Er was eens…..

Volgens het Bijbelse verhaal was de ark van Noach het vaartuig waarmee Noach en zijn gezin, en vele dieren met hen, de zondvloed overleefden. Een zondvloed die ontstond om de mens van de wereld te vagen. Omdat de mens er een bende van gemaakt had. De mens was zich gaan gedragen als eigenaar van natuur, putte deze uit, misbruikte land en dieren en zorgde er voor dat het ecologisch evenwicht in de wereld ernstig verstoord werd.

Noach kreeg de opdracht een ark te bouwen die er voor moest zorgen dat de dieren die de wereld geen kwaad deden, de zondvloed zouden overleven. Ook Noach, een rechtschapen man, en zijn familie kregen de kans zich te redden.

Ark

Het NU

Met een beetje fantasie is bovenstaande op de huidige situatie te leggen.

Veel mensen doen hetzelfde als destijds speelde. Er vanuit natuurlijk én menselijk opzicht een bende van maken. Bewust of onbewust. Meestal onder het motto dat het ‘goed is voor de mensheid’.  Zonder zich daadwerkelijk af te vragen wat diezelfde mensheid onder ‘goed’ verstaat. Zelfs zonder zich af te vragen wat écht goed voor henzelf is. Dat wat als goed bestempeld wordt, leggen zij niet alleen op zichzelf. In al hun wijsheid bepalen zij dat voor elk ander mens. Terwijl het zo maar zou kunnen zijn dat zij zelf nog nooit ten diepste onderzocht hebben wat zij zelf nodig hebben. Dikke kans dat zij de vraag ‘wat is juist voor mij?’ zeer eenzijdig beantwoord zouden hebben. Slechts gebaseerd op hun verstand. Het geweten en ziel zouden wel eens helemaal buiten de discussie gehouden kunnen zijn. Sprake van een beperkt zelfonderzoek dus. Veel mensen staan eveneens op deze manier in het leven en zijn dan onbewust snel bereid mee te gaan met anderen die zij op verstandsniveau hoger inschatten. En zo gaan anderen, de omgeving, jou vertellen je wat goed voor jou is. Helaas…..niemand anders dan jijzelf kunt bepalen wat juist voor JOU is. Ten diepste én zelfstandig bepalen wat voor jou juist is, kan alleen als je ook je geweten en je ziel een rol laat spelen. En als je over alle informatie beschikt. Aan dat laatste ontbreekt het helaas nogal eens.

Nieuwe ark. Nieuwe Noach.

De samenleving is er m.i. ernstig aan toe : een nieuwe ark en een verfrissende Noach…
Mensen zoals George (Soros),Klaus (Schwab), Bill (Gates), Al (Gore), Angela (Merkel) Willem A, Mark, Hugo, Ferd, Sigrid en de rest van het op macht beluste, incompetente clubje weten niet wat een samenleving nodig heeft. Zij hebben geen of slechts een beperkte kijk op wat de behoeften van individuen in de samenleving zijn. Ook hebben zij geen flauw idee wat de juiste functie van een ark is. Daarnaast zijn zij de kennis en het inzicht die nodig is om een ark oprecht, eerlijk en met respect voor alle mensen te besturen, kwijtgeraakt.

Ik nodig hen dan ook van harte uit zich druk te maken over hoe snel je een zinkend schip kunt verlaten. En daarna op zoek te gaan naar alles wat zij op menselijk en zielsniveau verloren zijn.

En Noach? Die bevindt zich m.i. nu niet in de politiek.

De hedendaagse Noach kan ook niet één mens zijn. De nieuwe Noach, is ook geen eenling, maar ontstaat als veel mensen gaan zien dat het zo niet verder kan. Dat het laatste redmiddel een andere kijk is op jezelf, de wereld en de verhouding tussen natuur en mens. Niet alleen een andere kijk. Ook ander gedrag.

Mijn oproep: maak jezelf onderdeel van de nieuwe Noach. Dat betekent dat je om te beginnen niet voor eigen belang, geld, macht of status gaat! Maar voor een menselijke samenleving, waarin elk individu een plek krijgt. Waarin de mens samenwerkt met de natuur en er geen misbruik van maakt.

Ben er trots op dat je een Noach wilt zijn. Ook al vinden anderen dat dit niet kan, niet mag, egoïstisch, asociaal of wat dan ook is. Noach zijn is liefdevol met anderen samenwerken en energie in de juiste dingen steken. Blijf zoals de historische Noach overeind in weer en wind. Sta zo in het leven, deel dat wat je bezighoudt en help mee de maatschappelijke ark te bouwen, vooralsnog te behouden en te besturen. Net zolang tot er geen ark meer nodig is. Want ook nu, meld er zich vroeg of laat een duif.

Duif