Partners van De Roestenburgh

Op onderstaande kaart staan professionals in Nederland, België én Tenerife, die in staat zijn anderen op basis van een holistische, systemische en groepsdynamische grondslag te ondersteunen. Zij werken op basis van een holistisch mensbeeld, waarbij er vanuit gegaan wordt dat een mens meer is dan een verstand alleen. De begeleiding beperkt zich niet tot verstandsbenadering,  maar aan alle aspecten van een mens wordt aandacht besteed.

Daarnaast vormen de uitgangspunten van systemisch werken een stevige basis voor de begeleiding. Overal waar twee of meer mensen bij elkaar zijn, is sprake van een systeem. In de interactie tussen die mensen, speelt een aantal krachten. Deze principes spelen op onbewust niveau. Je kunt ze dus niet waarnemen. De gevolgen echter wel.

Samengevat betekent een holistische en groepsdynamische begeleiding dat er niet alleen naar de gevolgen gekeken wordt. Belangrijker is dat de begeleider samen met jou op zoek gaat naar de bron. Want pas als de bron gevonden is en daar iets aan gedaan wordt, leidt dat tot een duurzame oplossing.

De professionals die genoemd worden, volgden allen een opleiding bij De Roestenburgh en behaalden daar hun diploma. Daarnaast maken zij regelmatig gebruik van de intervisiebijeenkomsten die De Roestenburgh biedt.

De partnerlogo’s onderaan op de pagina linken rechtstreeks naar de websites.

Nederland

 

België

 

Buitenland

Tenerife