Een korte, individuele, intensieve retraite waar opleidingselementen in verweven zijn.

Wat is een retraite?

Van oorsprong is een retraite een periode van afzondering van de buitenwereld om zich geheel te kunnen concentreren op de verdieping van het geloof. Langzaam maar zeker is de betekenis van een retraite verruimd naar een periode van isolement met daarin ruimte voor spiritueel en geestelijk zelfonderzoek.

De basis

Onze retraites zijn gebaseerd op dat wat wij met een knipoog Vitamine HBS zijn gaan noemen. De H staat voor Holistisch Mensbeeld. De B voor de basisprincipes van het Boeddhisme en de S verwijst naar de uitgangspunten van het Systemisch Werken. Vandaar ook de naam Vitamine HBS-retraite. Deze vitamine komt in de retraite uitgebreid aan bod. De letters HBS staan ook voor Heel Bewust Samenleven.

Wat maakt een HBS retraite anders?

Over het algemeen hoort bij een retraite dat jij jezelf tijdelijk terugtrekt uit het dagelijks leven met als doel je te concentreren op innerlijke en daardoor menselijke verdieping. Tijdens veel retraites trekken mensen zich volledig terug en wonen en ‘werken’ in een min of meer afgeschermde omgeving. Het gevaar daarvan is dat de resultaten die tijdens die rustperiode bereikt worden na terugkomst vaak snel verdwenen zijn. De waan van de dag keert immers snel terug. Het volgen van zo’n retraite kost veel tijd en meestal ook veel geld.

Wij bieden een korte en intensieve retraite die dichter bij de werkelijkheid ligt. Vanzelfsprekend ligt de focus op jouw persoonlijke ontwikkeling. De opleidingselementen die wij in de retraite verweven hebben, zijn daarbij ondersteunend en bieden een algemeen kader dat jij, als je wilt, kunt gebruiken om jouw menselijke groei in te bedden.

Onze retraite staat dicht bij het dagelijks leven en neemt er tegelijkertijd afstand van. Wij trekken ons niet voor een lange periode terug. Wij zetten het dagelijks leven voor een korte periode min of meer op ‘de handrem’. Dat betekent onder andere dat wij er vanuit gaan dat je bereid bent tijdens de retraite je mobiele telefoon uit te zetten en je contacten met je naasten te minimaliseren. Waarmee wij bedoelen dat je ook in de pauzes niet je voicemail, whatsapp, mailbox of wat dan ook checkt. Dat zorgt ervoor dat jij je energie helemaal in jezelf en dat wat gaande is, kunt (blijven) steken. Alle beschikbare energie gaat daardoor naar jou en de Vitamine HBS. We beginnen met een algemene kijk op Vitamine HBS. Wat is het? Wat kun je ermee? Wat kun je er niet mee? Hoe helpt het je verder? Daardoorheen leggen we deze algemene uitgangspunten – als jij dat wilt – op jouw tot nu toe geleefde (dagelijks) leven.

retraite

Duur en planning

Er zijn twee varianten. Een ééndaagse retraite en een bijeenkomst van twee dagen.
De ééndaagse bijeenkomst bestaat uit 2 delen. Een ochtendprogramma en een middagprogramma. Rond 17.00 uur wordt het programma afgerond.

Bij de tweedaagse versie gaat het om één blok van twee aaneen gesloten dagen. De eerste dag bestaat uit drie onderdelen (ochtend, middag en kort avondprogramma). De tweede dag omvat een ochtend en middagdeel. Wij zorgen voor een overnachting in een nabij gelegen bed & breakfast. De data worden in onderling overleg vastgesteld.

Indien je na deze retraite daaraan behoefte hebt, kan vanzelfsprekend een tweede retraitebijeenkomst afgesproken worden. In deze tweede bijeenkomst, kunnen we nog dieper ingaan op alles wat tijdens de retraite gebeurd is. En je kunt dat wat ná je retraite met jou in je dagelijks leven gebeurd is, nog eens intensief onder een vergrootglas leggen.

Individueel of als partners

HBS retraites zijn in principe individuele begeleidingsvormen. Het gaat dus om bijeenkomsten waarin alleen jij en iemand van De Roestenburgh (meestal Willem) aanwezig zijn. Dat garandeert veiligheid en een rustige en betrouwbare omgeving die alle mogelijkheden biedt dat te bespreken wat jij bespreken wilt. Het betekent daarnaast dat jij alle aandacht krijgt die jij in die dagen nodig hebt.

Een bijzondere en soms spannende vorm van een HBS retraite is een partner retraite. Indien beide partners dat willen, kunnen jullie samen partners aan een retraite deelnemen. De ervaring leert dat dit enorm veel HBS inzichten geeft in en over het partnerschap. Inzichten die erg ondersteunend kunnen zijn aan de voortzetting van het partnerschap. De HBS inzichten kunnen echter er ook voor zorgen dat één van of beide partners besluiten het partnerschap op te zeggen. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het einde van een partnerschap over het algemeen een ramp. Vanuit Vitamine HBS gezichtspunt, kan het een juiste beslissing zijn. Het kan zelfs een bevrijding zijn voor beide partners en hun omgeving.

Resultaat

Omdat elk mens uniek is, is het resultaat van iedere begeleidingsvorm voor iedereen anders. Vooraf is dan ook niet te zeggen welk resultaat een HBS-retraite zal hebben. Wij durven wel te beloven dat je op een andere en bredere manier naar jezelf en anderen zult gaan kijken. Dat je meer keuze mogelijkheden gaat zien en bewuster in het leven gaat staan. Wat overigens niet wil zeggen dat je daar direct dolgelukkig van zult worden. Als je besluit Vitamine HBS in je leven te integreren, word je in ieder geval gelukkiger dan je nu bent. Waarmee met geluk bedoeld wordt dat je een leven krijgt dat meer in balans zal zijn dan voorheen. Dit vooral omdat je gaat zien, ervaren en voelen dat niet gelukkig zijn een waardevol onderdeel van een mensenleven is.

Iets om je van bewust te zijn 

Elke deelnemer maakt deel uit van meerdere systemen. De praktijk heeft uitgewezen dat bij deelnemers tijdens of na een retraite als vanzelfsprekend inzicht ontstaat in de eigen systemen. Dat is zeer waardevol en het helpt bij het bewust maken van keuzes. Het kan soms echter ook confronterend en in eerste instantie pijnlijk zijn.
Daarnaast kost een retraite veel energie. Als je voor een retraite kiest, zorg dan dat je voldoende energie hebt om aan de slag te gaan.

Programma

Onze HBS-retraites kennen geen vast omlijnd en strak gekaderd programma. Wij bieden aan wat op dat moment nodig is. Wij werken met en voor jou. Dat wil niet zeggen dat wij geen vaste programmaonderdelen kennen en wij zo maar wat uit de losse pols doen.

Alles wat binnen de Vitamine HBS als ondersteunend, inzicht gevend, rustgevend en juist gezien wordt, zetten wij in. Op voorwaarde dat jij dat wilt. De inzet ervan hangt af van jouw behoeften en dat wat zich in het hier en nu van ons samenzijn aandient.

Een greep uit de onderwerpen, onderdelen en werkvormen waarmee wij werken:

 • Toelichten en ervaren Vitamine HBS
 • Oefeningen en metaforen om Vitamine HBS voelbaar te maken
 • De rol van jou en de ander binnen Vitamine HBS
 • Persoonlijke situaties en HBS
 • Meditaties
 • Visualisaties
 • Stiltemomenten
 • Gesprekken
 • Wandelingen
 • EFT (Emotionally Focused Therapy)
 • Voice Dialogue sessie(s)
 • Systeem-/familieopstellingen
 • Reiki
 • Jouw leven toen, nu en in de nu-en die nog gaan komen
 • Schrijf-/tekenopdrachten
 • Kijken naar verliezen:
  • Zijn er niet herkende en niet erkende verliezen?
  • Zijn er onvolledige of niet verwerkte verliezen
 • Alles wat juist is en ondersteunend kan zijn aan jouw behoeften is mogelijk.

Om misverstanden te voorkomen: het is dus niet zeker dat alle werkvormen tijdens jouw retraite ook daadwerkelijk ingezet worden. In het ‘nu’ van ons samenzijn, zal blijken wat op welk moment ondersteunend is.

Dagindeling

Bij de ééndaagse retraite starten we om 09.30 uur en zal de dag tussen 16.30 en 17.00 uur afgerond worden.

De dagen van de tweedaagse retraite starten om 09.30 uur. De eerste dag wordt na een eenvoudige, gezamenlijke avond maaltijd met een kort avondprogramma van ongeveer een uur afgesloten. De eindtijd van deze eerste dag zal ergens tussen 19.00 en 21.00 uur liggen. Met name jouw energie bepaalt het afsluitmoment. De overnachting tussen de twee aaneengesloten dagen regelen wij voor je in een nabij gelegen bed & breakfast .

De tweede dag start om 09.30 uur en eindigt rond 17.00 uur.
Koffie, thee, frisdrank en een verantwoorde lunch behoren op alle dagen vanzelfsprekend tot het programma.

Kosten

Interne mens

De kosten zijn zowel bij de ééndaagse als de tweedaagse variant gebaseerd op een volledige verzorging. Deze verzorging bestaat vanzelfsprekend uit het zorgen voor koffie, thee, fris, lunch en avondmaaltijd op de eerste dag. Daarnaast zorgen wij dat jij tijdens de nacht tussen de twee aaneengesloten dagen, in een nabij gelegen bed & breakfast verblijft. In de maatschappij wordt dit vaak de verzorging van de interne mens genoemd.

De kosten van een ”eendaagse individuele retraite kost € 335,00 all-in. Kom je die dag met twee personen dan zijn de kosten € 385,00.

Een individuele tweedaagse retraite vergt een investering van  € 690,00. Voor twee personen zijn de kosten € 790,00.

Innerlijk mens-zijn

Veel belangrijker en diepgaander is de verzorging en begeleiding van je innerlijk menszijn. Dat is de kern van onze retraite. De hele inhoud richt zich daarop. De fysieke verzorging, het verzorgen van de interne mens, is natuurlijk belangrijk. Deze is echter ondersteunend aan je innerlijk mens-zijn. Daarnaast is de retraite-begeleider er alleen voor jou. Al zijn aandacht en energie is dan ook gericht op jouw behoeften en de ondersteuning die hij jou kan bieden.

Verschil met individuele begleiding

Laat ik beginnen met de overeenkomsten: het gaat helemaal om jou en de basis is Vitamine HBS.  De retraite is dan ook een bijzondere vorm van onze persoonlijke begeleiding.

Zoals gezegd kun je kiezen voor één of twee dagen.  Bij de eendaagse vorm starten we om 09.30 en wordt de dag rond 17.00 uur afgesloten. De eerste dag van de tweedaagse variant werken we zowel de ochtend, de middag als een deel van de avond.

De ééndaagse dag kun je vergelijken met 4 á 5 individuele gesprekken. De tweedaagse variant met zo’n 9 á 10 individuele bijeenkomsten. Over het algemeen ligt tussen de gesprekken minimaal een week zodat het hele begeleidingstraject zo’n beetje tussen de 4 en 9 weken zou duren. Dat gebeurt dus nu in een veel kortere doorlooptijd.

Zeker voor mensen die niet in de buurt wonen, reistijd willen besparen of de voorkeur geven aan een kort, diepgaand en intens traject, is dit een mooie gelegenheid hun leven en hun blokkades snel en diepgaand door de Vitamine HBS bril te bekijken.
En je bent als je een retraite afzet tegen een vergelijkbaar individueel traject ook nog eens goedkoper uit.

Het is wel goed je te realiseren dat het intensieve dagen zullen zijn.

Tot slot 

Vitamine HBS is een voor iedereen eenvoudig toegankelijke en beschikbare natuurlijke waarheid. Het is géén religie. Het is een kijk op het leven tijdens het aardse bestaan waarin zowel het verstand, het lichaam als de Ziel de ruimte krijgen die hen toekomt. Daardoor is het een zeer laagdrempelige manier om balans en daardoor geluk in je leven te brengen en te houden. Waarbij het besef hoort dat een aards bestaan niet altijd in balans kán zijn. Deze levenshouding biedt ook voor die momenten alle mogelijkheden de balans te hervinden.

Mocht je belangstelling voor een retraite hebben en al voorkeursdata hebben, geef die dan zo snel mogelijk door zodat wij in onze agenda kunnen gaan kijken wat de mogelijkheden zijn.