Opleiding Systemisch Werken & Coachen

Wil je :

 • alles weten over groepsdynamiek en de wijze waarop je die kunt beïnvloeden ?
 • inzicht krijgen in de krachten die in elke relatie, in elk systeem aanwezig zijn ?
 • je communicatie- én coachvaardigheden verbeteren door er een holistische én systemische component aan toe te voegen ?
 • persoonlijk én professioneel groeien ?
 • kennismaken met opstellingen, de werking daarvan en het begeleiden daarvan ?
Wens

De opleiding

In de opleiding Systemisch Werken & Coachen worden systemen en de daarin aanwezige krachten besproken en uitgediept. Met een systeem wordt elke relatie tussen twee of meer mensen bedoeld. Zo is je huidige gezin een systeem. Maar ook het gezin waarin je geboren bent, oftewel je gezin van herkomst.

Het is een opleiding die gericht is op het verkrijgen van inzicht in de uitgangspunten van groepsdynamisch of systemisch werken en het opdoen van ervaring met holistische, groepsdynamische én systemische coaching / begeleiding. In de opleiding maak ook je kennis met de werkwijze en het begeleiden van opstellingen. Daarvoor is o.a. een oefenmiddag opgenomen waarbij we verwachten dat je een gast meebrengt.
Onze overtuiging is, dat als iedereen meer inzicht zou hebben in de onbewuste krachten die in elk systeem spelen, de wereld er anders en beter uit zou zien. Ook denken wij dat iedereen meer innerlijke rust krijgt, als je in staat bent situaties door een systemische bril te bezien.

Onze maatwerk opleiding is zeker geen theoretische opleiding, die alleen bestaat uit kennis en feiten. De opleiding is een uitgebalanceerd geheel, waarin naast kennisdeling, ervaren, ondervinden, oefenen en voelen centraal staan.

Veel opleidingen brengen een scheiding aan tussen familieopstellingen en organisatieopstellingen. De opleiding Systemisch Werken & Coachen  die De Roestenburgh verzorgt, integreert beide invalshoeken. Dit omdat er grote overeenkomsten zijn, maar er ook sprake is van verschillen.

Systemisch Werken

Wat kun je na het volgen van opleiding?

Na de opleiding heb je diepgaand inzicht in de uitgangspunten van groepsdynamisch en systemisch werken. Met als gevolg dat je ook persoonlijk gegroeid bent.

 • Je bent in staat anders naar de realiteit te kijken.
 • Je kent en onderkent alle zaken die groepsdynamiek beïnvloeden.
 • Je leert anders en breder naar coaching en begeleiding te kijken.
 • Je bent in staat patronen te herkennen en daarmee om te gaan.
 • Je heb uitgebreid kennis gemaakt met opstellingen en het begeleiden daarvan.
 • Je hebt geoefend met de grondbeginselen en verborgen krachten binnen systemen.
 • Daarnaast heb je ervaren wat een verstoring van een basisprincipe tot gevolg heeft.

Recensies & Ervaringen

“De stof is aan het zakken. Iedere dag is een soort van verrassing. Tot nu toe kan ik bijna dagelijks weer een puzzelstukje leggen. Al wat langer was ik rond aan het kijken naar verdiepings-mogelijkheden op het gebied van familie opstellingen.”

Lees meer recensies >>

LHEindhoven

Een bijzondere en muzikale eindpresentatie

Eén van de exameneisen voor de Opleiding Systemisch Werken & Coachen is het geven van een presentatie op de laatste lesdag. Alle presentaties zijn mooi en inhoudelijk sterk. Onlangs werd een presentatie in een bijzondere vorm gegeven. Die wil ik je (met toestemming van tekstschrijver én rapper Jesse) niet onthouden. Jesse verwoordt op een krachtige manier het proces dat je ondergaat als je de opleiding volgt.

Alle kleine beetjes helpen

Trees for allIn de opleidingen die wij verzorgen, komen de onderwerpen juist handelen en juist gedrag uitgebreid aan de orde. Dat geldt ook voor het systemische basisprincipe dat er een balans dient te zijn tussen geven en nemen. Daarnaast willen wij een kleine bijdrage leveren aan het compenseren van de CO2-uitstoot, die het gevolg is van het deelnemen aan een opleiding bij De Roestenburgh.

Om die reden hebben wij besloten voor elke deelnemer aan één van onze opleidingen of workshops één boom te laten planten. Dat doen wij via het programma 1-2-Trees for All.

Voor wie?

De opleiding is geschikt voor iedereen die meer wil weten over de uitgangspunten van systemisch werken en voor iedereen die alles wil weten over groepsdynamiek. De opleiding biedt daarnaast gegarandeerd persoonlijke groei.

Ben je ook benieuwd naar de werking en het begeleiden van opstellingen, dan is deze opleiding als eerste stap erg geschikt voor je. Ook helpt de opleiding je om stappen vooruit te zetten in elk beroep waarin met mensen gewerkt wordt, zoals managers, consultants, adviseurs, coaches, therapeuten en mensen uit de zorgsector. De opleiding is dus in principe voor iedereen een verrijking.

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding bestaat uit acht hele dagen en wordt in verschillende varianten gegeven. In de meeste leergangen worden de lesdagen in acht opeenvolgende weken aangeboden. Daarnaast wordt– meestal in de vakantieperiode –  de opleiding in een zogenaamde Onderdompel – variant aangeboden. De inhoud van de opleiding wordt dan in 6 aaneengesloten dagen behandeld.

INDIVIDUEEL.
De opleiding in combinatie met Persoonlijke Ontwikkeling met een Hoofdletter  P

Het is ook mogelijk de opleiding INDIVIDUEEL te volgen. In 10 á 12 dagdelen die we in onderling overleg plannen, gaat het dan volledig om jou. Samen kijken we naar het holistisch mensbeeld in het algemeen. Ook bespreken en doorvoelen we de systemische uitgangspunten, zoals die ook in de opleiding besproken worden. We nodigen je uit deze direct op jouw persoonlijke situatie te leggen. Dit samen met onze professionele en liefdevolle begeleiding staat garant voor een traject dat voor zowel het opleidingsdeel als voor je persoonlijke groei tot duurzame resultaten leidt.

Na de opleiding bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan intervisie bijeenkomsten die regelmatig georganiseerd worden. Individuele intervisie is ook mogelijk.

Data opleiding

De data voor de opleiding vind je hier.

Groei

De Opleiding Systemisch Werken & Coachen in Brabant?

De opleiding vindt normaal gesproken plaats in De Roestenburgh in Dinther in Brabant. Deze locatie is vanuit de regio Den Bosch, Nijmegen en Eindhoven goed en snel bereikbaar. Vanzelfsprekend wordt er voor koffie en thee en een verantwoorde lunch gezorgd. Elke opleidingsdag start om 09.30 uur en eindigt rond 17.00 uur. In overleg zijn andere locaties mogelijk.

En verder…

Leren en ervaren gaat je het beste af als je je op je gemak voelt. Draag daarom gemakkelijke kleding.

Indien je alle bijeenkomsten aanwezig bent en de examenopdrachten positief afsluit, ontvang je het diploma opleiding Systemisch Werken & Coachen.

De opleiding richt zich op het verkrijgen van inzicht in systemen. Elke deelnemer maakt deel uit van meerdere systemen. De praktijk heeft uitgewezen dat bij deelnemers tijdens of na de opleiding ook inzicht ontstaat in de eigen systemen. Dat is zeer waardevol, maar kan soms ook confronterend zijn.

Indien je de opleiding voor je huidige of toekomstige beroep volgt, mag je de kosten onder bepaalde voorwaarden aftrekken. Kijk hiervoor op de website van de Belastingdienst. Omdat we graag willen dat het voor iedereen mogelijk moet zijn kennis te maken met het systemisch gedachtegoed, mogen de kosten geen belemmering zijn. Om die reden bieden o.a. de mogelijkheid in termijnen te betalen. Hierover kunnen we afspraken maken.

Deelnemers aan de opleiding mogen eenmaal gratis deelnemen aan een familieopstelling.