Ritueelbegeleiding

Wat is ritueelbegeleiding?

Ritueelbegeleiding is het begeleiden van mensen bij rituelen rondom hoogtepunten in hun leven: geboorte, huwelijk, overlijden enzovoort. Het woord ‘ritueelbegeleider’ wordt vooral gebruikt voor begeleiding bij afscheidsdiensten of uitvaartrituelen.

Ritueelbegeleiding is iets anders dan het organiseren van een uitvaart, bruiloft of andere gelegenheid. Uitvaartondernemers en ceremoniemeesters houden zich bezig met de organisatorische kant. Ritueelbegeleiders verzorgen de inhoudelijke kant van een ceremonie. Ze ondersteunen de familieleden bij het inhoud geven aan een afscheid of ceremonie en bieden de kaders aan. En ze denken mee over passende rituelen, muziek en teksten.

Ritueelbegeleiding volgens De Roestenburgh

De Roestenburgh houdt zich met name bezig met het voorbereiden en begeleiden van afscheidsbijeenkomsten na een overlijden.

Een afscheidsbijeenkomst heeft meerdere doelen. Op de eerste plaats een moment om op persoonlijke wijze gezamenlijk afscheid te nemen van een dierbare. Een moment om stil te staan bij het overlijden. Daarnaast een moment om terug te kijken op het leven van een overledene. Als ritueelbegeleider streef ik ernaar een rode draad te vinden en deze ook terug te laten komen in de afscheidsbijeenkomst. Dit door middel van teksten, muziek en rituelen.

Maar een afscheidsdienst is ook een start. Een start van de rouwverwerking. Een passend en waardig afscheid, is de eerste stap in de verwerking van het verlies. De Roestenburgse visie op ritueel begeleiding is samengevat in de slogan “Vier de herinnering, doorleef het verlies”.

Als ritueelbegeleider betrek ik de familie en de nabestaanden zoveel mogelijk bij de afscheidsceremonie. Ik wijs erop dat zij zelf veel kunnen en mogen doen. Als ze dat willen en daartoe in staat zijn. Verder is mijn uitgangspunt dat de nabestaanden zelf de volledige regie over een afscheidsbijeenkomst hebben. De plaats, de duur, de inhoud, de muziek, de teksten, de sprekers en de rituelen. Het besluit is aan de nabestaanden. Ik adviseer slechts. Indien gewenst neem ik als ritueelbegeleider taken over.

Overigens kan ik – als ervaren ambtenaar van de Burgerlijke Stand – ook een trouwceremonie begeleiden.

Niet iedereen legt zijn wensen rondom een afscheid vast. In alle emoties die rondom een overlijden spelen, Ritueelbegeleidingmoet je als nabestaande naast het afscheid allerlei praktische zaken regelen. Je dient op zeer korte termijn een aantal beslissingen te nemen. Hieronder valt ook de beslissing over de vorm en de inhoud van een afscheidsceremonie. Als ritueelbegeleider ondersteun ik je hierbij. Ik steun en ontlast je zodat je al je energie op de verwerking van je emoties kunt richten.

Start rouwverwerking

Een afscheidsceremonie kan de rouw  niet wegnemen of oplossen.  Rouwen hoort, net zoals de dood, immers bij het leven. En rouw moét doorleefd worden. Wel kan met mijn hulp als ritueelbegeleider in een afscheidsdienst een warme basis gelegd worden voor de rouwperiode. Door het afscheid niet alleen in dienst te stellen van een overlijden, maar te beschouwen als de viering van het leven!

Rouwverwerking

Als ervaren rouwtherapeut kan ik je ook helpen bij het verwerken van het verlies en het weer oppakken van je leven met acceptatie van het gebeurde. Kijk hiervoor bij Rouwbegeleiding.

Workshop Van rouw naar verlies verwerken

Binnen elke relatie komt verlies voor. Het kan gaan om een overlijden, maar ook het verlies van een baan van één van de gezinsleden kan een verlies veroorzaken. Vaak realiseren gezinsleden, zeker bij een baanverlies, zich niet dat er sprake is van rouw. En dat rouw verwerkt moet worden. Daarbij komt dat elk mens, anders met de verwerking van rouw omgaat. En dan kan het gebeuren dat de rouw niet besproken wordt en onbewust een negatieve rol binnen het gezin blijft spelen. Om dit te voorkomen heeft De Roestenburgh de workshop Van rouw naar verlies verwerken ontwikkeld. De workshop duurt – afhankelijk van het aantal deelnemers – twee tot vier uur.

Deze aanpak blijkt in de praktijk erg succesvol te zijn. Na het volgen van de workshop hebben de deelnemers inzicht in de hoofdlijnen van rouwverwerking en vooral ook in elkaars rouw. Deze bewustwording helpt de vastzittende rouw onderling bespreekbaar te maken. En het bespreekbaar maken, geeft ruimte voor verwerking.

De workshop is ook erg geschikt voor teams, waarin een collega een verlies te verwerken heeft. Ook binnen een team, wordt door de medewerkers anders met rouw omgegaan met het gevaar dat de rouw een negatieve rol blijft spelen. Met als gevolg dat de samenwerking minder kan worden en de resultaten afnemen.

Als je de vastzittende rouw niet je leven wilt laten beheersen, volg dan deze workshop en start met de verwerking van het verlies.