Balans

Individueel traject Energetische Balans

Energetische balans

Het traject Energetische balans geeft, in het belang van de organisatieontwikkeling, inzicht in de gevolgen van onder- én oververtegenwoordiging van individuele energieën op iemands functioneren en de consequenties daarvan op de samenwerking. Het traject is bedoeld voor medewerkers, die niet in balans zijn of op zoek zijn naar de reden van de onrust die zij voelen. Met de medewerker gaan we op zoek naar de redenen van de onrust en de manier waarop deze onrust beëindigd kan worden.

Voice Dialogue

Een groot deel van dit traject is gebaseerd op Voice Dialogue. Voice Dialogue is een veilige, verrijkende en niet oordelende methode om naar jezelf te kijken. De ervaring leert dat Voice Dialogue diepgaande inzichten geeft en dat de resultaten blijvend zijn. Het is geen gedragstherapie of wondermiddel, maar een middel om anders naar jezelf en je functioneren te kijken. Er wordt niet gezocht naar wat goed of fout is, maar er wordt gekeken naar ‘dat wat is’.

Voice Dialogue gaat uit van het idee dat je als mens uit verschillende kanten, energieën, delen of subpersonen bestaat. Deze subpersonen kijken allemaal met andere ogen naar de wereld. Elke subpersoonlijkheid heeft andere gevoelens en gedachten en heeft andere belangen.

Onverklaarbare onrust

Elk mens maakt in zijn of haar leven onbewust de keuze een aantal subpersoonlijkheden als belangrijkste in te zetten. Sommige subpersoonlijkheden voeren het hoogste woord en anderen leven een teruggetrokken leven op de achtergrond. De persoonlijkheden die prominent aanwezig zijn, worden de primaire subpersoonlijkheden genoemd en deze bepalen voor een groot deel je gedrag en hoe anderen je zien. De teruggetrokken persoonlijkheden worden verstoten of verborgen genoemd. Vaak ontstaat een interne strijd tussen de persoonlijkheden. Dat geeft een onverklaarbare onrust en heeft vaak negatieve of sombere gevoelens tot gevolg. Een mens kan er behoorlijk van uit balans raken.

Elk mens heeft een groot scala aan subpersoonlijkheden. Deze worden met een persoonsnaam aangeduid en de naam verwijst naar de rol die de subpersoonlijkheid vervult: De Perfectionist, De Pleaser, De Drammer, De Avonturier etc. Elke subpersoon heeft een eigen rol en een eigen belangrijke functie in ons leven. En om die reden is het goed inzicht te hebben in welke subpersoonlijkheden ingezet worden en welke onbewust naar de achtergrond verdwenen zijn.

Rust

Hoe werkt het?

Praktisch werkt het zo dat ik als begeleider letterlijk in gesprek ga met je verschillende kanten. De informatie die daarbij naar boven komt, geeft jou de mogelijkheid eens een andere ontmoeting met jezelf te hebben. En je kunt bewust gaan kiezen welke persoonlijkheid een bepaalde rol in jouw leven mag hebben.

Ik ben graag bereid persoonlijk een toelichting op dit individuele traject als onderdeel van organisatieontwikkeling te geven. Vanzelfsprekend kun je dit traject ook als losstaand onderdeel volgen. Natuurlijk ben je ook van harte welkom in De Roestenburgh om over de aanpak te praten.