlies. En dat hoeft niet alleen het overlijden van een naaste zijn. Rouw is voor ons het verwerken – of beter het leren omgaan – met het verdriet dat een gevolg is van een verlies.

Van vermoeidheid naar ver – van – moeheid

Moe zijn Iedereen is weleens moe. Dat hoort bij het leven. Niet alleen bij een mensenleven. Elk levend wezen is afwisselend moe en niet moe. Met moe zijn is dan ook helemaal niets mis. Met altijd of onverklaarbaar moe zijn, wel degelijk. ‘Gewone’ moeheid heeft een functie. Het is een waarschuwing. Om rust te gaan […]

De tong als smaak- en spraakorgaan

De tong als smaakorgaan Elk menselijk lichaam kent vele en belangrijke organen. Ieder met een eigen rol in je leven. Zo is je tong je smaakorgaan. Helaas is de functie van de menselijke tong op het gebied van smaak de laatste decennia uitgehold. Veel natuurlijke en intense smaken zijn afgevlakt en verworden tot één brei […]

Afstand tussen directie en werkvloer

Kloof leiding en werkvloer

Afstand tussen leiding en werkvloer Een veel gehoorde klacht van medewerkers van organisaties is dat de hoogst leidinggevenden ver van de werkvloer afstaan en vaak niet weten waar het over gaat. Niet weten wat belangrijk is. En dat klopt ook. Er is in elke organisatie een afstand tussen de mensen die daadwerkelijk het werk uitvoeren […]

Wat is vakantie?

Een andere kijk op vakantie

Wat is vakantie? Volgens Wikipedia is vakantie is een meerdaagse periode waarin een persoon zijn gewoonlijke dagelijkse activiteiten staakt. Er wordt tijdelijk niet naar werk, studie of school gegaan. Het woord vakantie is afgeleid van het Latijnse vacantia, dat staat voor vrij zijn van verplichtingen.  Rond 1850 kreeg vakantie de huidige betekenis. Sinds ongeveer 1960 […]