Opleiding Systemisch Werken & Coachen

Wil je :

 • intuïtief, op basis van verstand, lichaam én Ziel anderen begeleiden ?
 • alles weten over groepsdynamiek en de wijze waarop je die kunt beïnvloeden ?
 • inzicht krijgen in de onbewuste krachten die in elke relatie, in elk systeem aanwezig zijn ?
 • ontdekken wat de gevolgen zijn indien de systemische uitgangspunten uit balans raken ?
 • gaan inzien wat je kunt doen om systemische verstoringen te voorkomen of te beëindigen ?
 • je communicatie- én coachvaardigheden verbeteren door er een holistische én systemische component aan toe te voegen ?
 • ruimer en breder naar ziekten en en verslavingen gaan kijken waardoor je hier anders mee om zult gaan ?
 • de werkvorm Voice Dialogue doorgronden en leren toepassen ?
 • persoonlijk én professioneel groeien ?
 • inzicht en ervaring  opdoen in (familie-)opstellingen, de werking daarvan en het begeleiden daarvan ?
Wens

De opleiding

In de intuïtieve opleiding Systemisch Werken & Coachen worden systemen en de daarin aanwezige krachten besproken en uitgediept. Met een systeem wordt elke relatie tussen twee of meer mensen bedoeld. Zo is je huidige gezin een systeem. Ook het gezin waarin je geboren bent, oftewel je gezin van herkomst, is een systeem. Je werk, de sport- of muziekvereniging waar je lid van bent. Allemaal systemen.

Het is een opleiding die gericht is op het verkrijgen van inzicht in de uitgangspunten van groepsdynamisch of systemisch werken en het opdoen van ervaring met holistische, groepsdynamische én systemische coaching / begeleiding. We kijken naar de systemische uitgangspunten en laten je ervaren wat er gebeurt als deze uitgangspunten niet gerespecteerd worden. Vanzelfsprekend hebben we het ook over wat je kunt doen als er sprake is van systemische verstoringen.

Daarnaast komen de onderwerpen Ziekte en Verslaving aan de orde. Door hier met een systemisch bril naar te kijken, ontstaat een ruimere kijk op deze onderwerpen waardoor als vanzelfsprekend een andere begeleiding ontstaat en andere oplossingen in beeld komen. Hierdoor bied je als begeleider een ruimere en bredere ondersteuning waardoor de klant gegarandeerd verder geholpen wordt.

Ook de werkvorm Voice Dialogue komt aan de orde. Dit in een kort theoretisch perspectief maar – zoals alle onderwerpen in de opleiding – vooral in de praktische toepassing ervan.

In de opleiding is ook het onderwerp (familie-)opstellingen opgenomen. We nemen je mee in de werkwijze en het begeleiden van opstellingen. Daarvoor is o.a. een oefen-/doe dag opgenomen waarbij we verwachten dat je een gast meebrengt. Gedurende deze dag kun je, als je dat wilt, een opstelling begeleiden en ervaring opdoen als representant. Na de opleiding ben je in staat om als systeemcoach aan de slag te gaan.

Het is onze holistische overtuiging is, dat als iedereen meer inzicht zou hebben in de onbewuste krachten die in elk systeem spelen, de wereld er anders en beter uit zou zien. Op basis van deze inzichten ben je in staat in balans te komen en te blijven en je krijgt meer innerlijke rust.

Onze unieke opleiding is zeker geen theoretische opleiding, die alleen bestaat uit kennis en feiten. De opleiding is een uitgebalanceerd geheel, waarin naast kennisdeling, ervaren, ondervinden, oefenen en voelen centraal staan.

Veel opleidingen brengen een scheiding aan tussen familieopstellingen en organisatieopstellingen. De opleiding Systemisch Werken & Coachen die De Roestenburgh verzorgt, integreert beide invalshoeken. Dit omdat er in onze ogen meer overeenkomsten zijn dan verschillen.

Systemisch Werken

Wat kun je na het volgen van opleiding?

Na de opleiding heb je diepgaand inzicht in de uitgangspunten van groepsdynamisch en systemisch werken. Met als gevolg dat je ook persoonlijk gegroeid bent.

 • Je bent in staat anders en breder naar de jezelf, anderen en de wereld te kijken
 • Je gaat bewuster besluiten nemen
 • Je kent en onderkent alle zaken die een systeem en de dynamiek in een groep beïnvloeden
 • Je leert anders en breder naar coaching en begeleiding te kijken.
 • Je begeleiding wordt als hierdoor vanzelfsprekend succesvoller en duurzamer
 • Je bent in staat (gedrags)patronen te herkennen en daarmee om te gaan.
 • Je kijkt anders naar ziekten en verslavingen, gaat er anders mee om en je ontdekt welke begeleiding duurzaam is
 • De werkvorm Voice Dialogue heeft geen geheimen meer voor je en je kunt deze toepassen
 • Je heb inzicht in en ervaring met (familie-)opstellingen en het begeleiden daarvan
 • Je hebt ervaren wat een verstoring van een systemisch uitgangspunt tot gevolg heeft en wat je kunt doen om deze gevolgen te beëindigen of te verminderen

Recensies & Ervaringen

“De stof is aan het zakken. Iedere dag is een soort van verrassing. Tot nu toe kan ik bijna dagelijks weer een puzzelstukje leggen. Al wat langer was ik rond aan het kijken naar verdiepings-mogelijkheden op het gebied van familie opstellingen.”

Lees meer recensies >>

Een bijzondere en muzikale eindpresentatie

Eén van de exameneisen voor de Opleiding Systemisch Werken & Coachen is het geven van een presentatie op de laatste lesdag. Alle presentaties zijn mooi en inhoudelijk sterk. Onlangs werd een presentatie in een bijzondere vorm gegeven. Die wil ik je (met toestemming van tekstschrijver én rapper Jesse) niet onthouden. Jesse verwoordt op een krachtige manier het proces dat je ondergaat als je de opleiding volgt.

Voor wie?

De opleiding is geschikt voor iedereen die inzichten op wil doen in de uitgangspunten van systemisch werken en voor iedereen die alles wil weten over groepsdynamiek. En deze inzichten wil toepassen in zijn of haar rol als begeleider van anderen. In welke vorm dan ook. De opleiding biedt daarnaast gegarandeerd persoonlijke groei.

Ben je ook benieuwd naar de werking en het begeleiden van opstellingen, dan is deze opleiding geschikt voor je. Ook helpt de opleiding je om stappen vooruit te zetten in elk beroep waarin met mensen gewerkt wordt, zoals managers, consultants, adviseurs, coaches, therapeuten en mensen uit de zorgsector. De opleiding is dus in principe voor iedereen een verrijking.

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding bestaat uit elf hele dagen waarin de lesdagen in elf opeenvolgende weken aangeboden worden.

INDIVIDUEEL.
De opleiding in combinatie met Persoonlijke Ontwikkeling met een Hoofdletter  P

Het is ook mogelijk de opleiding INDIVIDUEEL te volgen. In 14 á 16 dagdelen die we in onderling overleg plannen, gaat het dan volledig om jou. Samen kijken we naar het holistisch mensbeeld in het algemeen. Ook bespreken en doorvoelen we de systemische uitgangspunten, zoals die ook in de opleiding besproken worden. We nodigen je uit deze direct op jouw persoonlijke situatie te leggen. Dit samen met onze professionele en liefdevolle begeleiding staat garant voor een traject dat voor zowel het opleidingsdeel als voor je persoonlijke groei tot duurzame resultaten leidt.

Na de opleiding bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan intervisie bijeenkomsten en NA -DOE-DAGEN die regelmatig georganiseerd worden. Individuele intervisie is ook mogelijk.

Data opleiding

De data voor de opleiding vind je hier.

Groei

De Opleiding Systemisch Werken & Coachen in Brabant?

De opleiding vindt normaal gesproken plaats in De Roestenburgh in Bokhoven (‘s-Hertogenbosch) in Brabant. Deze locatie is vanuit de regio Den Bosch, Nijmegen, Tilburg, Utrecht en Eindhoven goed en snel bereikbaar. Vanzelfsprekend wordt er voor koffie en thee en een verantwoorde lunch gezorgd. Elke opleidingsdag start om 09.30 uur en eindigt rond 17.00 uur. In overleg zijn andere locaties mogelijk.

En verder…

Leren en ervaren gaat je het beste af als je je op je gemak voelt. Draag daarom gemakkelijke kleding.

Indien je alle bijeenkomsten aanwezig bent en de examenopdrachten positief afsluit, ontvang je het diploma opleiding Systemisch Werken & Coachen.

De opleiding richt zich op het verkrijgen van inzicht in systemen. Elke deelnemer maakt deel uit van meerdere systemen. De praktijk heeft uitgewezen dat bij deelnemers tijdens of na de opleiding ook inzicht ontstaat in de eigen systemen. Dat is zeer waardevol, maar kan soms ook confronterend zijn.

Indien je de opleiding voor je huidige of toekomstige beroep volgt, mag je de kosten onder bepaalde voorwaarden aftrekken. Kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst. Omdat we graag willen dat het voor iedereen mogelijk moet zijn kennis te maken met het systemisch gedachtegoed, mogen de kosten geen belemmering zijn. Om die reden bieden o.a. de mogelijkheid in termijnen te betalen. Hierover kunnen we afspraken maken.

Deelnemers aan de opleiding mogen eenmaal gratis deelnemen aan een familieopstelling.