Wat is rouwbegeleiding, rouwverwerking, omgaan met verlies?

De meeste mensen denken bij rouw of een verlies in eerste instantie aan het overlijden van een dierbare. Rouw heeft echter een veel bredere betekenis. Bij rouwen gaat het om het verwerken van een verlies. In welke vorm dan ook. Alles wat je had en kwijtgeraakt bent, is een verlies. Je partner, je baan, een vriendschap, gezondheid, zelfvertrouwen, innerlijke balans.

Rouwen is het verwerken van een verlies. Elk verlies heeft een rouwproces tot gevolg.
Rouwbegeleiding is het ondersteunen van iemand bij het omgaan met een verlies. Welk dan ook.

Wanneer kun je rouwbegeleiding nodig hebben?

Een relatiebreuk kan zich zowel in de privé- als werksituatie voordoen. Privé zijn een scheiding en het beëindigen van een samenlevingsvorm de meest voorkomende relatiebreuken. Maar ook een verloren liefde valt hieronder. In de werksfeer is ontslag een vorm van relatiebreuk.
De rouw die een gevolg is van een relatiebreuk, wordt meestal onderschat. Ook wanneer iemand gedwongen wordt een alternatief levenspad te kiezen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, door ongeluk of handicap is er sprake van rouw. Het afscheid nemen van wat wél kon, is een niet te verwaarlozen vorm van verlies.
Een vaak onderschatte vorm van een verlies is het niet behalen van een gesteld doel. Een studie die niet lukt, een functie die niet behaald wordt of een sportprestatie die onder de maat blijft. Zelfs materieverlies, zoals verlies van een woning door brand of andere omstandigheden of een faillissement, leidt tot een rouwproces.

Al deze vormen van een verlies, dienen verwerkt te worden. Niet iedereen realiseert dat zich. Helaas is niet iedereen in staat zonder hulp een verlies te verwerken. Dat is meestal een gevolg van de optelsom van verliezen. Eerdere verliezen zijn niet op een juiste manier verwerkt. Deze verliezen stapelen zich op tot een onneembare berg. Dan biedt rouwtherapie of rouwbegeleiding een uitkomst. Daarom bieden wij hulp bij het omgaan met verlies.
Rouwtherapie en rouwverwerking is over het algemeen gericht op het weer min of meer normaal laten functioneren van iemand na een verlies. Meestal gebeurt dit door de betrokkene terug te brengen naar zijn of haar comfortzone. Onze begeleiding gaat verder. Gaat dieper.

Rouwverwerking

Wanneer is rouwtherapie succesvol?

In de meeste gevallen wordt een rouwtherapie succesvol genoemd als de primaire tekenen van het rouwproces verdwenen zijn. De persoon kan opnieuw functioneren en de acute rouw en het verdriet zijn niet meer zichtbaar. Of het verlies werkelijk verwerkt is, is niet altijd duidelijk. Maar vaak blijven mensen problemen ondervinden, die op het eerste zicht niets met rouw te maken hebben. Ze worden depressief, moedeloos, hebben slapeloze nachten of moeten medicatie nemen om te kunnen functioneren.

Een signaal dat het verlies nog niet verwerkt is, is bijvoorbeeld het steeds weer opnieuw terecht komen in gelijkwaardige situaties. Ook als je steeds maar op zoek blijft naar de reden waarom het verlies heeft plaats gevonden, dan is er sprake van niet verwerkte rouw. Ontwijkgedrag – niets over het verlies willen zeggen of er niet naar durven te kijken – maar ook het gefocust blijven op het verlies zijn indicaties dat de rouwverwerking nog niet is afgerond.

Tijd heelt geen wonden

Wat biedt de Roestenburgh voor rouwbegeleiding?

De rouwbegeleiding die De Roestenburgh biedt, gaat een stap verder. Vanzelfsprekend is de stap naar gewoon functioneren erg belangrijk en zonder dat, kan de draad van het dagelijks leven niet opgepakt worden. Maar elk rouwproces kent een aantal stappen. Een goede verwerking vereist dat al deze stappen doorlopen en doorleefd worden. Gebeurt dat niet dan is de kans groot dat iemand vastloopt.

Daarnaast is het ook van groot belang de energiehuishouding weer op orde te krijgen. Een goede rouwtherapie doet er alles aan om de energie weer te laten stromen en helpt om de zingeving van het gebeurde in te zien. Een goed doorlopen rouwperiode zorgt er voor dat een mens weer sterk in het leven kan staan. Nu én in de toekomst. En mijn inspanningen zijn erop gericht je daarbij te ondersteunen.

Onder onze professionele en empatische begeleiding, geef je jezelf de ruimte om de confrontatie met je verdriet aan te gaan. Je investeert in je eigen leven, maar ook zeker in je toekomst. Natuurlijk krijg je hetgeen waarover je rouwt niet terug. De herinnering aan het verlorene zal blijven, maar je zult daar op een andere manier tegenaan kijken en mee om kunnen gaan.

Voor organisaties

In elke organisatie en in elk bedrijf komt het voor: een medewerker die met een verlies te maken krijgt. Een verlies heeft vaak grote gevolgen voor de inzetbaarheid, het concentratievermogen en dus het functioneren van een medewerker.
Meestal wordt de eerste opvang binnen het bedrijf geregeld, maar is er niet altijd de tijd, de ruimte of de deskundigheid beschikbaar om een medewerker te begeleiden bij het omgaan met zijn of haar verlies. Met als gevolg dat de kans bestaat dat een medewerker langere tijd uitvalt of minder beschikbaar is voor de organisatie. Omdat vervanging van een uitgevallen medewerker vaak niet snel geregeld wordt, worden de collega’s extra belast zodat uiteindelijk de hele organisatie nadelige gevolgen ervan ondervindt.

Rouwverwerking

In die gevallen kun je een beroep doen op de rouwtherapie of rouwbegeleiding door De Roestenburgh. Wij zijn gespecialiseerd in het omgaan met mensen, die in een rouwproces zitten.
Wij begeleiden mensen professioneel en empathisch en helpen hen zichzelf de ruimte te geven de confrontatie met hun verdriet aan te gaan. Wij doen dat zowel vanuit een verstandelijke- als gevoelsbenadering.
Het aantal benodigde bijeenkomsten is erg afhankelijk van de vraag in welke rouwfase de medewerker zich bevindt.
Gemiddeld vinden tussen de 4 en 8 gesprekken plaats.

Natuurlijk kunnen wij mensen hetgeen ze verloren hebben niet teruggeven. De herinnering aan het verlorene zal blijven, maar de ervaring leert dat de betrokkene door onze begeleiding er op een andere manier tegenaan gaat kijken en er mee om leert gaan. Als werkgever help je op die manier de medewerker met de rouwverwerking. Je laat blijken een goed werkgever te zijn. Ook voorkom je dat een medewerker langdurig uitvalt en beperk je organisatiebreed de nadelige gevolgen van het verlies zoveel als mogelijk.