Een andere kijk op verslaving

Verslaving is een veel voorkomend probleem. Met gigantische effecten. Op de verslaafde zelf, op diens omgeving en op de totale maatschappij. En iedereen kent wel iemand die verslaafd is of waarvan je vermoedt dat die verslaafd is of dreigt te raken. Of je bent zelf verslaafd of je bent bang dat te worden. Er zijn talloze boeken geschreven over verslaving en de manieren om er vanaf te komen. De Roestenburgh heeft een andere, bredere manier van naar verslaving kijken die wij graag met je delen.

Voor meer informatie, kun je bellen of een email sturen.

Wat is verslaving?

Verslaving is een begrip waar veel verschillende opvattingen over bestaan. Verslaving wordt gezien als ziekte, als een gewoonte, als ondeugd, als crimineel gedrag of als een maatschappelijk probleem. Welke opvatting je ook huldigt, duidelijk is dat een verslaving een grote impact heeft. Afhankelijk van de definitie die je gebruikt voor verslaving, lopen de schattingen van het aantal verslaafden in Nederland uiteen tussen de 2.000.000 en 5.000.000 mensen. De kosten die gepaard gaan met verslaving lopen jaarlijks in de miljarden. Maar alleen al de gevolgen voor de verslaafde zelf én voor de directe omgeving zijn reden genoeg om eens op een andere manier naar verslaving te kijken.

Verslaving

Verslaving in het algemeen

Als je op een andere manier naar een op verslaving kijkt, loop je als het ware om verslaving heen en kijk je naar verslavingsaspecten die normaal gesproken niet aan de orde komen.

Voor ons is de oorzaak van verslaving het belangrijkste. Dit omdat voor ons een verslaving een gevolg is. Géén oorzaak!

In onze andere kijk komt ook de vraag ‘Wie kan wat doen?’ aan de orde. Welke verantwoordelijkheid heeft de verslaafde? Wat kan een partner, kind of vriend van een verslaafde doen? En wat kan beter niet gedaan worden? Niet alleen de oorzaak van verslaving wordt, anders dan maatschappelijk gebruikelijk is, tegen het licht gehouden. Er wordt ook ingegaan op het voorkomen of beëindigen van een verslaving. Kan dat überhaupt? En zo ja, hoe dan? Om vast een tipje van de sluier op te lichten: ja, voorkomen en stoppen met een verslaving kan zeker!

Hoe ziet die andere kijk eruit?

Onze andere kijk op verslaving kent drie pijlers. Op de eerste plaats kijken we holistisch naar een verslaving. Daarnaast spelen de basisprincipes van het Boeddhisme een rol en de derde pijler wordt gevormd door de uitgangspunten van het systemisch werken.

Deze andere en bredere kijk komt uitgebreid aan de orde in onze 4-daagse Opleiding Holistisch & Systemisch Leven. Deze opleiding is erg geschikt voor mensen die zelf verslaafd zijn of dreigen te raken. Ook voor naasten van een verslaafde is deze workshop erg verrijkend.

Als je verslaafden en hun naasten begeleidt of wilt gaan begeleiden, is onze 9-daagse Opleiding Systemisch Coachen & Werken een aanrader. Je wordt dan niet alleen meegenomen in de holistische en systemische kijk op het leven, maar ook in dat wat dit betekent bij begeleiding van anderen. Het onderwerp verslaving wordt onder een systemisch vergrootglas gelegd, waardoor je anders naar een verslaving gaat kijken. Ook je begeleiding van verslaafden en hun naasten zal veranderen. In deze opleiding leer je ook systemisch begeleiden en het werken met de werkvorm (familie)opstellingen.

Naast het volgen van een opleiding kun je ons ook uitnodigen voor een lezing over dit onderwerp. Als je onze andere kijk in hoofdlijnen wilt horen, ben je z0’n 1,5 à 2 uur kwijt. Wil je meer de diepte in over dit onderwerp? Dan raden wij je aan er een hele dag voor vrij te maken.

Voor elk team dat verslaafden begeleidt, of elke groep of gezin waarin een verslaving een grote rol speelt, zijn wij beschikbaar.

En dan?

Een andere kijk op verslaving biedt geen draaiboek voor het beëindigen van een verslaving. Er komen geen pasklare oplossingen, concrete behandelplannen of methoden om verslaving te bestrijden. Er ontstaat een bredere kijk. Je bent je bewust van een aantal zaken, die van invloed zijn op verslaving. En op basis van die bewustwording, kun je je begeleiding van verslaafden of naasten verbreden. En je kunt vervolgstappen zetten. En mocht je zelf verslaafd zijn of dreigen te raken: het inzicht dat op basis van onze kijk ontstaat, levert zeker een bijdrage aan het stoppen of voorkomen van die verslaving. Deze bredere kijk geeft nagenoeg altijd inzicht. Een inzicht op basis waarvan je verslaving anders bekijkt en wellicht beoordeeld dan voorheen. En mocht je zelf verslaafd zijn, dan kun je besluiten anders met je verslaving om te gaan. En er mee te stoppen. Het inzicht kan ook net dátgene zijn wat je nodig hebt om een verslaving te voorkomen. En dit inzicht helpt elke naaste of professioneel begeleider keuzes te maken. Wat wil en kan ik doen? Wat is helpend en wat niet?

Confronterend

Als je verslaafd bent of dreigt dat te worden, kan onze andere kijk heftig voor je zijn. Maar nooit zo heftig of confronterend als het verslaafd blijven of dat worden. Ook als je in de omgeving van iemand die verslaafd is leeft, kan onze zienswijze je raken. Maar soms kan geraakt worden iemand erg helpen stappen te zetten en zaken anders aan te pakken. Mocht je worstelen met de vraag of onze visie op dít moment geschikt voor je is, neem dan gerust contact met ons op.

Tot slot

Anders kijken naar verslaving vergt moed. Moed om buiten de bestaande paden te gaan en uit je comfortzone te stappen. Om soms los te komen van de gangbare theorieën en behandelmethodes bij een verslaving. Het gaat over breder kijken. Niet alleen met je verstand kijken, maar ook vanuit je gevoel. Je laat ook je intuïtie de problemen waarnemen. Zodat je op basis van een zo volledig mogelijke waarneming op zoek kunt naar oorzaken. En kunt besluiten die oorzaken aan te pakken.

Zodat niet alleen je gebruik beëindigd wordt, maar je ook je verslaving achter je kunt laten!

Verslaving

Voor wie is onze andere kijk op verslaving geschikt?

Voor iedereen!
Omdat het gaat over alle vormen van verslaving. De inhoud heeft betrekking op elke mogelijke verslaving.

Zeker voor degene die verslaafd is of bang is dat te worden en de moed heeft daar eens naar te kijken. Dit omdat het over verslaving in het algemeen gaat. De andere kijk is een veilige kijk omdat niemand beschuldigd wordt. Als je een holistische en systemische kijk op het leven hebt, is zelden of nooit sprake van schuld. Wel van verantwoordelijkheid. En het mooie van verantwoordelijkheid is dat je die kunt nemen.

Ook voor iedereen die zich professioneel, geschoold en deskundig met verslaving bezig houdt, is het verhelderend eens op een andere manier naar verslaving te kijken.

Persoonlijke begeleiding

Wij bieden ook individuele begeleiding aan verslaafden of naasten daarvan. In een beperkt aantal gesprekken, vertalen we dan de uitgangspunten van onze andere kijk naar je persoonlijke situatie en ondersteunen we je bij de keuzes die je maakt. In onze begeleiding richten wij ons op jou. Niet alléén op je verslaving of je diagnose.

Wil je over deze persoonlijke begeleiding meer over weten? Kijk dan hier of neem dan contact met ons op.

Vraag direct informatie aan:

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.