Burn-out de Baas!

Er is maar één persoon die een burn-out voorgoed achter zich kan laten: dat is degene die de burn-out heeft!
Wij bieden je daarbij graag warme en menselijke ondersteuning.

Wat is een burn-out?

Over wat een burn-out precies is, daarover lopen de definities en daarmee de meningen uiteen. Waar overeenstemming over bestaat is dat een burn-out een veelvoorkomend probleem is in onze maatschappij. Een probleem met immense gevolgen voor degene die er persoonlijk mee te maken krijgt, diens zakelijke omgeving én diens privé omgeving. Het zou zomaar eens één van de grootste maatschappelijke verstoringen op dit moment kunnen zijn.

De Roestenburgh werkt op basis van Vitamine HBS. Dit staat voor de liefdevolle samenwerking tussen een Holistisch Mensbeeld, de basisprincipes van het Boeddhisme en de uitgangspunten van het Systemisch Werken. HBS betekent ook Heel Bewust Samenleven. Wij kijken door de Vitamine HBS-bril naar alles, dus ook naar een burn-out. Zonder de gevolgen te willen bagatelliseren – die zijn namelijk zeer groot –  is een burn-out een verstoring van je energiebalans. Je energieniveau is te laag om nog te kunnen functioneren. Erger nog. Vaak is sprake van een ernstig tekort aan energie. In extreme gevallen zelfs géén energie meer voor wat dan ook. Een mens valt letterlijk en figuurlijk stil. De reguliere aanpak bestaat uit het weer aanvullen van het energieniveau. Dat is belangrijk, maar een structurele en duurzame aanpak, vraagt daarnaast de oorzaak, de bron van het energielek te vinden.