Begeleiding Stoppen met en – als dat niet lukt – omgaan met een verslaving

Verslaving, verslaafd zijn, dreigen verslaafd te worden.
Een verslaving heeft een geweldige negatieve impact op je leven en op het leven van je omgeving. Misschien heb je al van alles geprobeerd om van je verslaving af te komen of het is de eerste keer dat je er serieus werk van gaat maken. Het maakt niet uit. Mijn begeleiding is erop gericht jou te steunen bij het stoppen met je verslaving. Maar om misverstanden te voorkomen: er kan er maar één stoppen met je verslaving…en dat ben JIJ.

Mijn manier van werken

Ik kijk breed naar een verslaving en belicht een verslaving van diverse kanten. Samen met jou, loop ik als het ware om de verslaving heen en kijken naar alle verslavingsaspecten. Dus ook de aspecten, die over het algemeen bij de reguliere benadering van verslaving niet of minder aan de orde komen. Omdat ik een verslaving als een gevolg zie, ga ik samen met jou op zoek naar de oorzaak van je verslaving. Dat lijkt een open deur of juist heel ingewikkeld, maar mijn kijk daarop is redelijk simpel en eenvoudig te bevatten. Door op een andere, brede manier naar je verslaving te kijken, krijg je inzicht in een verslavingsproces en de fasen in dat proces. Als je de moed hebt hier open en oordeelloos naar te kijken, is de kans zeer groot dat je mogelijkheden ziet die je tot op heden niet zag of durfde te bekijken.

Vanzelfsprekend is het voorkomen en stoppen of beëindigen van een verslaving een belangrijk onderwerp van gesprek. Kan je überhaupt een verslaving stoppen of voorkomen dat je verslaafd wordt? En zo ja, hoe dan? Om vast een tipje van de sluier op te lichten: ja, voorkomen en stoppen met een verslaving kan zeker. Als jij dat écht wilt! En het lef hebt om naar de oorzaak op zoek te gaan.

Voor wie is de coaching geschikt?

Mijn begeleiding richt zich op twee hoofdgroepen :

Op de eerste plaats een verslaafde zelf. Zoals ik al schreef: er kan er maar één een einde maken aan een verslaving en dat is de verslaafde zelf. Door op zoek te gaan naar de oorzaak en deze open en oordeelloos tegemoet te treden. Ik heb geen oordeel over welke verslaving dan ook en zal niemand ooit van welke verslaving dan ook beschuldigen. Iedereen kan immers verslaafd worden.
Ik ga je ook niets verbieden. Het al dan niet gebruiken is je eigen verantwoordelijkheid en wie ben ik om niet – gebruiken af te dwingen. Daarbij komt dat ik er van overtuigd ben dat een gebruiksverbod een verslaving versterkt.

Praktische informatie

Mijn begeleiding vindt normaal gesproken plaats in De Roestenburgh in Bokhoven (‘s-Hertogenbosch). In overleg kan een andere locatie gekozen worden. Neem voor de mogelijkheden vrijblijvend contact met me op.

Confronterend

Als je verslaafd bent of dreigt dat te worden, kan mijn begeleiding heftig voor je zijn. Maar nooit zo heftig of confronterend dan het verslaafd blijven of dat worden. Ook als je in de omgeving van iemand die verslaafd is verkeert, kan mijn begeleiding je raken. Maar mijn ervaring is dat dit iemand erg kan helpen stappen te zetten en zaken anders aan te pakken. Mocht je worstelen met de vraag of mijn begeleiding op dít moment geschikt voor je is, neem dan gerust contact op.

Samen met mij naar je eigen verslaving of die van een naaste kijken, vergt moed. Moed om buiten de bestaande paden te gaan en uit je comfortzone te stappen. Om eens los te komen van de gangbare theorieën en behandelmethodes bij een verslaving. Het gaat over breder kijken. Niet alleen met je verstand kijken, maar ook vanuit je gevoel. Je laat ook je intuïtie de problemen waarnemen. Zodat je op basis van een zo volledig mogelijke waarneming op zoek kunt naar oorzaken. En kunt besluiten die oorzaken aan te pakken. Ik wens je het lef toe deze uitdaging aan te gaan.