Familieopstellingen in het algemeen

In een opstelling wordt een systeem met behulp van representanten inzichtelijk gemaakt. Een systeem ontstaat als twee of meer mensen bij elkaar zijn.  In een opstelling worden mensen letterlijk als vervanger van systeemleden of andere elementen uit een systeem in een ruimte geplaatst. De meest bekende term is ‘familie-opstellingen’. Opstellingen zijn echter dienend aan elk soort systeem. Aan elke groep. Dus ook aan elk ander systeem zoals organisaties, verenigingen, vriendenclubs en elk ander samenwerkingsverband.
Opstellingen die niet over een familie(systeem) gaan, worden organisatieopstellingen genoemd.

Meestal wordt een opstelling op basis van een vraagstuk of probleemstelling uitgevoerd. Om misverstanden te voorkomen: het vraagstuk of de casus moet wel gaan over iets waar de vrager direct belang bij heeft en waarop de vrager direct invloed kan uitoefenen. Door de fysieke opstelling van de systeemleden in een ruimte ontstaat er een zichtbaar patroon, waarin de spanningsvelden binnen het systeem zich aftekenen.

Door opstellingen, zowel organisatie- als familie opstellingen, ontstaan verhelderende en bevrijdende inzichten voor mensen die worstelen met vragen over relaties met een partner, met ouders, broers of zussen of met kinderen, vragen over hun eigen leven, over patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in situaties. Dit laatste zowel in privé- als werksituaties.

Vooral bij vragen die je al langer bezig houden, waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar waar je op een of andere manier niet veel verder mee komt, bieden opstellingen een uitkomst. Verwacht niet dat er direct een concrete oplossing uit een opstelling naar voren komt. Dat gebeurt namelijk niet. Er onstaat echter gegarandeerd inzichten. Door die inzichten ontstaat rust. Daarnaast kun je besluiten op basis van die inzichten actie te ondernemen. Of niet. Dat is helemaal aan jou.

De principes achter een opstelling zijn verstandelijk moeilijk te begrijpen, niet ‘bewijsbaar’ en voor veel mensen ook niet makkelijk uit te leggen. Er bestaat geen duidende theorie. Een opstelling kan niet geheel verklaard worden en zijn er ook geen ‘harde’ causale verbanden aan te wijzen. Dat hoeft ook niet, want er wordt gewerkt met wat er IS en dat is voor het verkrijgen van inzicht genoeg. Bekend is wél dat opstellingen werken. In de praktijk blijkt telkens weer dat de informatie die in een opstelling beschikbaar komt verbazingwekkend accuraat is.

Systeemopstellingen maken altijd energie los. Diepere lagen, die lang ontkend zijn of die in het systeem verborgen zijn gebleven, worden zichtbaar. Inbrengers zien hun eigen aandeel in die dynamiek. Daar ligt dan ook de hefboom tot fundamentele verandering.

Opstellingen worden nogal eens gebruikt om in het verleden te gaan kijken en daar proberen zaken op te lossen. Binnen De Roestenburgh werken wij vanuit het gedachtegoed van het ‘oplossings- en toekomstgericht’ opstellen : de energie niet terug plaatsen in de tijd, maar aanvaarden wat geweest is en kijken hoe je dit anders kunt aanwenden in de toekomst. De blik de toekomst in dus!

opstellingen

Familieopstellingen bij De Roestenburgh

In de opstellingen die wij bieden kunnen zowel familie- als organisatievraagstukken ingebracht worden. Wij maken dus géén onderscheid tussen familieopstellingen en organisatieopstellingen. 

Al onze opstellingen zijn dus geschikt voor alle vragen en situaties. Zowel op privé- als op werkgebied.

Elke vorm van een opstelling is ook een heel mooie en snelle manier voor eigenaren, directies en leidinggevenden binnen organisaties om inzichten op te doen over de vraagstukken die binnen hun bedrijf of afdeling spelen. Als je hier meer informatie over wilt, voel je dan welkom contact op te nemen.

opstelling

KOSTEN

Tijdens familieopstellingen bij De Roestenburgh, is het niet zo dat je voor een eigen opstelling extra kunt of moet betalen. Iedere deelnemer betaalt hetzelfde bedrag. Je bijdrage is dus niet afhankelijk van het feit of je een vraag of casus inbrengt, optreedt als representant of alleen als toeschouwer meedoet. Dit omdat in onze visie iedereen die aanwezig is, voordeel heeft van élke opstelling. Een opstelling is immers ‘energie-werk’. Ook als er geen opstelling voor jezelf gedaan wordt, ervaar je de energie en ondersteunende werking van andere opstellingen. Dit zeker ook omdat het altijd zo is dat in een opstelling van een ander ook – onbewust – thema’s van jezelf zitten.

GARANDEREN INBRENGEN VRAAG OF CASUS

Opstelling is ‘energie-werk’. De energie op het moment van samenzijn, bepaalt dus of een vraag/casus ingebracht kan worden. Het is zo dat indien je vraag, je casus aan een antwoord toe is, het moment van daadwerkelijke opstelling vanzelf komt. Wij willen vooraf dan ook niet garanderen dat jouw vraag opgesteld gaat worden.

Daarnaast speelt het tijdsaspect een rol. 

Bij de dagdeelopstellingen (elke eerste zondagochtend van een maand) blijkt telkens weer dat het volledig klopt als iemand geen persoonlijke casus in kan brengen. Het ‘meetrillen’ met andere opstellingen is dan vaak ‘meer dan genoeg’.  

Het zal duidelijk zijn dat de Hele Dag Opstellingen qua tijd meer ruimte bieden dan de Dagdeel bijeenkomsten.

Varianten familieopstellingen

De Roestenburgh biedt drie soorten (familie)opstellingen. Maatwerk is ook mogelijk. 

DAGDEEL OPSTELLINGEN: ELKE EERSTE ZONDAGOCHTEND VAN DE MAAND

Vanzelfsprekend worden in deze bijeenkomsten opstellingen begeleid en kun je, als je dat wilt, vragen inbrengen. Daarnaast kun je ervaring met het fenomeen opstellingen opdoen. Vanzelfsprekend kun je er voor kiezen ook alleen als toeschouwer aanwezig te zijn.
De bijeenkomst start om 10.30 en eindigt rond 13.00 uur. Gemiddeld kunnen per bijeenkomst 3 tot 5 opstellingen gedaan worden. Er is sprake van open inschrijving.
Indien er minder dan 5 personen inschrijven, gaat de opstelling niet door. Er is immers een aantal personen nodig, die als representant op kunnen treden. Het maximaal aantal deelnemers is 8. Dit betekent dus dat niet elke aanwezige een vraag of casus in kan brengen.

De kosten bedragen € 35,00 all-in per deelnemer.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op onze site. Familie opstellingen vind je onder ‘workshops’.

MASTERCLASS OPSTELLINGEN

Masterclaas Familieopstellingen

Regelmatig organiseren wij een MASTERCLASS OPSTELLINGEN.
Deze MASTERCLASS is ontwikkeld voor oud-deelnemers aan opleidingen van De Roestenburgh. Mochten er plaatsen vrij zijn in een Masterclass dan kunnen ook anderen aan deze workshop deelnemen. Waarbij wij ervan uit gaan dat er enige ervaring is met het begeleiden van opstellingen. En deelnemers nieuwsgierig zijn naar en open staan voor ‘De Roestenburghse kijk’ op systeemopstellingen en het begeleiden daarvan.

De Masterclass start met het kort en bondig doornemen van het ‘theoretisch kader’. Afhankelijk van de inbreng vanuit de groep zal dat tot om en nabij de koffiepauze duren.

De rest van de dag staat in het kader van het praktisch werken met alle vormen van opstellingen. Opstellingen met ‘levende ’representanten. Tafel opstellingen waarbij met poppetjes gewerkt wordt. Neem daarvoor – als je dat wilt – gerust je eigen materialen mee.

Verder kijken we naar eenvoudige oefeningen die een systemische ‘opstellingsachtige’ component in zich hebben. Dit zijn korte oefeningen waardoor mensen snel inzichten opdoen.

Ik ga ervan uit dat de deelnemers voldoende eigen (praktijk)casussen inbrengen en bereid zijn om opstellingen te begeleiden en om als representant op te treden. Op die manier kunnen we er met zijn allen een succesvolle en leerzame dag van maken.

De dag start om 09.30 uur. Vanaf 09.00 uur ben je welkom en staat koffie/thee klaar.

Einde van de dag is zoals altijd afhankelijk van de energie in de groep. Ik verwacht dat het ergens rond 17.00 uur zal zijn.

Belangstelling?

Schrijf je dan tijdig in. Ook tijdens deze Masterclass werken we met een kleine groep van maximaal 10 deelnemers. Vol = Vol.

De kosten voor oud-deelnemers zijn € 90,00 incl. BTW, een verantwoorde lunch en als je daar zin in hebt een drankje als afsluiting van de dag.
Anderen betalen € 125,00.

De data voor de Masterclass vind je op onze agenda.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op onze site. Familie opstellingen vind je onder ‘workshops’.

INDIVIDUELE OPSTELLING

Naast beide groepsvarianten van opstellingen, verzorgen wij ook individuele opstellingen. De vorm waarin dit gebeurt toont zich pas op het moment dat de opstelling plaatsvindt. De meest voorkomende werkvorm is een zgn. tafelopstelling. Hierin worden de systeemleden gerepresenteerd door voorwerpen. Daarnaast werken wij ook met zgn. grondankers. Elke andere vorm die op dat moment ondersteunend of dienend is, kan toegepast worden. Je dient tekening te houden met één á twee uur.

De kosten bedragen € 95,00.

De datum voor een individuele bijeenkomst wordt in onderling overleg vastgesteld. Mocht je belangstelling hebben voor een individuele opstelling, mail dan wat data en tijden, dan kijk ik in mijn agenda.

NAZORG
Het komt regelmatig voor dat mensen na de inzichten die zij tijdens een opstelling opgedaan hebben, de andere kijk, verder willen uitdiepen of doorgronden. Wij bieden daar volop de ruimte voor in de vorm van persoonlijke nazorggesprek(ken). Deze nazorg is niet verplicht en wij geven daar ook geen adviezen over. De keuze is daarvoor is helemaal aan jou. Indien je voor nazorg kiest, betaal je voor een nazorg gesprek € 85,00. De reguliere prijs voor een gesprek is € 95,00. 

“Mijn eerste ervaring met familie-opstellingen was bij De Roestenburgh. Wat een krachtig instrument en wat een inspirerende en enorm inzicht-gevende ervaring!
De vriendelijke ontvangst, de heldere uitleg, de prettige en kundige no-nonsens begeleiding, de heerlijke koffie met taart, alles klopte. Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in familie-opstellingen, of het nou is als deelnemer of als degene die opstelt. Zeer leerzaam!”

“Na de opstellingen heb ik kunnen verwerken hoe bijzonder het is geweest voor mij. De opstelling heeft voor mij ook meer gebracht dan inzichten op mijn vraag. Er zijn ook inzichten gekomen op andere vragen die ik had, maar die minder belangrijk leken. Deze inzichten hebben me lucht gegeven en is er een last van mijn schouders gevallen! Ik heb het als zeer positief ervaren, ondanks dat ik het eng vond”.”

“Willem beschikt over eigenschappen die hem een uitstekende begeleider en trainer maken: zijn liefdevolle directheid en vermogen om te confronteren.
Ik noem dat professionele liefde”. 

Een aantal mensen komt bijeen. De mensen mogen elkaar kennen, maar dat hoeft niet. Sommige mensen voelen zich veiliger in een omgeving met bekenden, anderen geven de voorkeur aan het doen van een opstelling met onbekenden. Ik neem de vrijheid hierbij op te merken dat het maar de vraag is of mensen in een opstelling met alleen maar bekenden zich volledig open durven te stellen.

Indien de energie in de groep en de tijd dat toestaan, kan iedereen een vraag, probleem of casus inbrengen. Dit met als voorwaarde dat de inbrenger direct belang bij en invloed op de kwestie heeft. Daarnaast is het uitgangspunt dat iedereen in basis bereid is als representant op te treden.  Dat is echter geen verplichting. Om representant te kunnen zijn, zijn geen bepaalde eigenschappen of trainingen nodig. De informatie die nodig is om representant te kunnen zijn, wordt tijdens de bijeenkomst besproken en toegelicht. Ook vergt een rol als representant geen voorbereiding. Het  werkt erg natuurlijk en zuiver. Écht doorvoelen wat het betekent om representant te zijn, ervaar je pas als het een keer gedaan hebt. Zoals bij zoveel zaken, is /was er voor iedereen een eerste keer als reprsentant. Laat je daardoor niet weerhouden.

Bijna iedere opstelling start met een vraag. Het kan een persoonlijke vraag zijn, maar ook een organisatievraagstuk. In een kort gesprek dat de begeleider van de opstelling (meestal Willem) met de inbrenger voer, bepalen we welke elementen opgesteld dienen te worden. De inbrenger kiest persoonlijk uit de aanwezigen de representanten en vraagt hen mee te werken. Meestal ook iemand als representant voor zichzelf.

Daarna geeft de vrager de opstelling vorm door de representanten intuïtief een plek in de ruimte te geven. Op deze manier ontstaat een ruimtelijk beeld van de vraag of het probleem. Vanaf dat moment bevraagt de begeleider zowel de representanten als de inbrenger. Uit dat wat de representanten verwoorden, uit de beweging die het systeem maakt en uit het totale beeld, ontstaat inzicht in het vraagstuk en ontstaat een mogelijke oplossingsrichting.

Mede omdat niemand vooraf weet wat er in een opstelling naar voren komt, wat ‘zich toont’, gaan wij ervan uit dat alles wat tijdens de opstelling gezegd of ervaren wordt, strikt vertrouwelijk is en blijft. Bij het start van elke bijeenkomst wordt hiervoor nadrukkelijk commitment gevraagd aan alle aanwezigen.

Cadeausuggestie

Het is niet altijd even makkelijk een leuk cadeau voor iemand te bedenken op het moment dat er iets te vieren valt. Wat is er leuker de feesteling een echt persoonlijk cadeau te geven? Iets te geven waar hij of zij persoonlijk iets aan heeft? Iets waar degene misschien zelfs het bestaan nog niet van weet? Een keer deelnemen aan een familieopstelling is een persoonlijk cadeau, waarmee je duidelijk maakt écht bij iemand betrokken te zijn.

Cadeaubonnen zijn bij De Roestenburgh verkrijgbaar.
De ontvanger kan op basis van die bon, een afspraak maken om deel te nemen aan een familieopstelling en een ervaring rijker te worden!

Cadeaubon