Verlies

Individueel traject Omgaan met verlies

Soorten verlies

De meeste mensen denken bij rouw of een verlies in eerste instantie aan het overlijden van een dierbare. Rouw heeft echter een bredere betekenis. Bij rouwen gaat het om het verwerken van een verlies. In welke vorm dan ook. Vanzelfsprekend leidt het overlijden van een dierbare tot een rouwproces. Maar er zijn meerdere gebeurtenissen die rouw tot gevolg hebben.

Wanneer kun je rouwbegeleiding nodig hebben?

Een relatiebreuk kan zich zowel in de privé- als werksituatie voordoen. Privé zijn een scheiding en het beëindigen van een samenlevingsvorm de meest voorkomende relatiebreuken. Maar ook een verloren liefde valt hieronder. In de werksfeer is ontslag een vorm van relatiebreuk.

De rouw die een gevolg is van een relatiebreuk, wordt meestal onderschat. Ook wanneer iemand gedwongen wordt een alternatief levenspad te kiezen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, door ongeluk of handicap is er sprake van rouw. Het afscheid nemen van wat wél kon, is een niet te verwaarlozen vorm van verlies.
Een vaak onderschatte vorm van verlies is het niet behalen van een gesteld doel. Een studie die niet lukt, een functie die niet behaald wordt of een sportprestatie die onder de maat blijft.
Zelfs materieverlies, zoals verlies van een woning door brand of andere omstandigheden of een faillissement, kan de start van een rouwproces zijn.

Invloed van rouw of een verlies op een organisatie

Een verlies heeft vaak grote gevolgen voor de inzetbaarheid, het concentratievermogen en dus het functioneren van een medewerker.  Meestal wordt de eerste opvang binnen het bedrijf geregeld, maar is er niet altijd de tijd, de ruimte of de deskundigheid beschikbaar om een medewerker te begeleiden bij het omgaan met zijn of haar verlies. Met als gevolg dat de kans bestaat dat een medewerker langere tijd uitvalt of minder beschikbaar is voor de organisatie. Omdat vervanging van een uitgevallen medewerker vaak niet snel geregeld wordt, worden de collega’s extra belast zodat uiteindelijk de hele organisatie nadelige gevolgen ervan ondervindt.

Wat biedt De Roestenburgh bij verlies en rouwbegeleiding?

Ik begeleid mensen professioneel en empathisch en help hen zichzelf de ruimte te geven de confrontatie met hun verdriet aan te gaan. Ik doe dat zowel vanuit een verstandelijke- als gevoelsbenadering.  Het aantal benodigde bijeenkomsten is erg afhankelijk van de vraag in welke rouwfase de medewerker zich bevindt.  Gemiddeld vinden tussen de 4 en 8 gesprekken plaats.

Rouwverwerking

Het belang van de medewerker bij omgaan met rouw of verlies

In het traject Omgaan met verlies krijgt een medewerker – in het belang van de organisatieontwikkeling – inzicht in de consequenties van het niet of onvoldoende verwerken van een verlies op zijn of haar persoonlijk functioneren en de gevolgen daarvan voor de samenwerking binnen een team. Dit inzicht zal de medewerker ook veel steun geven in zijn privéleven.

Natuurlijk kan in het traject Omgaan met verlies een medewerker niet terug gegeven worden wat verloren is. De herinnering aan het verlorene zal blijven, maar de betrokkene gaat er op een andere manier tegenaan kijken en leert er anders mee om te gaan.

Het belang van de organisatie bij omgaan met rouw of verlies

Succesvolle rouwverwerking verbetert het persoonlijk functioneren van de medewerker. Daardoor zal ook de samenwerking in het team toenemen. Door het aanbieden van begeleiding bij het verwerken van een verlies, help je een medewerker met de rouwverwerking, laat je blijken een goed werkgever te zijn, voorkom je dat een medewerker langdurig uitvalt en beperk je organisatiebreed de nadelige gevolgen van het verlies zo veel als mogelijk.

De financiële voordelen kan ik niet voor je uitrekenen. Maar duidelijk is wél, dat de kosten voor een begeleidingstraject door De Roestenburgh aanmerkelijk lager zijn dan de kosten die een gevolg zijn van het minder functioneren van medewerker en team. En goed werkgeverschap is onbetaalbaar.

Meer informatie
Ik ben graag bereid persoonlijk een toelichting op dit individuele traject te geven, als onderdeel van het organisatieontwikkeling – programma. Vanzelfsprekend kun je dit traject ook als losstaand onderdeel volgen. Natuurlijk ben je ook van harte welkom in De Roestenburgh om over de aanpak te praten.