Een stevig holistisch fundament

De basis van alles wat De Roestenburgh biedt – dus ook de boeken en inspiratiekaarten – is een Holistische aanpak. Een mens wordt in zijn totale omvang gezien en gerespecteerd. Als een liefdevol samenwerkingsverband tussen een verstand, een lichaam en een Ziel. Een drie-éénheid!
Naast dit Holistisch Mensbeeld vormen de basisprincipes van het Boeddhisme en de uitgangspunten van het Systemisch gedachtegoed een stevig fundament voor alles wat De Roestenburgh te bieden heeft. De term ‘Vitamine HBS’ is (o.a. door de opleidingen die De Roestenburgh geeft) spontaan ontstaan. De term verwijst met een knipoog naar de meest natuurlijke manier van in het leven staan. De H staat voor Holistisch mensbeeld, de B verwijst naar de basisprincipes van het Boeddhisme en de S omvat de uitgangspunten van het Systemisch Werken. Deze sterke pijlers samen vormen dé Vitamine HBS. HBS staat ook voor Heel Bewust Samenleven. Een vitamine die volledig de innerlijke groei van elke mens ondersteunt. Het gaat dus om een vorm van spiritualiteit zonder de waarde en het belang van het verstand en het lichaam bij diepgaande persoonlijke groei te onderschatten.
‘Vitamine HBS’ is in basis ín elk mens aanwezig. Iedereen die dat wil, kan snel weer bij zijn eigen vitamine HBS komen en deze toepassen. Sommigen hoeven er slechts het stof af te blazen. Anderen hebben deze vitamine onbewust in beton gegoten en hebben dus wat hak- en breekwerk te doen.
Vitamine HBS zorgt er ook voor dat je bewuster gaat leven en samenleven. HBS heeft dan ook een tweede betekenis: Heel Bewust Samenleven.

Vanwege een ander bestel- en leveringsproces, dienen de boeken en de inspiratiekaarten afzonderlijk besteld te worden.
Alleen bij afhalen is gelijktijdige levering mogelijk.

Had ik dat maar eerder geweten

Had ik dat maar eerder geweten

Een andere kijk op het leven léven

Een boek met een unieke benadering van jou als mens. Een aanpak waarin jij als mens in je volle omvang benaderd wordt. Hiermee bedoelen we dat wij een mens zien als een liefdevol samenwerkingsverband tussen een verstand, een lichaam en een Ziel. Een drie-éénheid! Hierdoor krijgt je Ziel, je intuïtie, alle ruimte om er volledig te zijn en mede de basis voor je leven te vormen. Daarnaast vormen de basisprincipes van het Boeddhisme en de uitgangspunten van het Systemisch gedachtegoed een stevig fundament. In het boek wordt duidelijk uitgelegd wat Vitamine HBS is en wat het voor een jou als mens betekent.

Inspiratiekaarten

Inspiratiekaarten

Begeleiding vanuit je eigen bron

Deze set met inspiratiekaarten hebben we ontworpen om ‘Vitamine HBS’ meer bekendheid te geven en als aanvulling te gebruiken op het boek ‘Had ik dat maar eerder geweten’. Daarnaast is het ook een los te gebruiken als inspiratie voor jezelf of kun je de kaarten inzetten tijdens gesprekken met klanten.

De set omvat 52 kaarten. Elke kaart heeft een deeltje van Vitamine HBS als thema. In het begeleidende boekje is de kaart voorzien van een korte, toelichtende en verhelderende tekst.

Over-lijden & andere ongemakken

Boek Over-lijden en andere ongemakken

VOOR WIE IS HET BOEK GESCHIKT?

Voor iedereen die anders naar rouw, het verwerken van verliezen wil kijken.

En voor iedereen die op een andere manier naar het leven wil kijken. Anders, niet beter of slechter. Anders kijken zorgt voor andere inzichten. Andere inzichten bieden ruimte om met zaken anders om te gaan. Waardoor blokkades verdwijnen of als minder blokkerend ervaren worden.

Daarnaast is dit boek een onontbeerlijk hulpmiddel voor iedereen die anderen begeleidt rond verliesverwerking. Naast dat wat jij als rouwbegeleider jouw klant al aanbiedt, kun je dit boek – of delen daarvan – gebruiken tijdens je gesprekken.

Daarnaast kun je je klant uitnodigen dat deel van dit boek door te nemen dat past bij de situatie.

Een andere kijk op rouw en verlies in citaten

Een andere kijk op rouw en verlies in citaten

VITAMINE HBS en de ROUWTAART

Voor veel mensen zijn Vitamine HBS en de ROUWTAART onbekende begrippen.

De kans is dan ook groot dat de relatie tussen Vitamine HBS, de Rouwtaart en het verwerken van verliezen niet duidelijk is.

Om een tip van de sluier op te lichten en een eerste kennismaking met Vitamine HBS en de Rouwtaart te bieden, hebben wij dit kleine boek gemaakt. Het omvat ruim 100 quotes en citaten die in onze opleidingen en in het uitgebreide boek ‘Over – lijden en andere ongemakken’ gebruikt worden. Daar dienen deze quotes als een samenvatting.