Boek en inspiratiekaarten
Vanwege een ander bestel- en leveringsproces, dienen het boek en de inspiratiekaarten afzonderlijk besteld te worden.
Alleen bij afhalen is gelijktijdige levering mogelijk.

Had ik dat maar eerder geweten

Een andere kijk op het leven léven

Het is een boek met een unieke benadering van jou als mens. Een aanpak waarin de mens in zijn volle omvang benaderd wordt. Hiermee bedoelen we dat wij een mens zien als een liefdevol samenwerkingsverband tussen een verstand, een lichaam en een Ziel. Een drie-éénheid! Hierdoor krijgt de Ziel ruimte er volledig te zijn en mede basis voor je leven te vormen. Je Zielsinformatie, je intuïtie, krijgt alle ruimte die nodig is.
Daarnaast vormen de basisprincipes van het Boeddhisme en de uitgangspunten van het Systemisch gedachtegoed een stevig fundament. Met een knipoog noemen wij dat Vitamine HBS. Een vitamine die volledig de innerlijke groei van elke mens ondersteund. Het gaat dus om een vorm van spiritualiteit, zonder de waarde en het belang van het verstand en het lichaam bij diepgaande persoonlijke groei te onderschatten.
Omdat de ‘Vitamine HBS’ in basis ín elk mens aanwezig is, zijn onze opleidingen en begeleiding kort en krachtig. Iedereen die dat wil, kan snel weer bij zijn eigen vitamine HBS komen en die toepassen. Sommigen hoeven er slechts het stof af te blazen. Anderen hebben deze vitamine onbewust in beton gegoten en hebben dus wat hak- en breekwerk te doen. Maar erbij komen kán iedereen. Iedereen heeft de mogelijkheid tot zijnsoriëntatie. Of je nu gestudeerd hebt of niet. Duidelijk wordt wat Vitamine HBS is en wat het voor een mensenleven betekent.

Inspiratiekaarten

Begeleiding vanuit je eigen bron

‘Begeleiding vanuit je eigen bron’ is een inspiratiekaartenset, die we ontworpen hebben om ‘Vitamine HBS’ meer bekendheid te geven. De term ‘Vitamine HBS’ is (o.a. door de opleidingen die De Roestenburgh geeft) spontaan ontstaan. De term verwijst met een knipoog naar de meest natuurlijke manier van in het leven staan. De H staat voor HOLISTISCH MENSBEELD, de B verwijst naar de basisprincipes van het BOEDDHISME en de S omvat de uitgangspunten van het SYSTEMISCH WERKEN. Deze sterke pijlers samen vormen dé Vitamine HBS. HBS staat ook voor Heel Bewust Samenleven.

De set omvat 52 kaarten. Elke kaart heeft een deeltje van Vitamine HBS als thema. In het begeleidende boekje is de kaart voorzien van een korte, toelichtende en verhelderende tekst.

Zoals bij elke intuïtieve kaartenset het geval is, word je uitgenodigd om op je gevoel een kaart te trekken. De kaart die je trekt, schotelt je precies dát stukje Vitamine HBS voor, waaraan je op dit moment – onbewust – behoefte hebt.

Stevig fundament voor persoonlijke groei

In het boek wordt de natuurlijke en vanzelfsprekende relatie tussen de H, de B en de S toegelicht. Deze drie componenten zijn onlosmakelijk gedurende je leven, op elk moment van de dag, met elkaar verbonden. Er wordt uitgebreid beschreven wat de inhoud van Vitamine HBS is. Toegelicht wordt welke invloed verstoringen binnen Vitamine HBS op je dagelijkse leven hebben. Vanzelfsprekend gaat het ook over dat wat je kunt doen om verstoringen te voorkomen of beëindigen. HBS staat ook voor Heel Bewust Samenleven.

Had ik dat maar eerder geweten’ is het debuut van Willem over Vitamine HBS. In het boek wordt breed uitgebreid uiteengezet wat Vitamine HBS is en wat het voor een mensenleven betekent.

De term ‘Vitamine HBS’ is (o.a. door de opleidingen die Willem geeft) spontaan ontstaan. Hij verwijst met een knipoog naar de meest natuurlijke manier van in het leven staan. De H staat voor HOLISTISCH MENSBEELD, de B verwijst naar de basisprincipes van het BOEDDHISME en de S omvat de uitgangspunten van het SYSTEMISCH WERKEN. Deze sterke pijlers samen vormen dé Vitamine HBS.

 

Vitamine HBS

De kaartenset zorgt ervoor, dat jij langzaam maar zeker inzichten in Vitamine HBS opdoet. Je gaat ervaren, dat deze andere kijk je leven kan verrijken en verdiepen. Nogal wat deelnemers aan onze opleidingen, die ook op Vitamine HBS gebaseerd zijn, omschrijven dat de inzichten een zeer waardevolle bijdrage gegeven hebben aan hun persoonlijke en professionele groei.

Een deelnemer omschreef het zelfs als “life changing en het ultieme bij jezelf komen”.

  • Waarom deze inspiratiekaarten?
  • Met behulp van de kaartenset willen we naast onze opleidingen en workshops,  Vitamine HBS ‘in de wereld wil zetten’. Het is namelijk onze overtuiging dat als veel meer mensen dit zouden doen, er een rustigere en vreedzamere wereld ontstaat. Waarin een mens weer dichter bij de natuur komt te staan. Er ontstaat een samenleving, die duurzamer is en minder conflicten kent. In de wereld gaat het dan als vanzelfsprekend minder om macht. Innerlijke kracht zal leidend worden. En welvaart wordt ondergeschikt aan welzijn en mens-zijn. Tot slot zal dan zelfontwikkeling, innerlijke groei en welbevinden voorrang hebben op geld, materie en ‘wat anderen vinden’.

Inkijkexemplaar van het boek

Omslag

Inhoud

Inhoud

Inhoud

Inhoud

Inhoud

Inhoud

Inhoud

Inhoud

Inspiratiekaarten

Het gebruik van de kaarten

Eén kaart trekken 

De eenvoudigste manier om deze kaarten je te laten begeleiden, is simpelweg op basis van je intuïtie, je gevoel, een kaart te trekken, deze te bekijken, de begeleidende tekst te lezen en te doorgronden. Ik nodig je uit om niet direct conclusies over de waarheid of bruikbaarheid van de tekst te trekken. Laat het op je inwerken en durf te voelen of je iets met die kaart kunt. Het zou zomaar kunnen zijn dat elke kaart je een klein stapje op weg helpt naar meer balans in je leven. Waarbij het wel kan zijn dat je eerste instantie niet blij bent met de informatie die tot je komt. Loop daar niet van weg. Koester het en laat het op je inwerken. Het is namelijk vaak zo dat wat in eerste instantie pijnlijk lijkt, na het doorgronden juist verlichtend en verrijkend werkt.  

Samen met partner, vriend, vriendin 

Een iets afwijkende manier van werken is het samen met een ander een kaart trekken. Jij trekt, zoals hierboven omschreven, een kaart. De tekst in het boekje wordt  door je partner voorgelezen. Je kunt dan beter de informatie uit het boekje opnemen, omdat je alleen maar hoeft te luisteren. Samen kunnen jullie dan verder praten over de kaart en wat die voor jou – en wellicht je partner – betekent. Daarna draai je de rollen om.  

 Meerdere kaarten 

Een tweede manier van het gebruik van de HBS begeleidingskaarten is het leggen van meerdere kaarten in één legging. Waarbij wat mij betreft ‘less is more’ geldt. Te veel kaarten kan de informatie verwarrend en onsamenhangend maken. Zeker als je pas begint met ‘begeleiding vanuit je eigen bron’. De boodschappen kunnen dan wellicht onvoldoende tot je mens-zijn doordringen. Waarbij de volledig diepgang en waarde van de tekst voor een deel verloren gaat. Dat zou jammer zijn.  Drie kaarten lijkt mij het maximum.  

Je kunt ervoor kiezen een eerste kaart te pakken, deze te doorgronden, daarna de tweede en na het doorvoelen van deze kaart af te sluiten met een derde kaart. Een variant hierop is het trekken van drie kaarten ná elkaar zonder deze eerste te bekijken en te lezen. Pas als alle kaarten op tafel liggen, ga jij je verdiepen in de toelichting bij elke kaart en onderzoek je de samenhang tussen de kaarten. Volg je gevoel. 

De kaarten als mini-cursus gebruiken 

Je kunt deze kaarten ook gebruiken om er een beperkte en mooie mini-cursus voor jezelf van te maken. Dat doe je door de kaarten in numerieke volgorde, met wat tijd ertussen, door te nemen. Op die manier krijg je een beknopte samenvatting van Vitamine HBS die aan deze kaarten ten grondslag ligt. 

Kaarten als coachmiddel 

Als coach of begeleider kun je je klant uitnodigen een kaart te trekken. Elke kaart biedt volop mogelijkheden deze op het leven van de klant te leggen en erover in gesprek te gaan.