Workshop Opvoeden in een ander daglicht

Opvoeden

Wil jij:

  • Een betere band met je kind?
  • Beter met je kinderen communiceren?
  • Inzicht opdoen in de redenen die er voor kunnen zorgen dat een kind ‘slecht luistert’?
  • Woede uitbarstingen van je kind én jezelf begrijpen én voorkomen?
  • De emotionele ontwikkeling van je kind diepgaand ondersteunen?
  • Bijdrage aan het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen bij je kind?
  • Meer rust en balans in je gezin?
  • De bron van problemen binnen je gezin ontdekken?
  • Ouderverstoting voorkomen?

Komt het voor dat jij denkt……was ik maar niet aan kinderen begonnen!
Of….gedachten als: sinds er kinderen zijn ben ik mijzelf en mijn partner voor een – groot – deel kwijtgeraakt?
Vind jij jezelf een slechte ouder?
Geef je jouw kind het stempel van een moeilijk opvoedbaar en lastig kind?
Of ben je gewoon in verwarring? Je doet je uiterste best en toch loopt het niet zoals jij wilt…en is je kind daarbij ook nog eens ondankbaar…

Lees dan verder.

Opvoeden hoeft niet ingewikkeld te zijn

Als je op Google zoekt, vind je nogal wat betekenissen van het woord opvoeden. Ik vond o.a. educatie, grootbrengen, intensieve begeleiding, pedagogie, vormgeving.

Een andere omschrijving die ik tegen kwam: ‘opvoeden houdt in dat ouders hun kind begeleiden bij de ontwikkeling tot iemand die zelfstandig kan meedoen aan de samenleving. Dit doen ouders door het bieden van een verzorgende en beschermende omgeving’.

Het zijn mooie begrippen en er wordt door ouders, opvoeders en iedereen die hen begeleidt naar eer en geweten naar gehandeld. In de praktijk blijkt helaas nog steeds dat opvoeden niet altijd de juiste resultaten heeft. Veel kinderen vallen op de een of andere manier buiten de boot en veel gezinnen raken in disbalans. Een duidelijk signaal dat de huidige manieren van opvoeden te kort schieten.

Workshop

In onze workshop kijken we naar de natuurlijke eisen die aan opvoeding ten grondslag horen te liggen. Dit omdat daar  altijd de onderliggende bron van veel opvoedhobbels te vinden is. 

Deze natuurlijke eisen zijn wij met een knipoog ‘Vitamine HBS’ gaan noemen. De term ‘vitamine’ hebben wij gekozen omdat het gaat om voedingsstoffen. Niet alleen om lichamelijke voedingsstoffen maar voeding voor de totale mens. De H staat voor Holistisch Mensbeeld, de B voor de basisprincipes van het Boeddhisme en de S voor de uitgangspunten van het Systemisch Werken. 

Deze meest natuurlijke voeding voor ieder mens, is bij velen uit het zich verdwenen. Deze noodzakelijke basis speelt daardoor ook geen rol bij hun opvoedende taken. Deze natuurlijke kijk – want dat is Vitamine HBS – weer in het bewustzijn brengen, zorgt er gegarandeerd voor dat  je anders naar opvoeding gaat kijken. Je ontdekt dat er ook een andere basis voor het begeleiden van kinderen bij hun menselijke ontwikkeling bestaat. En je gaat zien dat deze basis erg eenvoudig is.

Na deze workshop kies je als ouder/opvoeder welke basis je voor de opvoeding van je kinderen kiest.

In de workshop nemen je mee in deze andere kijk op opvoeden. Geen betere, geen slechtere, een andere. Het is een andere benadering van opvoeden. Een andere kijk geeft als vanzelfsprekend meerdere en ruimere keuzemogelijkheden. Het is dan aan jou als ouder of opvoeder die keuze te maken.

De workshop is – o.a. voor scholen en ouderraden – ook als maatwerk beschikbaar.
Neem voor de mogelijkheden contact op.

Opvoeden

Opvoeden

RESULTAAT VAN DE WORKSHOP

Een resultaat is niets meer en niets minder dan het gevolg van handelen. Een resultaat vóóraf keihard vaststellen, is helaas niet mogelijk. 

Een ding staat wel als een paal boven water: na de workshop heb je inzichten opgedaan in Vitamine HBS en de invloed daarvan op opvoeden. Het toepassen van deze inzichten zorgt ervoor dat veel van bovenstaande wensen vervult kunnen worden.

Om misverstanden te voorkomen:

Opvoeden op basis van Vitamine HBS is géén wondermiddel. Het draagt nadrukkelijk bij aan het transformeren van onvriendelijkheid naar vriendelijkheid. Van onrust naar rust, van futloos naar energierijk en van hardheid naar hartheid & tederheid. 

Voor jou én je kinderen.

VOOR WIE GESCHIKT

Deze workshop is geschikt voor iedereen die een opvoedende rol heeft of belangstelling heeft voor een diepgaande kijk op opvoeding.

Omdat deze kijk de basis is voor een totale opvoeding, is de workshop geschikt voor ouders van kinderen van elke leeftijd.  

In de workshop wordt Vitamine HBS in relatie tot opvoeden besproken. Kort worden het Holistisch Mensbeeld en de basisprincipes van het Boeddhisme toegelicht. De meeste tijd zal gaan naar de uitgangspunten van het Systemisch Werken. Vanzelfsprekend wordt ingegaan op de invloed die Vitamine HBS op opvoeden heeft.

Er is ruimte om voorbeelden en persoonlijke casussen in te brengen.