Bewust leven

Opleiding Holistisch & Systemisch Leven

Waar gaat de opleiding over?

De opleiding gaat over bewustwording. Zien wat er is. Ervaren wat er is. En op basis daarvan jouw leven inrichten. Op jouw eigen manier. Het gaat over het ‘mens-zijn. Ook jouw ‘zijn’ dus. Wat is mens-zijn op aarde? Wat speelt er? Waar kun je rekening meehouden? Wat kun je beïnvloeden? Wat niet?

Óok in deze korte en krachtige opleiding, vormt de Vitamine HBS dé basis. Het is een manier van kijken naar jezelf en de wereld die gebaseerd is op een holistisch mensbeeld, de basisprincipes van het Boeddhisme en de uitgangspunten van het systemisch werken. Het is géén religie, géén kunstje dat je leert en géén manier van leven die maakt dat je elke dag intens gelukkig zult zijn. Dat bestaat namelijk helemaal niet: elke dag intens gelukkig zijn. En het gaat zeker niet om gedachteloos achter een goeroe aan te lopen.

In deze opleiding leer je hoe jij om kunt gaan met alles wat in je leven voor komt. De fijne momenten, maar zeker ook de vervelende en pijnlijke gebeurtenissen. Je leert wat jij kunt doen om met alles wat op je pad komt, om te gaan. Zonder dat je er aan onderdoor gaat.

Wij gaan je niet vertellen hoe jij in het leven hoort te staan. Wij delen onze weg en nodigen jou uit te onderzoeken hoe onze visie jouw leven kan verrijken. Uiteindelijk kies jij welke weg jij loopt. Het is immers jouw leven!

Vitamine HBS geen wondermiddel

De inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit 4 hele dagen. In de zomervakantie bieden wij een Onderdompelvariant. De opleiding wordt dan in 4 aaneengesloten dagen gegeven.
In de opleiding nemen we je niet alleen mee in de kijk op Holistisch, Boeddhistische en Systemisch (HBS) in het leven staan, maar kijken we vooral wat je er praktisch mee kunt. We laten je ervaren dat veel problemen in de wereld en daarmee in jouw leven een gevolg zijn van verstoringen van de Vitamine HBS. Daarnaast hebben wij het vanzelfsprekend uitgebreid over wat jij kunt doen om de problemen waar jij tegenaan loopt te beëindigen of verminderen. En als dat niet lukt, wat jij dan kunt doen om met deze problemen om te gaan zodat ze niet langer jouw leven beheersen, maar nog slechts onderdeel van je leven zijn.

In de opleiding is sprake van toelichten, doorgronden, ervaren en toepassen. Waarbij wij het eerste aspect voor onze rekening nemen en jij aan de slag gaat met de overige drie. In de opleiding is voldoende ruimte om eigen casussen en persoonlijke situaties te bespreken. Vanzelfsprekend alleen als jij dat wilt! De opleiding gaat dus over JOU!

Samengevat is de opleiding een snelle en diepgaande manier om te onderzoeken hoe je anders in het leven kunt gaan staan. Volop zijnsoriëntatie dus.

Leven

Wat brengt deze opleiding je?

Wij garanderen inzicht. Inzicht dat wat je niet kunnen geven, maar dat je als vanzelfsprekend opdoet als je onze opleiding volgt. Op basis van die inzichten, kun je besluiten anders te gaan handelen. Dat hoef je natuurlijk niet te doen. Het is je eigen keuze.

Als je besluit stappen te zetten, dan verzekeren wij je dat je meer rust zult vinden. Je gaat op een andere en diepgaandere manier communiceren en je gaat je energie anders, effectiever en efficiënter gebruiken. In je privé leven en in je werkomgeving. Daarbij komt dat je meer van het leven zult gaan genieten. En op de momenten dat er weinig te genieten lijkt, ga je zien dat dit bij je leven hoort. Je verzet je er niet langer tegen, maar je zoekt een weg om er mee om te gaan. En dat maakt dat het gevoel van ‘niet genieten’ snel afneemt en een ondersteunend en belangrijk deel van je leven wordt. Waardoor het genieten weer ruimte krijgt!

Als je alle dagen aanwezig geweest en meegedaan hebt, ontvang je op de laatste dag een certificaat en een naslagwerk.

Zijn er inschrijvingseisen?

Ja en nee.

Nee, in die zin dat je niet over een bepaald werk- en denk niveau hoeft te beschikken of al allerlei scholingen gevolgd moet hebben.

Ja, omdat wij verwachten dat je bereid bent naar de HBS-kijk te luisteren. Zonder deze klakkeloos over te nemen. Maar ook zonder deze visie direct af te wijzen. Wij verwachten dat je met een open mind de opleiding volgt. En daarna zelf keuzes maakt.

Verschillen met de Opleiding Systemisch Werken & Coachen

Wij bieden ook een elfdaagse opleiding Systemisch Werken & Coachen. Deze opleiding heeft als hoofddoel de holistische en systemische uitgangspunten te leren gebruiken bij het begeleiden van anderen. De opleiding Holistisch & Systemisch leven richt zich op het toepassen van de HBS op jouw leven. Dit zorgt voor een aantal verschillen tussen de opleidingen die wij hieronder samenvatten.

 • Opleiding Holistische & Systemisch Leven

 • Gericht op jou als mens.
  Direct toepassen van die inzichten op je persoonlijke situatie.
  Familieopstellingen, systemisch coachen, ziekte, verslaving en de werkvorm Voice Dialogue komen niet aan de orde.
  Minder investering in tijd
  Doorlooptijd 4 weken
  € 595,00 incl. BTW
  Geen examen
  Certificaat
 • Opleiding Systemisch Werken & Coachen
 • Gericht op jou als mens én het toepassen bij begeleiding van anderen.
  Opdoen van inzichten in het systemisch werken én het toepassen van deze inzichten bij het begeleiden van anderen (systemisch coachen). De onderwerpen Ziekte, Verslaving en Voice Dialogue komen ook aan de orde.
  Familieopstellingen en het begeleiden daarvan maken deel uit van de opleiding.
  Doorlooptijd 11 weken
  € 1.595,00 incl. BTW
  Examen
  Diploma

De Opleiding Holistisch & Systemisch Leven in Brabant?

De opleiding vindt plaats in de sfeervolle ruimte van De Roestenburgh in Bokhoven (‘s-Hertogenbosch) in Brabant. Deze locatie is vanuit de regio Den Bosch, Nijmegen, Tilburg, Utrecht en Eindhoven goed en snel bereikbaar. De data vind je op de agenda op onze site.

Omdat wij erg hechten aan het uitdragen en verspreiden van deze vorm van leven, zijn de kosten beperkt. Voor slechts € 595,00 p.p. all-in kun je de opleiding volgen. Wij zijn vrijgesteld van BTW. Facturen worden na de eerste bijeenkomst digitaal verzonden.

Vanzelfsprekend wordt er voor koffie en thee en een lekkere, verantwoorde lunch gezorgd. Elke opleidingsdag start om 09.30 uur en eindigt rond 17.00 uur.

Aan het eind van de opleiding ontvang je – als je alle dagen gevolgd hebt – een naslagwerk en een certificaat.

Omdat wij persoonlijke aandacht erg belangrijk vinden en graag elke deelnemer ruimte bieden voor persoonlijke inbreng, werken wij met kleine groepen. Het maximum aantal  deelnemers per groep is 10.

Je kunt de opleiding ook individueel volgen. Als je dat wilt, neem dan contact op over de mogelijkheden en voorwaarden.