Begeleiding Omgaan met je ziekte

Veel mensen zijn ziek. Geen griep of last van een kortstondige, lichamelijke verstoring. Maar een ziektebeeld van chronische aard. In een maatschappij waarin verwacht wordt dat iedereen volledig meedraait en een bijdrage levert, is het niet makkelijk met een chronische beperking om te gaan. De kans dat je geïsoleerd raakt, eenzaam wordt en je slachtoffer gaat voelen is groot.

Mijn intuïtieve begeleiding richt zich op het leren omgaan met én aanvaarden van je ziekte. Gezamenlijk kijken we naar je ziekte en de daarmee samenhangende beperkingen. Maar we kijken zeker ook naar je gezonde deel. Het deel dat geen beperkingen kent. En we kijken naar wat dat gezonde deel voor je zieke deel kan betekenen.

Ook kijken we of je inzicht kunt krijgen in de oorzaak, in de bron van je ziekte. Dit om te onderzoeken of je zelf deze bron kunt beïnvloeden. En wellicht op die manier je lichamelijke klachten kunt beperken. Omdat er bij holistische coaching niet alleen sprake is van een verstandelijke benadering, ga ik er vanuit dat ook jij bereid bent alles wat je tot je beschikking hebt, in te zetten.

Iemand die ziek wordt, heeft een groot verlies te verwerken. Het verlies van een gezond lichaam. Als je na dit verlies toch gelukkig en zinvol verder wilt leven, is de verwerking van dit verlies noodzakelijk. Daarom heb ik naast de aandacht voor je ziekte, ook ruim aandacht voor het verlies dat je te verwerken hebt. Meer over mijn manier van werken bij het verwerken van een verlies, vind je bij rouwbegeleiding en omgaan met verlies.

Omgaan met ziekte