Interim management

Mijn manier van interim management noem ik liever overbruggingsmanagement. Dit omdat het een vorm van interim management is, met als bijzonderheid dat het gaat om een daadwerkelijke overbrugging van een periode. Daarnaast onderscheid ik me, door me niet op te stellen als ‘een manager van voorbijgaande aard’, maar als een manager die qua inzet, houding, betrokkenheid en enthousiasme niet afwijkt van een vaste manager.

Mijn motto is dan ook dat ik als overbruggingsmanager niet zo maar interim manager ben, maar De tijdelijke manager waarop je kunt vertrouwen én bouwen”.

Uw belang

Problemen op managementgebied binnen je organisatie kunnen vele oorzaken hebben. Een manager kan door ziekte of door andere redenen zoals zwangerschapsverlof, tijdelijk uitgevallen zijn. Dit wordt vaak gevolgd door een re-integratieperiode, waarin een manager nog niet volledig inzetbaar is. Of er is een vacature ontstaan die nog niet is ingevuld.

Daarnaast kunnen er omstandigheden binnen een organisatie zijn, die zoveel aandacht van een manager opeisen, dat die overbelast dreigt te raken. Hierdoor komen de reguliere managementstaken in de knel. Dit komt nogal eens voor bij reorganisaties, verhuistrajecten of invoering van een cultuurverandering. Ondersteuning van zo’n manager, zorgt er dan voor dat de manager niet uitvalt én zorgt er tegelijkertijd voor dat het project gerealiseerd kan worden. Een mooi voorbeeld van een win – win situatie.

Onrust in het management, heeft onrust bij de medewerkers tot gevolg. Zo’n situatie kan leiden tot uitval van medewerkers wegens ziekte, verslechtering van de sfeer en daardoor mindere arbeidsomstandigheden, dalende kwaliteit of productieverlies.

Allemaal zaken die niet wenselijk zijn. Door het inzetten van tijdelijke ondersteuning in de vorm van een interim manager, kun je al deze negatieve gevolgen voorkomen of tot een minimum beperken.

Mijn interim management aanbod

Als ervaren leidinggevende kan ik je helpen tijdelijke managementproblemen op te lossen. Door voor jouw organisatie als interim manager op te treden. Ik kan ervoor zorgen dat de continuïteit van het management gewaarborgd wordt en ik kan een bijdrage leveren aan de invoering van vernieuwingen binnen jouw organisatie.

Dit doe ik o.a. vanuit de basisgedachte waarop mijn bedrijf gebouwd is: de mens centraal stellen. In dit geval gaat het om jouw mensen, jouw medewerkers.

Kennis en ervaring

In 1986 ben ik gestart als leidinggevende.

Vanaf die tijd tot september 2013 ben ik onafgebroken leidinggevende en manager geweest binnen verschillende soorten organisaties en binnen diverse vakgebieden.

Ik heb gewerkt voor een Waterschap en een Kamer van Koophandel, maar mijn meeste ervaring deed ik op binnen de gemeentelijke overheid.

De vakgebieden waarin ik als leidinggevende actief was omvatten o.a. :

 • Facilitaire zaken; in zijn volledige omvang
 • Burgerzaken / Bevolking
 • Aanbestedingsadvisering
 • Belastingen
 • Financieel beleid en beheer
 • Communicatie en voorlichting
 • Evenementen en kermissen
 • Markten
 • Sociale Zaken
 • Toezicht en Handhaving

Om misverstanden te voorkomen: ik ben geen inhoudelijk expert op alle vakgebieden, die ik hierboven genoemd heb. Dat kan en wil ik ook niet zijn.

Ik gaf leiding aan groepen medewerkers, die als professional in deze vakgebieden werken. Ik zie de medewerker als de inhoudelijke expert en mijzelf als manager die deze professionals faciliteert, stimuleert, het team bij elkaar houdt en zowel binnen als buiten de organisatie vertegenwoordigt.

Profiel

Ik ben een gedreven, analytische man, die ervaring heeft met het leidinggeven aan afdelingen en teams. Daarnaast heb ik ruime ervaring met het initiëren en uitvoeren van verbeterings- en veranderingsprocessen. In diverse organisatie was ik verantwoordelijk voor de opzet van nieuwe organisatieonderdelen.

Mijn leiderschapsstijl, ook als interim manager, is situationeel met een voorkeur voor een coachende rol.

Resultaatgerichtheid staat bij mij voorop zonder de mens binnen een organisatie te vergeten. Daadwerkelijke praktijkervaring heeft mij geleerd dat het bereiken van resultaten zonder voldoende aandacht voor de medewerker onmogelijk is. Ik weet mensen te motiveren door ze richting en ruimte te geven.

Ik heb ervaring met het functioneren in een Management Team en kan afdelingsoverstijgend denken.

Verder heb ik ervaring in het werken met teams waarbinnen de samenwerking en de sfeer aan verbetering toe is. Als uitgangspunt hanteer ik de taakvolwassenheid van medewerkers. Ik spreek hen aan op hun professionaliteit en bereidheid bij te dragen aan gezamenlijke resultaten. Dit vanzelfsprekend met respect voor ieders eigenheid en inbreng. Ook kan ik omgaan met medewerkers, waarbij de taakvolwassenheid nog niet tot volle bloei gekomen is.

Inzetbaarheid als interim manager

Misschien dat het wat arrogant overkomt, maar ik durf te stellen dat ik als interim manager in nagenoeg elk vakgebied binnen de overheid en non-profit organisaties inzetbaar ben.

Qua tijdsbesteding gaat mijn voorkeur uit naar twee tot drie dagen per week. Ik wil namelijk ook aandacht aan mijn overige bedrijfsonderdelen blijven besteden. Gedurende een korte periode vaker beschikbaar zijn, hoeft echter geen probleem te zijn en is zeker bespreekbaar omdat ik een deel van mijn overige werkzaamheden ook buiten reguliere kantoortijden kan uitvoeren

 Wat kost interim management?

Mijn uur tarief voor interim management is afhankelijk van de inhoud, de duur en de omvang van de opdracht.

Op basis van de informatie en een persoonlijk gesprek waarin wederzijds de verwachtingen op elkaar afgestemd kunnen worden, breng ik graag een offerte uit.

Binnen een binnen een straal van 15 km vanaf Dinther breng ik geen reiskosten in rekening. Indien mijn reis deze afstand te boven gaat, spreken we hiervoor een nadere vergoeding af.

Interim management

Mijn manier van interim management noem ik liever overbruggingsmanagement. Dit omdat het een vorm van interim management is, met als bijzonderheid dat het gaat om een daadwerkelijke overbrugging van een periode. Daarnaast onderscheid ik me, door me niet op te stellen als ‘een manager van voorbijgaande aard’, maar als een manager die qua inzet, houding, betrokkenheid en enthousiasme niet afwijkt van een vaste manager.

Mijn motto is dan ook dat ik als overbruggingsmanager niet zo maar interim manager ben, maar “De tijdelijke manager waarop je kunt vertrouwen én bouwen”.

Uw belang

Problemen op managementgebied binnen je organisatie kunnen vele oorzaken hebben. Een manager kan door ziekte of door andere redenen zoals zwangerschapsverlof, tijdelijk uitgevallen zijn. Dit wordt vaak gevolgd door een re-integratieperiode, waarin een manager nog niet volledig inzetbaar is. Of er is een vacature ontstaan die nog niet is ingevuld.

Daarnaast kunnen er omstandigheden binnen een organisatie zijn, die zoveel aandacht van een manager opeisen, dat die overbelast dreigt te raken. Hierdoor komen de reguliere managementstaken in de knel. Dit komt nogal eens voor bij reorganisaties, verhuistrajecten of invoering van een cultuurverandering. Ondersteuning van zo’n manager, zorgt er dan voor dat de manager niet uitvalt én zorgt er tegelijkertijd voor dat het project gerealiseerd kan worden. Een mooi voorbeeld van een win – win situatie.

Onrust in het management, heeft onrust bij de medewerkers tot gevolg. Zo’n situatie kan leiden tot uitval van medewerkers wegens ziekte, verslechtering van de sfeer en daardoor mindere arbeidsomstandigheden, dalende kwaliteit of productieverlies.

Allemaal zaken die niet wenselijk zijn. Door het inzetten van tijdelijke ondersteuning in de vorm van een interim manager, kun je al deze negatieve gevolgen voorkomen of tot een minimum beperken.

Mijn interim management aanbod

Als ervaren leidinggevende kan ik je helpen tijdelijke managementproblemen op te lossen. Door voor jouw organisatie als interim manager op te treden. Ik kan ervoor zorgen dat de continuïteit van het management gewaarborgd wordt en ik kan een bijdrage leveren aan de invoering van vernieuwingen binnen jouw organisatie.

Dit doe ik o.a. vanuit de basisgedachte waarop mijn bedrijf gebouwd is: de mens centraal stellen. In dit geval gaat het om jouw mensen, jouw medewerkers.

Kennis en ervaring

In 1986 ben ik gestart als leidinggevende.

Vanaf die tijd tot september 2013 ben ik onafgebroken leidinggevende en manager geweest binnen verschillende soorten organisaties en binnen diverse vakgebieden.

Ik heb gewerkt voor een Waterschap en een Kamer van Koophandel, maar mijn meeste ervaring deed ik op binnen de gemeentelijke overheid.

De vakgebieden waarin ik als leidinggevende actief was omvatten o.a.

 • Facilitaire zaken; in zijn volledige omvang:
  • Receptie, / klantontvangst
  • Telefonie
  • Centrale intake
  • Bibliotheek
  • Postzaken & Registratuur
  • Bodedienst
  • Archief
  • Documentaire informatievoorziening
  • Geografische informatievoorziening
  • Kantoorautomatisering
  • Huisvesting
  • Werkplekbeheer
 • Burgerzaken / Bevolking
 • Aanbestedingsadvisering
 • Belastingen
 • Financieel beleid en beheer
 • Communicatie en voorlichting
 • Evenementen en kermissen
 • Markten
 • Sociale Zaken
 • Toezicht en Handhaving

Daarnaast heb ik leiding gegeven aan projectleiders en was ik zelf projectleider. Zo leidde ik onderstaande projecten:

 • Projectleider invoering van de Wet Basisadministratie Persoonsgegevens
 • Projectleider van project invoering Frontoffice – Backoffice
 • Projectleider aanschaf en implementatie Sociale dienst pakket voor 3 organisaties
 • Projectleider Europese Aanbesteding Verhuisdiensten
 • Projectleider Europese Aanbesteding Kantoorartikelen
 • Projectleider aanbesteding Europese Aanbesteding Energie, Aardgas en Elektriciteit  voor 18 organisaties
 • Projectleider transitie huisvesting en automatisering i.v.m. reorganisatie

Om misverstanden te voorkomen: ik ben geen inhoudelijk expert op alle vakgebieden, die ik hierboven genoemd heb. Dat kan en wil ik ook niet zijn.

Ik gaf leiding aan groepen medewerkers, die als professional in deze vakgebieden werken. Ik zie de medewerker als de inhoudelijke expert en mijzelf als manager die deze professionals faciliteert, stimuleert, het team bij elkaar houdt en zowel binnen als buiten de organisatie vertegenwoordigt.

Profiel

Ik ben een gedreven, analytische man, die ervaring heeft met het leidinggeven aan afdelingen en teams. Daarnaast heb ik ruime ervaring met het initiëren en uitvoeren van verbeterings- en veranderingsprocessen. In diverse organisatie was ik verantwoordelijk voor de opzet van nieuwe organisatieonderdelen.

Mijn leiderschapsstijl, ook als interim manager, is situationeel met een voorkeur voor een coachende rol.

Resultaatgerichtheid staat bij mij voorop zonder de mens binnen een organisatie te vergeten. Daadwerkelijke praktijkervaring heeft mij geleerd dat het bereiken van resultaten zonder voldoende aandacht voor de medewerker onmogelijk is. Ik weet mensen te motiveren door ze richting en ruimte te geven.

Ik heb ervaring met het functioneren in een Management Team en kan afdelingsoverstijgend denken.

Verder heb ik ervaring in het werken met teams waarbinnen de samenwerking en de sfeer aan verbetering toe is. Als uitgangspunt hanteer ik de taakvolwassenheid van medewerkers. Ik spreek hen aan op hun professionaliteit en bereidheid bij te dragen aan gezamenlijke resultaten. Dit vanzelfsprekend met respect voor ieders eigenheid en inbreng. Ook kan ik omgaan met medewerkers, waarbij de taakvolwassenheid nog niet tot volle bloei gekomen is.

Inzetbaarheid als interim manager

Misschien dat het wat arrogant overkomt, maar ik durf te stellen dat ik als interim manager in nagenoeg elk vakgebied binnen de overheid en non-profit organisaties inzetbaar ben.

Qua tijdsbesteding gaat mijn voorkeur uit naar twee tot drie dagen per week. Ik wil namelijk ook aandacht aan mijn overige bedrijfsonderdelen blijven besteden. Gedurende een korte periode vaker beschikbaar zijn, hoeft echter geen probleem te zijn en is zeker bespreekbaar omdat ik een deel van mijn overige werkzaamheden ook buiten reguliere kantoortijden kan uitvoeren

 Wat kost interim management?

Mijn uur tarief voor interim management is afhankelijk van de inhoud, de duur en de omvang van de opdracht.

Op basis van de informatie en een persoonlijk gesprek waarin wederzijds de verwachtingen op elkaar afgestemd kunnen worden, breng ik graag een offerte uit.

Binnen een binnen een straal van 15 km vanaf Dinther breng ik geen reiskosten in rekening. Indien mijn reis deze afstand te boven gaat, spreken we hiervoor een nadere vergoeding af.