De Roestenburgh

De Roestenburgh

De Roestenburgh is een kleinschalig opleidingscentrum waarin letterlijk én figuurlijk R U I M T E  geboden wordt voor persoonlijke groei, organisatieontwikkeling en teambuilding. Wij verzorgen opleidingen en workshops. Daarnaast bieden wij individuele begeleiding en coaching. Zowel onze opleidingen als de individuele begeleiding leveren een blijvende bijdrage aan de ontwikkeling van mens én organisatie.

Alle diensten die De Roestenburgh biedt, richten zich op de mens. Op JOU dus! Wij zijn ervan overtuigd dat élk mens bewuster en gelukkiger gaat leven, als er inzicht in de uitgangspunten van het systemisch werken ontstaat. En zeker als dit samen gaat met een holistische blik op het leven en het omgaan met verliezen. Niet alleen jij als individuele mens wordt er beter van. Ook je omgeving. Uiteindelijk ontstaat een betere wereld. Wij bij De Roestenburgh dragen daar op onze eigen manier, op bescheiden schaal aan bij.

Kenmerkend voor De Roestenburgh is de Holistische aanpak. Een aanpak waarin de mens in zijn volle omvang benaderd wordt. Daarnaast vormen de basisprincipes van het Boeddhisme en de uitgangspunten van het Systemisch gedachtegoed een stevig fundament voor alles wat De Roestenburgh te bieden heeft. Met een knipoog noemen wij dat vitamine HBS. De Roestenburgh draagt bij aan een wereld die dichter bij de natuur staat, die duurzamer is en minder conflicten kent. Aan een wereld waarin het niet langer gaat om macht, maar om kracht. Waarin welvaart ondergeschikt is aan welzijn. En waarin zelfontwikkeling en welbevinden voorrang hebben op ‘wat anderen vinden’. Het uitdragen van het Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch gedachtegoed is onze grootste passie hierin. Mede daarom houden wij onze opleidingen en begeleiding betaalbaar.

De mogelijkheden die De Roestenburgh biedt, zijn erg gevarieerd en kunnen toegespitst worden op jouw behoefte. Privé of als medewerker van een organisatie. Persoonlijke groei zorgt immers gegarandeerd voor professionele groei. Want mensen zijn de basis voor een organisatie. En als organisaties investeren in mensen, investeren zij in teams en in de organisatie zelf. Waardoor de samenwerking en de resultaten zullen verbeteren. Daarom is ons motto: “De mens centraal stellen.”

Voel je welkom kennis te komen maken met De Roestenburgh, de mensen die dit vorm geven en dat wat wij te bieden hebben!

Inspiratie:

Feniks