De Machtige Man

Zijn vertrek kondigde de machtige man al aan
Lang genoeg bekleedde hij een positie bovenaan

Zijn aanzien was groot veel waardering bovendien
Zo heeft de man zijn leven altijd gezien

Maar zijn aanzien en zijn macht
Werkten anders dan hij dacht

Zijn positie maakte dat hij het zo ver bracht
Het had niets, helemaal niets. te maken met innerlijke kracht

Zijn functie als voorzitter of lid van belangrijke organen
Zorgde ervoor dat mensen zich gedroegen als zijn onderdanen

En deden alles wat hij ook wou
Ook al keek hij zelf soms  niet zo nauw

Hij speelde met regels, dwong zaken af
En voor wie niet meewerkte, was er straf

Veel mensen onder zijn gezag
Legden zich neer bij zijn gedrag

Een betere functie of meer loon
Zelf er beter van worden dat werd zó  gewoon

Dat niet alleen de man zich dubieus bleef gedragen
Ook zijn omgeving deed mee , hij hoefde het zelfs niet  meer te vragen

Ja, hij kreeg signalen dat zijn gedrag onethisch was
Maar hij wilde niet luisteren,  dit beste jongetje van de klas

Met behulp van zijn vazallen
Liet hij elke brenger van signalen. als een baksteen vallen

Koning

En allen in zijn bedrijf
Redden het vege lijf

Keken de andere kant op, gaven niet thuis
En zo ging  elke melder aan het kruis

Zijn maten stoomden door, werden directeur of kregen mooie projecten uit te voeren
Als dank voor hun hulp de integeren de mond te snoeren

Maar nu zo vlak na zijn pensioen
Vraagt de man zich voorzichtig af waarvoor hij dit alles moest doen

Voor macht? Aanzien? Zijn naam In de krant?
Horen bij de machtigen van stad en het land?

In stille momenten slaat de angst, de twijfel genadeloos toe
Wat was het waard, al het macho gedoe?

Veel mensen zijn beschadigd, door zijn gedrag en zijn machtsvertoon
De een na de andere afdanken, dat ging zo simpel vanaf zijn troon

Erger was nog dat hij daarbij bovendien
Zijn gebrek aan échte kracht niet wilde zien

Hij wilde alleen maar machtig, rijk en invloedrijk zijn
En ja, dat is gelukt. maar als mens bleef hij beschamend klein

Zijn aanzien had weinig met zijn mens – zijn te maken
Maar met zijn functie, zijn bevoegdheden en dat soort zaken

Nu pas herkende het gevoel dat er wel altijd heeft gezeten
Hij kreeg het niet meer onderdrukt, … zijn hart en zijn geweten

Zijn afscheid werd groots, mooie woorden, een lintje en veel wijn
Maar het lukte de eens zo machtige man niet meer hiermee gelukkig te zijn