Inleiding

Zoals velen inmiddels al weten is de term Vitamine HBS met een knipoog ontstaan en staat voor een Holistisch Mensbeeld, de basisprincipes van het Boeddhisme en de uitgangspunten van het Systemisch Werken.

HBS verwijst ook naar Heel Bewust Samenleven. Iedereen die besluit Vitamine HBS – meer – als basis voor zijn leven gaat gebruiken, gaat gegarandeerd bewuster in het leven staan, waardoor er minder disbalans en minder lijden in zijn leven voor zal komen.


Holistisch Mensbeeld

Vanuit Vitamine HBS gezien bestaat het Holistisch Mensbeeld uit 4 aspecten. Op de eerste plaats het uitgangspunt dat het holistisch wezen mens op aarde bestaat uit drie onderdelen: een verstand, een lichaam en een derde ongrijpbaar en onbegrijpbaar deel, dat ik de Ziel noem. Ik bedoel hiermee niet de Ziel die vaak in religies gebruikt wordt. Het gaat om de niet gemanifesteerde energie, die ieder mens in/om zich heeft. Deze energie herkennen is noodzakelijk om het aardse bestaan volledig te kunnen leven.

Hier wringt in de huidige maatschappij her en der de schoen. De Ziel is niet pakbaar en niet verstandelijk bewijsbaar. Met als gevolg dat veel mensen hun Ziel niet inzetten in hun leven en daardoor niet volle bak kunnen beléven. Terwijl de liefdevolle samenwerking tussen deze drie menselijke ‘onderdelen’ ervoor zorgt dat een mens zijn leven voluit kan leven. Dit laatste op basis van de stelling die de Griekse filosoof Aristoteles een paar eeuwen voor Christus de wereld in bracht: Majores partes totius. Wat betekent dat iets meer kan zijn dan de som der delen.

In onze opleidingen teken ik het holistisch mensbeeld zo. Waarbij de cirkel de volledige ‘holistisch mens’ is. Díe voert de regie over het aardse bestaan: niet het verstand, niet het lichaam, niet de Ziel. Nee, de mens als totaal bepaalt welke onderdelen op welk moment een rol krijgen.Wat simpeler gezegd: de holistische mens is de werkgever, is de ‘baas’. Verstand, lichaam en Ziel zijn werknemers.

Holistisch mens

Zoals je ziet zorgt de Ziel er ook voor dat er diepgaande verbinding met alles wat leeft en geleefd heeft mogelijk is.
Ik noem bewust het woord verbinding. Voor mij is er een groot verschil tussen contact en verbinding. Bij contact is sprake van een band tussen mensen gebaseerd op verstand en lichaam. Bij verbinding komt daar de Ziel bij: Zielsverbinding.
Die alleen kan ontstaan als alle betrokkenen bereid zijn hun Ziel de juiste plek te geven. Verbinding is diepgaander en minder oppervlakkig dan contact. In de maatschappij is voortdurend sprake va. contact. Verbinding is helaas zeldzamer.

Een metafoor: de mens als orkest

Voor veel mensen is deze omschrijving van een holistisch mens misschien zweverig en onduidelijk. Ik heb daarom een metafoor bedacht. Met een beetje geluk geeft die een wat duidelijker beeld.

Misschien lukt het je je voor te stellen dat elk mens een orkest is met drie leden. Het orkest staat onder leiding van een deskundige dirigent. De leden zijn een trombonist, een slagwerker en een violist. De dirigent is een allround muzikant, die precies in kan schatten welk instrument op welk moment ingezet hoort te worden om een geweldig concert ten gehore te brengen. Bij de oprichting is het orkest volledig in balans en in staat elk nummer te spelen.

Elk orkestlid is een waardevol en noodzakelijk onderdeel van het grote geheel. Van het orkest.
Elke muzikant heeft van nature de vaardigheden om het instrument dat hij speelt ten volle te laten klinken en een bijdrage te leveren aan het orkest. Daarbij komt dat elk lid vanaf de oprichting van het orkest, bereid is om de aanwijzingen van de dirigent te volgen. Door op een juiste manier lid te zijn van het orkest, groeit elk lid en wordt daardoor langzaam maar zeker een steeds betere muzikant en waardevoller lid van het ensemble. Waardoor het orkest beter en beter wordt.

Bij elk lid bestaat ook de kans dat die natuurlijke gave bedekt of verwrongen raken. Doordat het instrument niet goed onderhouden wordt. Of omdat een orkestlid zich belangrijker gaat voelen dan de andere leden of zichzelf de rol van dirigent aanmeet. Het kan ook zijn dat één van de spelers, bijvoorbeeld de trombonist, zo hard tekeer gaat dat de schone klanken van de violist overschaduwd worden. Waardoor de slagwerker niet meer weet wat zijn rol is.

Het is dan aan de dirigent bij te sturen.

Het komt ook voor dat het luidruchtige publiek zich met het orkest gaat bemoeien. Het publiek lijkt vaak op onbesuisde blaasmuzikanten. Dit publiek applaudisseert elke keer als de trombonist een solopartij heeft. En zeker op die momenten dat die trombonist een solostuk naar zich toetrekt, terwijl hij niet de solist is. Zodra de violist harmonieuze en zachte klanken inbrengt, ontstaat geroezemoes in het publiek en wordt om een optreden van de trombonist gevraagd. Vaak zelfs geëist. Het komt zelfs voor dat het publiek dan vertrekt of het gehele orkest weggehoond wordt. De slagwerker roffelt maar wat in de rondte.

Het is dan aan de dirigent het publiek tot stilte en aandacht te manen en hen uit te nodigen ook naar de klanken van de violist te luisteren.

Mocht het publiek daaraan geen gehoor geven, is het volledig juist als de dirigent zegt dat hij niet langer met zijn orkest voor dit publiek optreedt en samen met de orkestleden vertrekt.

Wie is wie?

De trombonist is een metafoor voor het verstand. De violist staat voor de Ziel en de slagwerker voor je lichaam. Jij bent als holistisch mens de dirigent. Het publiek wordt gevormd door jouw omgeving.

Uitnodiging

Dirigent: pak je rol (terug). Je bent vanaf de start van jouw aardse bestaan dé dirigent van jouw orkest. Jij hebt de regie over je verstand, je lichaam en je Ziel. Houd die rol vast en laat niet één van de muzikanten of het publiek de dirigent van jouw orkest worden.

Ben en blijf dirigent van je eigen orkest!

Dirigent over je eigen leven

Jij bepaalt de keuze van de nummers en jij kiest voor welk publiek jij wilt optreden. En mocht het publiek de klanken van jouw orkest niet – langer – waarderen, vertrek dan en zoek een nieuw publiek.

Ik nodig je uit om van je hele leven een mooi concert te maken. Waarbij JIJ als dirigent het aandurft om elk lid op de juiste tijd een solopartij te geven. Ben dirigent van een orkest dat in staat is elke muzieksoort te laten klinken. Blije en vrolijke muziek. Daarnaast ook opwindende en stuwende nummers. En niet te vergeten, er horen ook verdrietige en trieste klanken op het repertoire te staan.

Tot slot: durf ook stiltes in te lassen.
AOZT: alles op zijn tijd.

Veel speelplezier!

Disclaimer

Vitamine HBS (Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch), is de basis voor mijn leven én mijn werk. Deze manier van in het leven staan, geeft een andere kijk op leven én dood. En alles wat daar tussen zit. Geen betere kijk dan velen hebben, geen slechtere, maar een andere. Voor mij wel dé juiste kijk!

Mijn teksten zijn nooit gericht op het overtuigen van wie dan ook, maar op het benoemen van mijn realiteit en het delen van mijn kijk op allerlei onderwerpen. Dat geldt voor alle teksten en inspiraties die ik schrijf. Ik verlang van niemand, verwacht het zelfs niet, dat mijn waarheid onderschreven wordt. Dat hoeft niet en het kan wellicht niet eens.

Ik nodig iedere lezer uit mijn tekst te lezen en daarvan niets klakkeloos aan te nemen. Tegelijkertijd nodig ik iedereen ook uit, deze niet zonder meer af te wijzen. Ik wens elke lezer toe dat het lukt mijn kijk en alle andere kijken open te beschouwen, te doorgronden, te wegen en op basis daarvan een eigen kijk te laten ontstaan. En op basis van die eigen kijk bewust in het leven te gaan staan.

Veel leesplezier.