Banner

Boek Had ik dat maar eerder geweten

Een andere kijk op het leven léven

Het is een boek met een unieke benadering van jou als mens. Een aanpak waarin de mens in zijn volle omvang benaderd wordt. Hiermee bedoelen we dat wij een mens zien als een liefdevol samenwerkingsverband tussen een verstand, een lichaam en een Ziel. Een drie-éénheid! Hierdoor krijgt de Ziel ruimte er volledig te zijn en mede basis voor je leven te vormen. Je Zielsinformatie, je intuïtie, krijgt alle ruimte die nodig is.
Daarnaast vormen de basisprincipes van het Boeddhisme en de uitgangspunten van het Systemisch gedachtegoed een stevig fundament. Met een knipoog noemen wij dat Vitamine HBS. Een vitamine die volledig de innerlijke groei van elke mens ondersteund. Het gaat dus om een vorm van spiritualiteit, zonder de waarde en het belang van het verstand en het lichaam bij diepgaande persoonlijke groei te onderschatten.
Omdat de ‘Vitamine HBS’ in basis ín elk mens aanwezig is, zijn onze opleidingen en begeleiding kort en krachtig. Iedereen die dat wil, kan snel weer bij zijn eigen vitamine HBS komen en die toepassen. Sommigen hoeven er slechts het stof af te blazen. Anderen hebben deze vitamine onbewust in beton gegoten en hebben dus wat hak- en breekwerk te doen. Maar erbij komen kán iedereen. Iedereen heeft de mogelijkheid tot zijnsoriëntatie. Of je nu gestudeerd hebt of niet. Duidelijk wordt wat Vitamine HBS is en wat het voor een mensenleven betekent.

Had ik dat maar eerder geweten

Stevig fundament voor persoonlijke groei

In het boek wordt de natuurlijke en vanzelfsprekende relatie tussen de H, de B en de S toegelicht. Deze drie componenten zijn onlosmakelijk gedurende je leven, op elk moment van de dag, met elkaar verbonden. Er wordt uitgebreid beschreven wat de inhoud van Vitamine HBS is. Toegelicht wordt welke invloed verstoringen binnen Vitamine HBS op je dagelijkse leven hebben. Vanzelfsprekend gaat het ook over dat wat je kunt doen om verstoringen te voorkomen of beëindigen. HBS staat ook voor Heel Bewust Samenleven.

Had ik dat maar eerder geweten’ is het debuut van Willem over Vitamine HBS. In het boek wordt breed uitgebreid uiteengezet wat Vitamine HBS is en wat het voor een mensenleven betekent.

De term ‘Vitamine HBS’ is (o.a. door de opleidingen die Willem geeft) spontaan ontstaan. Hij verwijst met een knipoog naar de meest natuurlijke manier van in het leven staan. De H staat voor HOLISTISCH MENSBEELD, de B verwijst naar de basisprincipes van het BOEDDHISME en de S omvat de uitgangspunten van het SYSTEMISCH WERKEN. Deze sterke pijlers samen vormen dé Vitamine HBS.

Inkijkexemplaar

Omslag

Inhoud

Inhoud

Inhoud

Inhoud

Inhoud

Inhoud

Inhoud

Inhoud