Familieopstellingen in het algemeen

In een opstelling wordt een systeem met behulp van representanten inzichtelijk gemaakt. Mensen worden letterlijk als vervanger van systeemleden of andere elementen uit een systeem in een ruimte geplaatst. Meestal wordt een opstelling op basis van een vraagstuk of probleemstelling uitgevoerd. Om misverstanden te voorkomen: het vraagstuk of de casus moet wel gaan over iets waar de vrager direct belang bij heeft en waarop de vrager direct invloed kan uitoefenen. Door de fysieke opstelling van de systeemleden in een ruimte ontstaat er een zichtbaar patroon, waarin de spanningsvelden binnen het systeem zich aftekenen.

Opstellingen, zowel organisatie- als familie opstellingen, kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die worstelen met vragen over relaties met een partner, met ouders, broers of zussen en met kinderen, vragen over hun eigen leven, over patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in bijvoorbeeld werksituaties.

Vooral bij vragen die je al langer bezig houden, waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar waar je op een of andere manier niet veel verder mee komt, kunnen opstellingen een uitkomst bieden. Misschien dat er niet direct een concrete oplossing uit een opstelling naar voren komt, maar er ontstaat wél inzicht. En op doordat er inzicht is, ontstaat er rust. Waardoor je kunt besluiten actie te ondernemen, of niet.

De principes achter een opstelling zijn soms moeilijk te begrijpen en ook niet makkelijk uit te leggen. Er bestaat geen duidende theorie. Een opstelling kan niet geheel verklaard worden en zijn er ook geen ‘harde’ causale verbanden aan te wijzen. Dat hoeft ook niet, want er wordt gewerkt met wat er IS en dat blijkt voor het verkrijgen van inzicht genoeg. Bekend is wél dat opstellingen werken. In de praktijk blijkt telkens weer dat de informatie die in een opstelling beschikbaar komt verbazingwekkend accuraat is.

Systeemopstellingen maken altijd energie los. Diepere lagen, die lang ontkend zijn of die in het systeem verborgen zijn gebleven, worden zichtbaar. Inbrengers zien hun eigen aandeel in die dynamiek. Daar ligt dan ook vaak de hefboom tot fundamentele verandering.

Opstellingen worden vaak gebruikt om in het verleden te gaan kijken en daar proberen zaken op te lossen. Ik werk vanuit het gedachtegoed van het ‘oplossings- en toekomstgericht’ opstellen : de energie niet terug plaatsen in de tijd, maar aanvaarden wat geweest is en kijken hoe je dit anders kunt aanwenden in de toekomst. De blik de toekomst in dus!

opstellingen

Familieopstellingen bij de Roestenburgh

Bij familieopstellingen werk ik met bijeenkomsten op basis van open inschrijving. Elke eerste zondagochtend van de maand van 10.30 tot 13.00 uur wordt een bijeenkomst georganiseerd.

De bijeenkomsten vinden plaats in het landelijk gelegen centrum De Roestenburgh in Bokhoven / ‘s-Hertogenbosch. Bij voldoende aanmeldingen, begeleid ik ook op andere momenten opstellingen. Neem voor meer informatie hierover contact met me op.

Indien er minder dan 8 personen inschrijven, gaat de opstelling niet door. Er is immers een aantal personen nodig, die als representant op kunnen treden. Gemiddeld kunnen per bijeenkomst 3 tot 5 opstellingen gedaan worden.

Tijdens familieopstellingen bij De Roestenburgh, is het niet zo dat je voor een eigen opstelling extra kunt of moet betalen. De kosten voor deelname aan een opstellingsbijeenkomst bedragen € 35,00 onafhankelijk of je een casus in brengt, gevraagd wordt als representant of alleen als toeschouwer meedoet. Dit omdat in onze visie iedereen die aanwezig is, voordeel heeft van elke opstelling. Ook als er geen opstelling voor jezelf gedaan wordt, ervaar je de energie en helende werking van andere opstellingen omdat het vaak zo is dat in een opstelling van een ander ook thema’s van jezelf zitten.

De factuur wordt na de bijeenkomst verzonden.

Het is het zo dat indien je vraag, je casus aan een antwoord toe is, het moment van daadwerkelijke opstelling vanzelf komt. Wij kunnen en willen vooraf dan ook niet garanderen dat jouw vraag opgesteld gaat worden.

Misschien handig dat je nu al weet dat ik er van uit ga dat tijdens de bijeenkomst geen schoenen gedragen worden.

Inschrijven kan via het inschrijfformulier op onze site. Familie opstellingen vind je onder ‘workshops’.

opstelling

Individuele familieopstelling

Naast de groepsvariant van de opstellingen die wij elke eerste zondag van de maand begeleiden, verzorgen wij ook individuele opstellingen. De vorm waarin dit gebeurt toont zich pas op het moment dat de opstelling plaatsvindt. De meest voorkomende werkvorm is een zgn. tafelopstelling. Hierin worden de systeemleden gerepresenteerd door voorwerpen. Elke andere vorm die op dat moment ondersteunend of dienend is, kan toegepast worden.

Een individuele opstelling is geschikt voor alle vragen en situaties. Zowel op privé- als op werkgebied.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

“Na de opstellingen heb ik kunnen verwerken hoe bijzonder het is geweest voor mij. De opstelling heeft voor mij ook meer gebracht dan inzichten op mijn vraag, er zijn ook inzichten gekomen op andere vragen die ik had, maar die minder belangrijk leken. Deze inzichten hebben me lucht gegeven en is er een last van mijn schouders gevallen! Ik heb het als zeer positief ervaren, ondanks dat ik het eng vond.”

Een aantal – meestal  rond de 10 á 15  – mensen komt bijeen. De mensen mogen elkaar kennen, maar dat hoeft niet. Sommige mensen voelen zich veiliger in een omgeving met bekenden, anderen geven de voorkeur aan het doen van een opstelling met onbekenden.

Ieder mag een vraag, probleem of casus inbrengen. Dit met als voorwaarde dat de inbrenger direct belang bij en invloed op de kwestie moet hebben. Daarnaast is het uitgangspunt dat iedereen bereid is als representant op te treden. Daarvoor zijn geen bepaalde eigenschappen of trainingen nodig. Ook vergt een rol als representant geen voorbereiding. Het  werkt erg natuurlijk en zuiver, maar : écht begrijpen wat het betekent om representant te zijn, ervaar je pas als het een keer gedaan hebt.

Iedere opstelling start met een vraag. Het kan een persoonlijke vraag zijn, maar ook een organisatievraagstuk. In een kort gesprek dat ik als begeleider van de opstelling met de inbrenger voer, bepalen we welke elementen opgesteld dienen te worden. De inbrenger kiest persoonlijk uit de aanwezigen de representanten en vraagt hen mee te werken. Meestal ook iemand als representant voor zichzelf.

Daarna geeft de vrager de opstelling vorm door de representanten intuïtief een plek in de ruimte te geven. Op deze manier ontstaat een ruimtelijk beeld van de vraag of het probleem. Vanaf dat moment bevraag ik zowel de representanten als de inbrenger. Uit dat wat de representanten verwoorden, uit de beweging die het systeem maakt en uit het totale beeld, ontstaat inzicht in het vraagstuk en ontstaat een mogelijke oplossingsrichting.

Omdat er verschillen zijn in mijn werkwijze met betrekking tot familieopstellingen en organisatieopstellingen, bied ik beide opstellingen afzonderlijk aan. In familieopstellingen worden de meer persoonlijke vraagstukken in beeld gebracht. In een organisatieopstelling richt ik me op organisatorische vraagstukken. In beide soort bijeenkomsten ga ik ervan uit, dat alles wat tijdens de opstelling gezegd of ervaren wordt, strikt vertrouwelijk is en blijft.

Cadeausuggestie

Het is niet altijd even makkelijk een leuk cadeau voor iemand te bedenken op het moment dat er iets te vieren valt. Wat is er leuker de feesteling een echt persoonlijk cadeau te geven? Iets te geven waar hij of zij persoonlijk iets aan heeft? Iets waar degene misschien zelfs het bestaan nog niet van weet? Een keer deelnemen aan een familieopstelling is een persoonlijk cadeau, waarmee je duidelijk maakt écht bij iemand betrokken te zijn.

Cadeaubonnen zijn bij De Roestenburgh verkrijgbaar.
De ontvanger kan op basis van die bon, een afspraak maken om deel te nemen aan een familieopstelling en een ervaring rijker te worden!

Cadeaubon