Rouw

Workshop Verlies & Rouw in een groep. Wat nu?

Daar waar twee of meer mensen bij elkaar zijn, ontstaat een systeem.  In elk systeem gelden een aantal natuurlijke uitgangspunten die, als ze gerespecteerd worden, ervoor zorgen dat een systeem in balans is. Families, verenigingen, vriendengroepen, maar zeker ook organisaties zijn systemen. Een systeem bestaat uit systeemleden, uit mensen. De enige zekerheid die mensen kennen, is dat elk mens ooit zal overlijden. Sterfgevallen komen dan ook voor in alle systemen. Elk sterfgeval heeft tot gevolg dat de natuurlijke, systemische krachten over hoop gehaald worden. Met disbalans van het systeem, de groep tot gevolg.

De impact van het overlijden van een systeemlid (familielid, vriend, verenigingslid of collega) is daarom vaak erg groot. Daarmee omgaan is voor veel mensen, vaak ook voor leidinggevenden, lastig. Als het overlijden van een collega ook nog eens een eigen keuze is, wordt het nog moeilijker daarmee om te gaan en elkaar als collega’s te steunen.

Om die reden bieden wij een workshop van een dagdeel aan, waarin we met het team kijken naar wat gaande is en wie wat kan doen om het lijden te verzachten. We kijken niet alleen naar het overlijden dat in de groep speelt. We starten met een brede kijk op het lijden. Deze kijk is gebaseerd op de basis van het Boeddhisme. Omdat elk mens uniek is, besteden we ook aandacht aan het menszijn in zijn algemeenheid. En we kijken nadrukkelijk naar wat er in een groep kan gebeuren als de systemische uitgangspunten overhoop gehaald worden door het wegvallen van iemand.

Na deze workshop is het lijden niet verdwenen. Daar zal elk uniek mens zijn eigen weg in moeten vinden. Maar er ontstaat een andere en bredere kijk op het lijden in zijn algemeenheid en het lijden dat in de groep ontstaan is. Daarnaast praten we over de vraag wat ieder voor zich kan doen om dit lijden met het bijbehorende verdriet en pijn te verwerken. Er wordt niet alleen gepraat. Wij werken ook met oefeningen, waaraan iedereen die dat wil, kan meedoen.

Voor wie is de workshop geschikt?

De workshop is geschikt voor elke groep waar binnen een verlies geleden is. Niet alleen voor afdelingen of teams binnen een organisatie, maar zeker ook voor families, vriendengroepen en verenigingen.

Voorbereid zijn

Daarnaast is deze workshop ook uitermate geschikt zonder dat er een direct verlies te betreuren valt. Voor leidinggevenden, HRM-medewerkers en ondersteuners daarvan, die bij verliezen het voortouw moeten nemen, is het een vorm van voorbereiding op zaken die wellicht komen gaan.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.

Persoonlijke begeleiding

In elke organisatie en in elk bedrijf komt het voor: een medewerker die met een verlies te maken krijgt. Een verlies heeft vaak grote gevolgen voor de inzetbaarheid, het concentratievermogen en dus het functioneren van een medewerker.

Meestal wordt de eerste opvang binnen het bedrijf geregeld, maar is er niet altijd de tijd, de ruimte of de deskundigheid beschikbaar om een medewerker te begeleiden bij het omgaan met zijn of haar verlies. Met als gevolg dat de kans bestaat dat een medewerker langere tijd uitvalt of minder beschikbaar is voor de organisatie. Omdat vervanging van een uitgevallen medewerker vaak niet snel geregeld wordt, worden de collega’s extra belast, zodat uiteindelijk de hele organisatie nadelige gevolgen ervan ondervindt.

Verdriet
Rouwverwerking

In die gevallen kun je een beroep op de rouwbegeleiding of rouwverwerking door De Roestenburgh. Wij zijn gespecialiseerd in het omgaan met mensen, die in een rouwproces zitten. Wij begeleiden mensen professioneel en empathisch en helpen hen zichzelf de ruimte te geven de confrontatie met hun verdriet aan te gaan. Wij doen dat zowel vanuit een verstandelijke- als gevoelsbenadering. Het aantal benodigde bijeenkomsten is erg afhankelijk van de vraag in welke rouwfase de medewerker zich bevindt. Gemiddeld vinden tussen de 4 en 8 gesprekken plaats.

Natuurlijk kunnen wij mensen hetgeen ze verloren hebben niet teruggeven. De herinnering aan het verlorene zal blijven, maar de ervaring leert dat de betrokkene door onze begeleiding er op een andere manier tegenaan gaat kijken en mee om leert gaan. Als werkgever help je op die manier de medewerker met de rouwverwerking, laat je blijken een goed werkgever te zijn, voorkom je dat een medewerker langdurig uitvalt en beperk je organisatiebreed de nadelige gevolgen van het verlies zoveel als mogelijk.