Uiterlijke vorm of energie?

Jazeker, er is verschil tussen mannen en vrouwen. Lichamelijke verschillen. Die zijn er van nature: mannen en vrouwen. De reden daarvoor is te vinden in het instinct. Instinct is natuurlijk en elke diersoort – waartoe de mens ook behoort – beschikt over een instinct. Een instinct kent wat mij betreft 3 aspecten. De eerste twee zijn algemeen geaccepteerd: overleven in de zin van niet doodgaan en instandhouding van de soort. Met name voor dit laatste zijn bij mensen twee soorten nodig: een man en een vrouw. Met uitzondering van ‘foutjes die ook de natuur zo nu en dan maakt’, zijn er niet meer soorten. Het derde – minder bekende – aspect van het instinct is Vitamine HBS. Dit omvat ook puur natuurlijke, altijd aanwezige uitgangspunten of krachten die ín iedereen beschikbaar zijn en die voor iedereen gelden. Zoals dat ook bij de overige delen van het instinct ook het geval is.

Om niet alleen te OVER-leven en je leven écht te kunnen beléven, is het veel te weinig om alleen naar het lichamelijke aspect van een mens te kijken. Het gaat niet slechts alleen om mannen of vrouwen in ‘uiterlijke vorm’, maar om vrouwelijke en mannelijke ENERGIE. Élk mens – lichamelijke man én lichamelijke vrouw – heeft beide energieën in zich. Vrouwelijk energie is nodig om te ZIJN, voor het PROCES  om te kunnen ZORGEN….voor jezelf en anderen. Mannelijke energie is noodzakelijk om RESULTATEN te kunnen behalen, om te DOEN en om voor VEILIGHEID. In het Aardse bestaan zijn beide energieën noodzakelijk!

Mannelijke en vrouwelijke energie

Elke mens heeft het recht én de plicht te kiezen op welk moment hij/zij welke energie inzet.

Ik durf als man wel degelijk ook mijn vrouwelijk energie in te zetten. Ik kan niet anders dan constateren dat zeer weinig lichamelijk vrouwelijke toppers (politici bestuurders of leidinggevenden) hun vrouwelijke energie inzetten. Maatschappelijke toppers met een mannelijk lichaam helaas echter ook niet!

Vrouwelijke toppers

De ‘vrouwelijkheid’ van vrouwelijke leiders blijft beperkt tot het lichaam. Hun gedrag is één bonk mannelijk energie. Terwijl vrouwelijke energie in de samenleving NOODZAKELIJK is. Die zeker niet alleen geleverd kan worden door lichamelijke vrouwen. Mannelijke energie kan ook door vrouwen ingebracht worden. Kijk maar eens naar de vrouwelijke toppers…die doen niet anders.

Veel strijdsters voor vrouwenrechten vergissen zich en kijken alleen naar de lichamen van mensen. Zij laten zich door de ‘mannelijke energie’ – die nu leidend is in de wereld – foppen. Vrouwen aan de top, roepen de huidige ‘leiders’, die alleen maar mannelijke energie inzetten en wanhopige pogingen doen de vrouwelijke energie buiten de deur te houden.

Zij kiezen mensen met een vrouwelijk lichaam die bol staan van mannelijke energie. Het zijn ‘kerels met borsten’. Kijk maar eens naar alle ‘vrouwen in de top’: Dilan, Vera, Angela, Ursula, Marion, Sigrid etc. etc. En een groot deel van de samenleving trapt er in!

Zo blijft de mannelijke energie onterecht de baas in de samenleving en wordt de vrouwelijke energie onderdrukt. Dat is al het geval sinds de heksenjachten. Er dient een liefdevolle balans tussen deze twee energieën te zijn. Overal. Dus ook aan de top. Dus ook niet alleen vrouwelijke energie.

energie

Goede nieuws

Er is overigens wel degelijk goed nieuws te melden: vrouwelijke energie laat zich niet oneindig onderdrukken. Dit als gevolg van de systemische kracht ‘Plek’: alles en iedereen heeft recht op de juiste plek. Mannelijke energie heeft nu NIET de juiste plek. Die heeft namelijk te veel plek. Vrouwelijke energie heeft ook niet de juiste plek: veel te weinig plek. Tweemaal gedoe dus.

Het zou zo maar kunnen zijn dat alles, wat in de wereld gaande is, een uiting is van de ‘strijd tussen mannelijke en vrouwelijke energie’.  Voor mij staat een ding vast: uiteindelijk ontstaat de juiste balans.

Tot slot. Het laten veranderen van een lichaam van mannelijk naar vrouwelijk of andersom, zegt dus helemaal niets over het inzetten van energieën.

Ik nodig je om eens open en nieuwsgierig naar je eigen energie(inzet) te kijken.

Menselijkheid

Disclaimer

Vitamine HBS (Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch), is de basis voor mijn leven én mijn werk. Deze manier van in het leven staan, geeft een andere kijk op leven én dood. En alles wat daar tussen zit. Geen betere kijk dan velen hebben, geen slechtere, maar een andere. Voor mij wel dé juiste kijk!

Mijn teksten zijn nooit gericht op het overtuigen van wie dan ook, maar op het benoemen van mijn realiteit en het delen van mijn kijk op allerlei onderwerpen. Dat geldt voor alle teksten en inspiraties die ik schrijf. Ik verlang van niemand, verwacht het zelfs niet, dat mijn waarheid onderschreven wordt. Dat hoeft niet en het kan wellicht niet eens.

Ik nodig iedere lezer uit mijn tekst te lezen en daarvan niets klakkeloos aan te nemen. Tegelijkertijd nodig ik iedereen ook uit, deze niet zonder meer af te wijzen. Ik wens elke lezer toe dat het lukt mijn kijk en alle andere kijken open te beschouwen, te doorgronden, te wegen en op basis daarvan een eigen kijk te laten ontstaan. En op basis van die eigen kijk bewust in het leven te gaan staan.

Veel leesplezier.

vrouwen en mannen