Workshop Conflicthantering

In elke samenwerking komen conflicten voor. Dit geldt zowel in privé relaties, als voor zakelijke verbanden. Gelukkig lukt het meestal die conflicten op te lossen door ze uit te praten. Maar soms lukt dat niet. Soms verharden standpunten zich en is het conflict niet meer bespreekbaar. Of nog erger: de relatie en samenwerking raakt verstoord en wordt na een hoop ellende voor alle partijen beëindigd. Waarbij lang niet altijd meer duidelijk is welk conflict daarvan nu eigenlijk de oorzaak is.

Voor wie is de workshop geschikt?

De workshop is uitermate geschikt voor iedereen die zich herkent in één van onderstaande punten.

  • Zit de samenwerking muurvast?
  • Zie je geen oplossing meer?
  • Wil je voorkomen dat de samenwerking definitief beëindigd wordt?
  • Durft niemand meer te zeggen wat hij wil?
  • Leidt álles wat voorvalt tot een (nieuw) conflict?
  • Wil je nog een laatste poging doen om de samenwerking te redden?
  • Lijken alle wegen naar een prettige en open samenwerking geblokkeerd?
  • Is je huwelijk of je relatie vastgelopen en loop je constant op je tenen?
  • Zijn jullie strijdende partijen in plaats van samenwerkende partners?
  • Vraag je je af of het zin heeft nog energie in je huwelijk, relatie, partner, gezin, familie, team, vrienden, collega’s, bestuur, vereniging te steken?
van conflict naar gesprek

De workshop is erg zinvol voor zowel privérelaties als zakelijke relaties. Inschrijvingen kunnen dan ook gedaan worden door echtgenoten en partners, gezinnen, verenigingen, teams of organisaties. Samengevat: voor iedereen die een conflict heeft en daar graag anders naar wil kijken. Anders kijken brengt immers andere oplossingsmogelijkheden!

Inhoud van de workshop conflicthantering

Indien alle partijen écht bereid zijn om nog één keer energie in elkaar en de samenwerking te steken, dan helpt de workshop Conflicthantering jullie verder. In de workshop – die over het algemeen een dagdeel duurt – spreken we over conflicten in het algemeen. Hoe ontstaan ze en hoe komt het dat ze vast komen te zitten? Wat maakt dat een conflict escaleert? Verder kijken we door een andere bril naar het conflict. We kijken niet naar de inhoud, maar naar de basis van het conflict. We kijken zonder schuldigen aan te wijzen, maar we spreken we over ieders rol in het conflict en gaan op zoek naar oorzaken.

De workshop richt zich dus niet op de inhoud van het conflict en de argumenten die daaraan ten grondslag liggen. Ook komt er geen antwoord op de vraag wie er gelijk heeft. Het gaat om conflicthantering.

Wat maakt deze workshop anders?

Conflicthantering wordt over het algemeen besproken vanuit het oogpunt van belangen. Dat is ook in deze workshop het geval. Wij kijken echter verder en benaderen een conflict vanuit de uitgangspunten van het systemisch werken. Deze uitgangspunten spelen op onbewust niveau, maar hebben indien er van een verstoring sprake is, ernstige gevolgen. Zoals een conflict. De uitgangspunten worden dan ook tijdens de workshop toegelicht.

Conflicthantering

Resultaat van de workshop

Na de workshop heb je als deelnemer inzicht in het conflict. Daarnaast zie je ook de belangen van de ander. Je hebt elkaar de kans gegeven over het conflict te praten. Zonder aanval en verdediging. Want waarom zou je elkaar aanvallen en je moeten verdedigen als je wilt dat de samenwerking blijft bestaan? En jullie hebben naar elkaar geluisterd. Niet geluisterd om je gelijk te halen of om je standpunt bevestigd te krijgen maar geluisterd om elkaar te begrijpen. Wederzijds! Hierdoor verklein je de kans op een onherstelbare breuk in de relatie en geef je de samenwerking een positieve impuls. De energie wordt verschoven van het alleen maar verdedigen van je standpunt, naar het ontdekken van gemeenschappelijke en verenigbare belangen. Jullie gevecht wordt gestopt en de kans op een gevecht in de juridische arena neemt af.

Duur en kosten van de workshop 

Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers en de tijdsbesteding. Neem voor meer informatie contact met me op.