Verantwoordelijkheid

Elk mens is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Het woordje ‘ver’ maakt niet voor niets deel uit van dit woord: ver van anderen af heb jij te doen wat jij wilt doen! Je menselijke verantwoordelijkheid daarvoor  afschuiven op mensen of organisaties buiten jezelf, is een – onbewuste –  weigering om je leven te léven.

Deze verantwoordelijk geldt altijd. Het is aan jou om beslissingen te nemen. Grote en kleine. Kleine beslissingen op het gebied van je dagelijks leven. Wat doe je bijvoorbeeld met je afval? Kieper je dat uit de auto? Of verzamel je het, verdeel je het en zorg je dat het in de daarvoor bestemde afvalstromen terecht komt? Als ik zo langs de wegen kijk, zijn er veel mensen die voor optie 1 kiezen. En daardoor geen verantwoordelijkheid voor hun eigen leven nemen. Waarbij het ook nog al eens gebeurt dat dan de producenten de schuld krijgen. Hetgeen niet klopt. McDonalds gooit de verpakkingen – die wel minder en natuurlijker kunnen, lijkt mij – niet uit de auto. Dat doen de consumensen.

Teruglezend zou het zo maar kunnen zijn dat dit voorbeeld helemaal geen kleine beslissing is…

Grote beslissingen, zoals de manier waarop jij je leven wilt leven, zijn ook helemaal aan jou. Hoe ga je om met je gezondheid? Hoe sta je in je werk? Welk werk wil je doen? Hoeveel tijd wil je in je werk steken? Het samenleven met anderen? Je partnerschap? Sta je bewust in het leven en durf je eigen keuzes te maken? Of volg je anderen, die zeggen dat jij je leven te leven hebt zoals zij wensen? Of volg je simpelweg het pad dat door je ouders, familie en wellicht je opleiding uitgezet is? Welke rol speelt jouw omgeving? Volg je blindelings alles wat je in de media, van vrienden, collega’s, werkgevers, partner of van wie dan ook gevraagd of ongevraagd aangereikt krijgt? Of durf je dat op jouw menselijke weegschaal te leggen en daarna pas een besluit te nemen?

Groei

Daar waar jij beslissingen neemt die jouw groei ondersteunen, lever je als vanzelfsprekend een bijdrage aan de groei van anderen. Waarbij ik mijn kijk op groei graag toelicht. Elk mens is meer dan een lichaam en een verstand. Er is een derde ongrijpbaar en onbegrijpbaar deel dat ik de Ziel noem. Zowel lichaam, verstand als Ziel hebben tijdens het aardse bestaan de uitnodiging om te groeien. Je verstand groeit door te studeren, je lichaam door juiste voeding en zelfzorg. Je Ziel door om te gaan met lijden. Waarbij lijden alles is wat jij niet leuk vindt. Lijden is dus uniek. Zoals elk mens uniek is. Omgaan met lijden zorgt voor groei.

‘Omgaan met’ lukt alleen als je bereid bent om te onderzoeken wat maakt dat je iets als lijden ervaart. Wat maakt dat je het niet leuk vindt? Met als volgende stap durven te zien welke rol jij speelt bij het ontstaan van je lijden. Nee, ik beschuldig helemaal niemand ergens van. Het gaat om open, eerlijk en nieuwsgierig kijken naar dat wat is. Als jij dan durft te zien wat jouw rol is, kun je per direct besluiten een andere rol in te nemen. Door simpelweg je gedrag in het nu te veranderen. En dat ook in de toekomst te blijven doen.

Mocht je er bij je liefdevolle onderzoek achter komen dat anderen een bijdrage leveren aan het ontstaan van jouw lijden, dan kun je hen uitnodigen zich anders op te stellen. Als die anderen dat doen, is het lijden voor een groot deel uit de wereld uit. Mooi. Als anderen weigeren hun gedrag te veranderen, heb jij alle recht je de vraag te stellen of je met die anderen in contact wil blijven.

Vanzelfsprekend lukt het op deze manier niet alle lijden uit de wereld te helpen. Wel heel veel overigens. Als er ‘niet te veranderen lijden’ overblijft, kun je op een heel andere manier naar dat lijden kijken en er anders mee omgaan. Het helpt je gegarandeerd als je de tijd neemt om je te verdiepen in een andere kijk op het leven. Geen betere kijk, geen slechtere kijk. Een andere kijk. Een kijk die gebaseerd is op een Holistisch mensbeeld, de basisprincipes van het Boeddhisme en de uitgangspunten van het Systemisch Werken. Met een knipoog noem ik dat Vitamine HBS. Waarbij HBS ook staat voor Heel Bewust Samenleven. Als jij je verdiept in deze Vitamine ga je zien dat elk lijden veroorzaakt wordt door verstoring van één of meer systemische krachten. Dat zijn natuurlijke wetmatigheden, die er altijd zijn en die – als je ze respecteert – er voor zorgen dat een systeem in balans is. Je voelt waarschijnlijk al dat een systeem verstoord raakt als deze natuurlijke uitgangspunten niet gerespecteerd worden. Dan ontstaat lijden.

Groei

Groei van anderen

Terug naar jouw invloed op de groei van anderen.
Via de Ziel is elk levend wezen met elk ander levend wezen verbonden. Ik houd het in dit stukje tekst bij de verbinding tussen mensen. Dat is al ingewikkeld genoeg.

Als jij kiest voor een leven gericht op de groei van jouw hele mens-zijn (je verstand, je lichaam én je Ziel), dan draag je daarmee bij aan de groei van anderen. Zeker voor je naasten. Waarbij het niet vanzelfsprekend is dat naasten – in eerste instantie – blij zijn met jouw groei. Groei ontstaat door anders te gaan handelen en helaas is het zo dat anders handelen door veel mensen als vervelend ervaren wordt. Omdat je dan niet meer op de automatische piloot met de ander om kunt gaan. Je hebt dan op te letten en in verbinding met die ander te blijven en te reageren op wat de ander doet. Niet op dat wat hij altijd gedaan heeft. En er zeker niet vanuit gaan dat de ander doet wat hij altijd deed. Dat kan van nature helemaal niet. Elk mens groeit immers, waardoor het gedrag verandert. Altijd hetzelfde gedrag zou dus zo maar eens een indicatie voor het ‘niet groeien’ kunnen zijn…

Veranderen is verantwoordelijkheid nemen. Eígen verantwoordelijkheid nemen. En dat is in onze huidige samenleving lastig. Er zijn zelfs – veel – momenten dat je erg stevig in je schoenen moet staan om die verantwoordelijkheid te pakken. Wat mij betreft is dat geen enkele reden om je eigen menselijke verantwoordelijkheid niet te pakken. Het tegendeel is waar. Als de omgeving, de maatschappij, het je moeilijk maakt zelfstandige en onafhankelijke beslissingen te nemen, is dat niet leuk. Er ontstaat dus lijden. Daarmee omgaan en er niet voor weg te lopen, zorgt voor groei. Voor jou en dus ook voor anderen.

Uitnodiging

Ik nodig je van harte uit vanaf nu geen enkel lijden uit de weg te gaan. Ook al is de omgevingsdruk enorm. Kies je eigen pad op basis van beslissingen die gebaseerd zijn op je verstand, je lichaam én je Ziel. Volg je intuïtie. Je zult de groei niet altijd direct ervaren. Maar hij komt. Gegarandeerd.

Ik wens je daarbij alle kracht die je nodig hebt.
En ja, inzicht in Vitamine HBS gaat je ondersteunen in dit proces.

Vitamine HBS

Disclaimer

De vitamine HBS (Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch), is de basis voor mijn leven én mijn werk. Deze manier van in het leven staan, geeft een andere kijk op leven én dood. En alles wat daar tussen zit. Geen betere kijk dan velen hebben, geen slechtere, maar een andere. Voor mij wel dé juiste kijk!

Mijn teksten zijn nooit gericht op het overtuigen van wie dan ook, maar op het benoemen van mijn realiteit en het delen van mijn kijk op allerlei onderwerpen. Dat geldt voor alle teksten en inspiraties die ik schrijf. Ik verlang van niemand, verwacht het zelfs niet, dat mijn waarheid onderschreven wordt. Dat hoeft niet en het kan wellicht niet eens.

Ik nodig iedere lezer uit mijn tekst te lezen en daarvan niets klakkeloos aan te nemen. Tegelijkertijd nodig ik iedereen ook uit, deze niet zonder meer af te wijzen. Ik wens elke lezer toe dat het lukt mijn kijk en alle andere kijken open te beschouwen, te doorgronden, te wegen en op basis daarvan een eigen kijk te laten ontstaan. En op basis van die eigen kijk bewust in het leven te gaan staan.

Veel leesplezier.