Systemisch werken in organisaties

Algemeen

Een organisatie is een systeem

In meerdere betekenissen. Meestal wordt in de maatschappij een systeem omschreven als een samenstelling van op elkaar afgestemde, maar zelfstandige delen, die elk een functie hebben in het bereiken van een gemeenschappelijk doel. Dat geldt voor elke organisatie, elk bedrijf.

Er is echter ook een minder bekende betekenis van het woord systeem. Een omschrijving die eenvoudiger is : van een systeem is sprake als er twee of meer mensen bij elkaar zijn. En dat is in elke organisatie het geval. En met twee of meer mensen bij elkaar zijn, gebeurt niet alleen in organisaties. Dat is de hele dag door zo’n beetje het geval.

Elk mens bevindt zich namelijk nogal eens in een situatie of omgeving waar ook iemand anders aanwezig is. In organisaties. In privé situaties. Bij de verenging waar je lid van bent. Zelfs in de supermarkt waar jij en de kassière een systeem vormen. Een kortdurend systeem dat snel weer opgeheven wordt. Maar toch, het is een systeem.

Een andere kijk op organisaties

In elk systeem in welke betekenis dan ook gelden een aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten – die voor veel mensen op onbewust niveau spelen – hebben een grote invloed op het systeem als geheel en op de mensen in dat systeem. Deze uitgangspunten zijn simpel, maar bij verstoringen rondom die principes zijn de gevolgen groot. Een systeem, maar zeker de leden daarin, raken totaal uit balans. En zodra mensen in een systeem uit balans raken, raakt het systeem als geheel uit balans. Met grote kans dat elk ander systeem waarin iemand actief is die uit balans geraakt is, een bijdrage levert aan het verstoren van dat systeem, of van die organisatie. Met als gevolg dat de sfeer, de kwantiteit en/of de kwaliteit afnemen.

Omdat de meeste mensen zich niet bewust zijn van de systemische uitgangspunten, wordt over het algemeen gewerkt vanuit de verstoring die in een systeem zichtbaar is. Helaas is de waarneembare verstoring geen op zichzelf staand iets. Het is een gevolg. En de oorzaak is altijd een verstoring van één of meerdere systemische basisprincipes bij één of meerdere systeemleden. Dit is dan ook de reden dat zeer veel problemen in organisaties niet of slechts kortdurend opgelost worden.

Het werkt zo’n beetje als de zwaartekracht. Die zie je ook niet, maar heeft wel waarneembare gevolgen. De zwaartekracht kun je niet beïnvloeden. Je kunt er echter wel rekening mee houden en mee leren leven. Zo is het ook met de systemische uitgangspunten. Die zie je niet, maar de gevolgen merk je wel degelijk. Dag in, dag uit. Structurele verstoring van één of meer systemische krachten kan zelfs een leven ruïneren. Zoals gezegd is die verstoring niet altijd waarneembaar. De gevolgen wel. Mensen voelen zich dan diep ongelukkig, worden ziek en strijden op allerlei manieren tegen de gevolgen. De oorzaak – de verstoring – blijft buiten beeld.

Een systemische kijk op organisaties

Workshop voor organisaties

Om organisaties de mogelijkheid te bieden kennis te maken met de basisuitgangspunten die in elk systeem en dus ook in elke organisatie spelen, hebben wij voor iedereen die werkzaam is in een organisatie een speciale workshop ontwikkeld. De workshop Systemisch Werken in Organisaties. In deze ééndaagse workshop wordt in twee aaneengesloten dagdelen in hoofdlijnen kennis gemaakt met de uitgangspunten van het systemisch werken. Er wordt vooral aandacht besteed aan de negatieve gevolgen die ontstaan (en blijven bestaan) als er geen rekening gehouden wordt met de systemische uitgangspunten. Vanzelfsprekend wordt er gekeken naar wat je kunt doen om deze negatieve consequenties te voorkomen.

Voor wie geschikt?

De workshops is geschikt voor elke organisatie die eens op een andere manier naar zichzelf wil en durft te kijken. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen soorten organisaties, omdat gewerkt wordt vanuit de definitie dat van een systeem sprake is zodra twee of meer mensen bij elkaar zijn. De workshop is dus zowel geschikt voor bedrijven uit het midden en kleinbedrijf als voor grote organisaties. Het doet er – voor deze workshop – ook niet toe of je actief bent in een administratieve, dienstverlenende of productieorganisatie.

Praktische informatie en prijs

De workshop is maatwerk en wordt toegespitst op de vragen en casussen binnen jouw organsiatie. Neem voor de mogelijkheden gerust contact met ons op.

Mocht je belangstelling hebben voor onze kijk op de groepsdynamiek binnen een organisatie, dan is de workshop Een andere kijk op groepsdynamiek een aanrader.