Informatie over aanbod

In elke cursus, opleiding en workshop die wij bieden, staat de mens en het leven als mens op aarde centraal. Omdat het in basis om jouw leven op aarde gaat, bieden onze cursussen en opleidingen een geweldige mogelijkheid tot van zijnsoriëntatie. Een unieke kijk op jou, de ander en de samenwerking daartussen.

Veel opleidingen zijn gericht op het vergroten van kennis. In onze opleidingen gaat het niet in hoofdzaak over het opdoen van kennis en het leren van feiten. Het gaat om vorming, waarmee wij bedoelen dat de deelnemers uitgenodigd worden de inhoud van de opleiding, cursus of workshop tot zich te nemen, zich daar een beeld bij te vormen en als belangrijkste, daarna te bepalen wat zij er mee gaan doen.

Zoals alles wat wij bieden, zijn ook onze opleidingen gebaseerd op een Holistisch mensbeeld, de basisprincipes van het Boeddhisme en de uitgangspunten van het Systemisch Werken. Met een knipoog noemen wij deze basis de “vitamine HBS”. Deze vitamine vormt de basis voor jouw ‘mens-zijn’. De grootste waarde van de Vitamine HBS is dat je gaat ondervinden hoe je je intuïtie weer een rol van betekenis kunt geven. Om die reden  durven wij al onze opleidingen intuïtieve opleidingen te noemen. Je leert in elke opleiding (nog beter) om te gaan met je intuïtie. Je hervindt de betekenis en de warmte van het luisteren naar je Zielinformatie.

Omdat de ‘Vitamine HBS’ in basis ín elk mens aanwezig is, is ons aanbod kort en krachtig. Iedereen die dat wil kan snel weer bij zijn eigen vitamine HBS komen en deze toepassen. Sommigen hoeven er slechts het stof af te blazen. Anderen hebben deze vitamine onbewust in beton gegoten en hebben wat hak- en breekwerk te doen. Maar erbij komen kán iedereen. Iedereen heeft de mogelijkheid tot zijnsoriëntatie. Of je nu gestudeerd hebt of niet. Ook jij dus!

Ons aanbod :

 • Cursus Persoonlijke & Intuïtieve Ontwikkeling
  PIO
  4 dagen
 • Deze cursus biedt dé basis voor persoonlijke groei en intuïtieve ontwikkeling. Volop zijnsorëntatie dus.
  In deze cursus nemen we je in 4 dagen mee in onze Holistische, Boeddhistische en Systemische kijk op het leven. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de holistische en systemische uitgangspunten en de gevolgen die deze hebben op je leven. Vanzelfsprekend kijken we niet alleen naar de gevolgen maar vooral naar de oorzaken en dat wat jij kunt doen om deze gevolgen te voorkomen of te verminderen.

  —————-

  Ook als ONLINE cursus beschikbaar!

 • Holistische en Intuïtieve Opleiding Rouwtherapeut, Rouwbegeleiding
  OHR 9 dagen
 • In deze negen daagse opleiding staan Vitamine HBS én Rouwbegeleiding centraal.
  Naast het uitdiepen van Vitamine HBS wordt nadrukkelijk gekeken naar de invloed die deze vitamine heeft op het verwerken van verliezen. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan een aantal aandachtsgebieden die er onbewust voor kunnen zorgen dat een verlies niet verwerkt kán worden. Ook wordt gekeken naar de soorten verliezen en wat je als begeleider wel en niet kunt doen bij het ondersteunen van anderen.

  Tijdens de opleiding wordt op een andere, bredere manier naar rouw en verlies gekeken. Daarnaast leer je anderen intuïtief te begeleiden. Je gaat gegarandeerd mensen op een andere basis ondersteunen. Dit onder andere door de holistische component in de opleiding en omdat het systemisch gedachtegoed toegevoegd wordt aan je begeleiding. Omdat ook stilgestaan wordt bij rouw en verlies in zijn algemeenheid, is de kans groot dat ook jouw persoonlijke verliezen in een ander daglicht komen te staan. Dat zorgt er voor dat je persoonlijk én professioneel zult groeien.

 • Opleiding Systemisch Werken, Coachen & Opstellingen
  OSWO
  11 dagen
 • Ook in deze opleiding is het onderwerp zijnsoriëntatie vanzelfsprekend diepgaand geïntegreerd. De opleiding duurt 11 dagen waarin de vitamine HBS uitgebreid besproken, toegelicht en doorvoelt wordt.
  Daarnaast kijken we gezamenlijk naar dat wat Vitamine HBS betekent voor het begeleiden, ondersteunen en coachen van anderen. Daarvoor worden een aantal thema’s onder het HBS-vergrootglas gelegd. Het gaat dan om ziekte en verslaving. Wat is ziekte? Wat is verslaving? Wat is de bron ervan? En vooral : wat kun je doen als je iemand met ziekte of verslaving begeleidt. De Vitamine-HBS kijk op deze thema’s, leidt tot een andere manier van begeleiding.

  Daarnaast komt de zeer succesvolle werkmethode systeemopstellingen uitgebreid aan bod. Zowel familieopstellingen, organisatieopstellingen als tafelopstellingen worden besproken en er is ruime gelegenheid er praktisch mee aan de slag te gaan. Ook Voice Dialogue en Wandelcoaching komen aan de orde. Het zijn beide begeleidingsvormen waarin inzichten bij klanten snel ontstaan.

  Deze vormen van begeleiding worden niet alleen besproken. Er wordt ook praktisch mee gewerkt, zodat je er in de praktijk direct mee aan de gang kunt. In de opleiding is daarvoor een praktijkdag opgenomen waarin opstellingen begeleid kunnen worden en Voice Dialogue sessies gegeven kunnen worden.
  Er is ook ruimte om Wandelcoaching toe te passen.

 • Workshop Een dagje Vitamine HBS
  1 dag
 • Deze workshop wordt op aanvraag voor groepen georganiseerd.

  In één dag maak je kennis met deze vitamine en kun je er van genieten.
  De vitamine HBS dé noodzakelijke vitamine voor elk mens.
  De H staat voor Holistisch Mensbeeld. Een beeld waarin de mens in zijn volle omvang benaderd wordt. Als onderdeel van het geheel, van de natuur. Een mens als geheel van Verstand, Lichaam en Ziel. De B staat voor de basisprincipes van het Boeddhisme en de S verwijst naar de uitgangspunten van het Systemisch gedachtegoed. Met een knipoog noemen wij dit de vitamine HBS. Leven op basis van deze vitamine zorgt voor een leven met meer balans, meer rust en minder conflicten. Een leven waarin zelfontwikkeling en welbevinden voorrang hebben op ‘wat anderen vinden’.

 • Workshop Een andere kijk op relaties
  1 dagdeel
 • Deze workshop is géén relatietherapie of coaching van partnerschap. Het is een ongedwongen bijeenkomst van één dagdeel. Hierin kijken
  we gezamenlijk door de ‘Vitamine HBS bril’ naar dat wat in zijn
  algemeenheid in en rond relaties speelt.
  Je kunt deze workshop alléén of samen met je partner volgen. Ik geef nadrukkelijk de voorkeur aan de gezamenlijke vorm.

  Met name de systemische uitgangspunten komen aan bod. Deze hebben – meestal onbewust – erg veel invloed op elke relatie. Dus ook op die van jullie. We nemen jullie mee in wat er gebeurt als deze uitgangspunten niet gerespecteerd worden. Als jullie dat willen, leggen we de inzichten direct op jullie relatie. Als je deze inzichten daadwerkelijk toe gaat passen, verandert gegarandeerd de communicatie in jullie verhouding.

Indien gewenst bieden wij onze opleidingen en cursussen ook als maatwerk voor een organisatie, vereniging of stichting aan. Daarnaast is het mogelijk onze opleidingen individueel te volgen. Als je over deze varianten meer informatie wilt, maak dan een afspraak zodat we samen je wensen kunnen bespreken.

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Ten aanzien van de inschrijving voor een workshop of opleiding geldt een bedenktijd van 14 dagen. Dit betekent dat 14 dagen ná datum ondertekening van het inschrijvingsformulier de inschrijving definitief is.
 • Inschrijven voor een workshop of opleiding kan tot uiterlijk één dag voor aanvang van de workshop of opleiding plaatsvinden.
 • Indien minder dan 4 deelnemers inschrijven, gaat een workshop of een opleiding niet door.
 • Door in te schrijven gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van De Roestenburgh. Op verzoek worden deze per mail toegezonden.
 • De kosten voor de workshop of opleiding zijn incl. alle overige kosten zoals studie- en cursusmateriaal en catering.
 • In afwijking van de algemene voorwaarden geldt t.a.v. de inschrijving voor een workshop of opleiding het volgende:
  • Indien deelname uiterlijk 1 maand voor aanvang van de workshop of opleiding afgezegd wordt, worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Indien deelname tussen 1 maand en twee weken van tevoren afgezegd wordt, wordt 25% van de kosten in rekening gebracht.
  • Indien deelname binnen twee weken en datum aanvang workshop of opleiding afgezegd wordt, worden de volledige kosten in rekening gebracht.
  • De Roestenburgh is gerechtigd in voor de deelnemer positieve zin van deze bepalingen af te wijken.
 • Het eigendomsrecht van al het cursusmateriaal dat verstrekt wordt, is en blijft bij De Roestenburgh. De verstrekte materialen zijn alleen voor persoonlijk gebruik.
 • Lesmateriaal wordt tijdens of na de workshop of opleiding digitaal of fysiek verstrekt
 • De workshops en opleidingen die De Roestenburgh biedt, richten zich niet alleen op de intellectuele capaciteiten van de deelnemer, maar zeker op de intuïtieve deel. Om die reden worden er geen vooropleiding- / toelatingseis(en) gesteld.  Deelnemers dienen wel open te staan voor anderen en hun levensbeschouwing. Daarnaast moeten zij bereid zijn holistisch naar een mens te kijken.
 • Het niveau van de workshops en opleiding is HBO (+).

Studiebelasting

Het gaat in de opleidingen en workshops met name om het ervaren en voelen. De studiebelasting bestaat om te beginnen uit het doorgronden van de informatie. Daarnaast is er de uitnodiging daadwerkelijk aan de slag gaan met de ervaringen die tijdens de dag(en) opgedaan zijn. Dit vergt geen extra tijd. Het vraagt wel om het voortdurend bewust omgaan met alles wat er gedurende een dag voorvalt. Kijken naar je eigen handelen en dat van anderen. En de interactie daartussen. Hierbij is het nodig is deze gebeurtenissen af te zetten tegen de Vitamine HBS.

Exameneisen workshops en opleidingen

 • Bij workshops kan geen diploma behaald worden. Indien gewenst wordt een certificaat van deelname afgegeven.
 • Een cursus wordt afgesloten met een certificaat van deelname.
 • Bij alle opleidingen geldt dat, indien alle bijeenkomsten bijgewoond worden en aan de exameneisen voldaan wordt, je recht hebt op een diploma.
 • De exameneisen bestaan uit 3 componenten:
  • Inzet tijdens de opleidingsdagen
  • Schriftelijke zelfreflectie
  • Presentatie van max 10 minuten op laatste opleidingsdag
 • Er zijn geen vrijstellingsmogelijkheden.
 • Indien een opleidingsdag niet bijgewoond kan worden, bestaat de mogelijkheid deze dag kosteloos in een andere leergang in te halen. Ook kan deze dag tegen extra betaling in een persoonlijke sessie met de trainer ingehaald worden.
 • Indien een diploma niet behaald wordt, is één gratis herkansing mogelijk. Mocht het diploma dan nog niet behaald zijn, dan dient de opleiding opnieuw gevolgd te worden. Er geldt dan een korting van 30% op het inschrijfgeld.
 • Diploma’s zijn niet wettelijk erkend en niet gecertificeerd. Desondanks zijn de opleidingen vanzelfsprekend waardevol.

Informatie en vertrouwelijkheid

 • Administratieve vragen kunnen altijd zowel telefonisch als per mail gesteld worden. Daarnaast kunnen vragen via een contactformulier op de site gesteld worden.
 • Informatieaanvragen worden binnen 2 werkdagen beantwoord.
 • De Roestenburgh gaat vertrouwelijk om met alle informatie die voor, tijdens of na een workshop of opleiding verstrekt wordt. Daarnaast gaat De Roestenburgh er van uit dat deelnemers ook vertrouwelijk met de door De Roestenburgh verstrekt informatie omgaan. Indien gewenst kan gebruik gemaakt worden van een geheimhoudingsverklaring.

Wet Bescherming Persoonsgegevens / Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • Met het invullen en toesturen van het inschrijfformulier geef je uitdrukkelijk toestemming tot het verwerken van deze gegevens. De gegevens worden verwerkt om je als deelnemer van een workshop of opleiding te kunnen inschrijven.
 • De gegevens zoals vermeld op het inschrijfformulier worden geregistreerd. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om je periodiek een nieuwsbrief toe te sturen. Afmelden van deze nieuwsbrief kan onderaan elke nieuwsbrief.
 • Wij gaan er van uit dat de vastgelegde gegevens juist zijn omdat jij die zelf aangeleverd hebt.
 • De gegevens worden tot 10 jaar na registratie bewaard
 • Vanzelfsprekend mag je als betrokkene de gegevens inzien. Op jouw verzoek wijzigen wij je gegevens.
 • De gegevens worden digitaal bewaard in een systeem dat door middel van een wachtwoord gewijzigd is.

Disclaimer scholing

De vitamine HBS (Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch), is de basis voor alles wat De Roestenburgh biedt.

Deze manier van in het leven staan, geeft een andere kijk op leven én dood. En alles wat daar tussen zit. Geen betere kijk dan velen hebben, geen slechtere, maar een andere. Onze cursussen en opleidingen richten zich op het verkrijgen van inzicht in de Vitamine HBS.

Wij nodigen iedere deelnemer uit de scholing te volgen en daarvan niets klakkeloos aan te nemen. Tegelijkertijd nodigen wij iedereen uit, niets uit de inhoud zonder meer af te wijzen. Wij wensen het elke lezer toe dat het lukt de inhoud van de scholing open te beschouwen, te doorgronden, te wegen en op basis daarvan een eigen kijk te laten ontstaan. En op basis van die eigen kijk bewust in het leven te gaan staan.

Elke deelnemer maakt deel uit van meerdere systemen. De praktijk heeft uitgewezen dat bij deelnemers tijdens of na de scholing als vanzelfsprekend  inzicht ontstaat in de eigen systemen. Dat is zeer waardevol en het helpt bij het bewust maken van keuzes.
Het kan soms echter ook confronterend zijn.

Omdat elk mens uniek is, is het resultaat van een scholing voor iedereen uniek. Vooraf is dan ook niet in detail te zeggen welke resultaat de scholing zal hebben.