Warme Steun : u staat er niet alleen voor!

Er zijn steeds meer mensen die hulp nodig hebben. Dat komt o.a. doordat een mens tegenwoordig steeds ouder wordt. En met het ouder worden, neemt de kans toe dat volledig zelfstandig functioneren moeilijker wordt. Daarnaast komen steeds meer mensen alleen te staan. Als gevolg van een scheiding. Of door het overlijden van de partner.

Alleen zijn en eenzaamheid zijn niet hetzelfde. Maar bij mensen die alleen zijn, ligt eenzaamheid wel op de loer.

Eenzaamheid

Hoe ontstaat eenzaamheid?

Ieder mens voelt zich nu en dan eenzaam. Dat hoort nu eenmaal bij het leven. Als de eenzaamheid echter chronisch is, kunnen problemen ontstaan. Chronische eenzaamheid vergroot de kans op lichamelijke en psychische klachten, zoals depressie, alcoholverslaving, hart- en vaatziekten, slaapproblemen en vermindering van het afweersysteem.

Er is een aantal factoren, die de kans op eenzaamheid vergroten. Zo voelen gescheiden mensen en weduwen of weduwnaars zich vaker eenzaam dan getrouwde mensen of ongehuwden. Ook gezondheidsproblemen of het hebben van een beperking, kan er voor zorgen dat eenzaamheid ontstaat. Ook de sociale en maatschappelijke status speelt een rol. Gebleken is dat hoe lager de status is, hoe hoger de kans op eenzaamheid is. Tot slot komt eenzaamheid veel voor onder migranten.

Het kan helpend zijn om te leren omgaan met eenzaamheid. Dit kan op een aantal manieren, zoals het zoeken naar afleiding. Starten met een nieuwe hobby – bij voorkeur in groepsverband – kan wonderen doen. Ook het leren omgaan met een computer, internet en sociale media kunnen een isolement doorbreken. De aandacht richten op het aanvaarden en het benoemen van de voordelen van eenzaamheid, helpen bij het draaglijk maken ervan. Veel mensen die gebukt gaan onder eenzaamheid komen in een slachtofferrol terecht. Activiteiten gericht op zelfstandigheid en onafhankelijkheid helpt deze mensen vaak afscheid te nemen van het slachtofferschap.

Omdat veel mensen die zich eenzaam voelen negatieve gedachten hebben, is het zinvol hierover in gesprek te gaan en deze gedachten proberen te verminderen en om te buigen naar een positieve blik op het leven.

Zelfstandig functioneren

Mensen die om welke reden dan ook hulp nodig hebben, willen meestal graag zelfstandig blijven wonen en functioneren. Dat verhoogt de kwaliteit van leven. Vaak lukt dat met de hulp van kinderen, familie, vrienden, buren en andere mantelzorgers. Maar niet iedereen heeft kinderen of familie die in de buurt wonen. En niet iedereen beschikt over een netwerk, waarin voldoende mantelzorgers beschikbaar zijn. Ook zijn er mensen die niet afhankelijk willen zijn van vrijwillige mantelzorgers.

Ook als het iemand niet meer lukt zelfstandig te wonen en te functioneren, is het niet altijd vanzelfsprekend dat mantelzorgers in staat zijn de ondersteuning te blijven bieden.

Daarom is Warme Steun ontstaan. Om mensen die naar ondersteuning op zoek zijn daarbij te helpen. Wij noemen deze mensen Zorgvragers.

Wat is Warme Steun ?

Warme Steun is een onderdeel van De Roestenburgh en is opgericht om zorgvragers en hun mantelzorgers te ondersteunen. De ondersteuning richt zich op het verhogen van de kwaliteit van leven. Het gaat niet om de noodzakelijke medische zorg, maar om huishoudelijke, maatschappelijke en sociale steun of begeleiding. Het gaat om het voorkomen dat mensen in een sociaal isolement terecht komen. Het levert een bijdrage aan het zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, op de meest plezierige wijze. Het kan opname in een instelling uitstellen of het verblijf in een zorginstelling veraangenamen.

Het gaat ook om het voorkomen van eenzaamheid. Dit doen we door Zorgvragers en Persoonlijk Begeleiders bij elkaar te brengen. In de samenwerking tussen de de Zorgvrager, diens naasten en de Persoonlijk begeleider van Warme Steun, kunnen mooie dingen ontstaan. De sociale eenzaamheid wordt verminderd en de mogelijkheid zo lang mogelijk zelfstandig te leven neemt toe!

De werkzaamheden die een Persoonlijk Begeleider verricht, bestaan uit het helpen bij dagelijkse zaken, het geven van aandacht, het geven van steun bij een zo onafhankelijk mogelijk functioneren en het begeleiden bij activiteiten of uitstapjes.

Dit zowel in situaties waar de zorgvrager zelfstandig woont, maar ook daar waar zelfstandig wonen niet meer mogelijk is.

Vooralsnog werken wij alleen in de regio’s ‘s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, Eindhoven, Veghel en Uden.

Hoe werkt het?

U kunt telefonisch of per mail contact met ons opnemen.
Er wordt dan een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek met u gepland. In dat gesprek leggen wij uit wie wij zijn, hoe we werken en wat we belangrijk vinden. Vanzelfsprekend brengen we uw situatie in beeld en willen we graag duidelijkheid over uw wensen. Dit zowel inhoudelijk als qua urenomvang.

GezelschapIndien u besluit met ons in zee te gaan, betaalt u eenmalig inschrijfgeld en wordt met u een bemiddeling- en begeleidingsovereenkomst afgesloten. Hierin geeft u ons de opdracht op zoek te gaan naar een geschikte Persoonlijk Begeleider en deze gedurende de looptijd van het contract tussen en de Persoonlijk Begeleider te begeleiden.

Dan gaan wij voor u aan de slag en selecteren wij een Persoonlijke Begeleider, die het beste past bij uw omstandigheden en die qua persoonlijkheid de meeste aansluiting bij u heeft. In het bijzijn van een relatiebeheerder van Warme Steun volgt een gesprek tussen u en de geselecteerde Persoonlijk Begeleider. Indien al deze stappen naar wederzijdse tevredenheid doorlopen zijn, worden de afspraken schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst tussen u en de Persoonlijk Begeleider. Deze overeenkomst is gebaseerd op de Regeling Dienstverlening aan huis.

Maar ik kan toch zelf een persoonlijk begeleider zoeken?

Vanzelfsprekend kan dat! Wij hopen zelfs dat u daar in slaagt. Maar er zijn gevallen waarin dat lastig voor u kan zijn. U heeft geen kinderen (in de buurt wonen) of u heeft geen geschikt netwerk. Of u heeft geen tijd of energie om op zoek naar mantelzorgers te gaan. Of u wilt niet afhankelijk zijn van vrijwilligers. In al die gevallen kunt u gebruik maken van de diensten van Warme Steun.  Vanzelfsprekend kan het initiatief voor de inzet van Warme Steun ook van een mantelzorger uitgaan.