Wat is rouwbegeleiding, rouwverwerking, omgaan met verlies?

De meeste mensen denken bij rouw of een verlies in eerste instantie aan het overlijden van een dierbare. Rouw heeft echter een bredere betekenis. Bij rouwen gaat het om het verwerken van een verlies. In welke vorm dan ook. Vanzelfsprekend leidt het overlijden van een dierbare tot een rouwproces. Maar er zijn meerdere gebeurtenissen die rouw tot gevolg hebben. Rouwbegeleiding helpt in het omgaan met verlies.

Wanneer kun je rouwbegeleiding nodig hebben?

Een relatiebreuk kan zich zowel in de privé- als werksituatie voordoen. Privé zijn een scheiding en het beëindigen van een samenlevingsvorm de meest voorkomende relatiebreuken. Maar ook een verloren liefde valt hieronder. In de werksfeer is ontslag een vorm van relatiebreuk.
De rouw die een gevolg is van een relatiebreuk, wordt meestal onderschat. Ook wanneer iemand gedwongen wordt een alternatief levenspad te kiezen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, door ongeluk of handicap is er sprake van rouw. Het afscheid nemen van wat wél kon, is een niet te verwaarlozen vorm van verlies.
Een vaak onderschatte vorm van verlies is het niet behalen van een gesteld doel. Een studie die niet lukt, een functie die niet behaald wordt of een sportprestatie die onder de maat blijft. Zelfs materieverlies, zoals verlies van een woning door brand of andere omstandigheden of een faillissement, kan de start van een rouwproces zijn.

En al deze vormen van rouw en verlies, dienen verwerkt te worden. En niet iedereen realiseert dat zich. Helaas is niet iedereen in staat zonder hulp een verlies te verwerken. En dan biedt rouwbegeleiding of rouwverwerking een uitkomst. Daarom bied ik hulp bij het omgaan met verlies.
Rouwbegeleiding en rouwverwerking is over het algemeen gericht op het weer min of meer normaal laten functioneren van iemand na een verlies. Meestal gebeurt dit door de betrokkene terug te brengen naar zijn of haar comfortzone.

Rouwverwerking

Wanneer is rouwtherapie succesvol?

In de meeste gevallen wordt een rouwtherapie succesvol genoemd als de primaire tekenen van het rouwproces verdwenen zijn. De persoon kan opnieuw functioneren en de acute rouw en het verdriet zijn niet meer zichtbaar. Of het verlies werkelijk verwerkt is, is niet altijd duidelijk. Maar vaak blijven mensen problemen ondervinden, die op het eerste zicht niets met rouw te maken hebben. Ze worden depressief, moedeloos, hebben slapeloze nachten of moeten medicatie nemen om te kunnen functioneren.

Een signaal dat het verlies nog niet verwerkt is, is bijvoorbeeld het steeds weer opnieuw terecht komen in gelijkwaardige situaties. Ook als je steeds maar op zoek blijft naar de reden waarom het verlies heeft plaats gevonden, dan is er sprake van niet verwerkte rouw. Ontwijkgedrag – niets over het verlies willen zeggen of er niet naar durven te kijken – maar ook het gefocust blijven op het verlies zijn indicaties dat de rouwverwerking nog niet is afgerond.

Wat biedt de Roestenburgh voor rouwbegeleiding?

De rouwbegeleiding die De Roestenburgh biedt, gaat een stap verder. Vanzelfsprekend is de stap naar gewoon functioneren erg belangrijk en zonder dat, kan de draad van het dagelijks leven niet opgepakt worden. Maar elk rouwproces kent een aantal stappen. Een goede verwerking vereist dat al deze stappen doorlopen en doorleefd worden. Gebeurt dat niet dan is de kans groot dat iemand vastloopt.

Daarnaast is het ook van groot belang de energiehuishouding weer op orde te krijgen. Een goede rouwbegeleiding doet er alles aan om de energie weer te laten stromen en helpt om de zingeving van het gebeurde in te zien. Een goed doorlopen rouwperiode zorgt er voor dat een mens weer sterk in het leven kan staan. Nu én in de toekomst. En mijn inspanningen zijn erop gericht je daarbij te ondersteunen.

Jouw belang

Onder mijn professionele en empatische begeleiding, geef je jezelf de ruimte om de confrontatie met je verdriet aan te gaan. Je investeert in je eigen leven, maar ook zeker in je toekomst. Natuurlijk krijg je hetgeen waarover je rouwt niet terug. De herinnering aan het verlorene zal blijven, maar je zult daar op een andere manier tegenaan kijken en mee om kunnen gaan.

Mijn aanbod

Als rouwtherapeut help ik mensen bij het verwerken van een verlies en help ik hen het leven met acceptatie van het gebeurde weer vol energie op te pakken.
In één of meerdere bijeenkomsten kijken we naar het verlies en hoe er tot op heden mee om werd gegaan. Niet dat de manier waarop tot aan dat moment gerouwd werd, fout was. Samen kijken we naar het verlies en de stappen, die je mogelijk kunt zetten om dit verlies te verwerken. En wel zodanig te verwerken dat het niet langer je leven blokkeert.

Voor organisaties

In elke organisatie en in elk bedrijf komt het voor: een medewerker die met een verlies te maken krijgt. Een verlies heeft vaak grote gevolgen voor de inzetbaarheid, het concentratievermogen en dus het functioneren van een medewerker.
Meestal wordt de eerste opvang binnen het bedrijf geregeld, maar is er niet altijd de tijd, de ruimte of de deskundigheid beschikbaar om een medewerker te begeleiden bij het omgaan met zijn of haar verlies. Met als gevolg dat de kans bestaat dat een medewerker langere tijd uitvalt of minder beschikbaar is voor de organisatie. Omdat vervanging van een uitgevallen medewerker vaak niet snel geregeld wordt, worden de collega’s extra belast zodat uiteindelijk de hele organisatie nadelige gevolgen ervan ondervindt.

Rouwverwerking

In die gevallen kun je een beroep op de rouwbegeleiding of rouwverwerking door De Roestenburgh. Ik ben gespecialiseerd in het omgaan met mensen, die in een rouwproces zitten.
Ik begeleid mensen professioneel en empathisch en help hen zichzelf de ruimte te geven de confrontatie met hun verdriet aan te gaan. Ik doe dat zowel vanuit een verstandelijke- als gevoelsbenadering.
Het aantal benodigde bijeenkomsten is erg afhankelijk van de vraag in welke rouwfase de medewerker zich bevindt.
Gemiddeld vinden tussen de 4 en 8 gesprekken plaats.

Natuurlijk kan ik mensen hetgeen ze verloren hebben niet teruggeven. De herinnering aan het verlorene zal blijven, maar de ervaring leert dat de betrokkene door mijn begeleiding er op een andere manier tegenaan gaat kijken en mee om leert gaan. Op die manier help je de medewerker met de rouwverwerking, laat je blijken een goed werkgever te zijn, voorkom je dat een medewerker langdurig uitvalt en beperk je organisatiebreed de nadelige gevolgen van het verlies zoveel als mogelijk.