Druppel aan blad

Rouwtherapie na zelfdoding

Elk mens heeft met verliezen te maken. Op alle gebieden. Groot en klein.
Een verlies dient verwerkt te worden. Vaak wordt dit rouw genoemd.

Eén van de moeilijkst te verwerken verliezen is het overlijden van een naaste als gevolg van zelfdoding.
Het verwerken van een natuurlijk overlijden is al erg intens. Het verwerken van een overlijden na suïcide is bijna onmogelijk zelfstandig te verwerken. Dat omdat er meestal twee grote zaken spelen.

Op de eerste plaats de ‘waarom – vraag ‘. Op deze vraag komt meestal geen antwoord. Ook omdat deze vraag slechts verstandelijk bekeken wordt. Daarnaast hebben nabestaanden vaak een schuldgevoel. “…Waarom heb ik het niet zien aankomen….” . “….Als ik dit of dat wel/niet had gedaan, was het niet gebeurd….”

Taboe op zelfdoding

Op suïcide rust helaas nog steeds een taboe. Pogingen tot zelfdoding worden vaak verborgen gehouden. En als een zelfdoding lukt, is dit vaak ook geen onderwerp van gesprek. Of het moet voor de omgeving zonder meer duidelijk zijn dat er sprake was van suïcide. Iets waarover niet of slechts voorzichtig gesproken wordt, kan niet volledig verwerkt worden. In onze ogen heeft dat o.a. te maken met de over het algemeen beperkte kijk op zelfdoding. Een slechts verstandelijke blik daarop. Waardoor het vaak alleen mogelijk is de verstandelijk en wetenschappelijk verantwoorde aspecten te bespreken. Maar een mens is meer dan alleen een verstand. En er is meer in de wereld dan alleen wetenschap.

Daarom kijkt De Roestenburgh breed naar zelfdoding, pogingen daartoe en verwerking ervan. Deze brede blik biedt – naast een verstandelijke kant, die vanzelfsprekend niet verwaarloosd wordt – een holistische en systemische component. Want de ervaring heeft inmiddels geleerd dan zo’n brede blik een heel andere kijk geeft op zelfdodingen en de mogelijke oorzaken daarvan. En als je andere oorzaken ziet, zie je ook andere mogelijke oplossingen. En dat heeft grote voordelen. De kans dat iemand geen pogingen tot zelfdoding meer doet, neemt toe. Vanzelfsprekend bestaan er geen garanties. Zoals geen enkele begeleiding garanties biedt.

Diepgaande begeleiding bij rouw

De verwerking van het verlies van een naaste wordt op een andere manier begeleid. Diepgaander en breder. Met een duurzamer resultaat dan bij een reguliere begeleiding. De begeleiding bestaat grofweg uit twee fasen. Eerst wordt uitgebreid gesproken over de holistische en systemische kijk die De Roestenburgh hanteert. Daarna wordt deze visie naast de persoonlijke situatie gelegd.

Natuurlijk krijg je hetgeen waarover je rouwt niet terug. De herinnering aan het verlorene zal blijven, maar je zult daar op een andere manier tegenaan kijken en mee om kunnen gaan.

Lelieblad