Inleiding

Driekoningen is een christelijke feestdag, die elk jaar op 6 januari wordt gevierd. Herdacht wordt dat de wijzen uit het oosten een opgaande ster volgden in hun zoektocht naar de koning der Joden. Na een lange reis kwamen zij in Bethlehem en vonden daar Jezus, de pasgeboren koning der Joden. De drie wijzen kregen namen: Caspar, Melchior en Balthasar. Deze drie wijzen hadden geschenken bij zich: goud, wierook en mirre.

drie koningen

Vitamine HBS en Drie Koningen

Een mens bestaat uit drie delen.
Een verstand, een lichaam en een derde on-be-grijpbaar deel.

Lichaam

Om te beginnen is een mens een lichaam. Een lichaam dat bestaat uit cellen die op een kunstige en bijzondere manier met elkaar in verbinding staan. Waarbij elke cel uniek is. Er zijn géén twee cellen hetzelfde. Met als gevolg dat er ook geen twee mensen hetzelfde zijn.
Wellicht zijn er cellen die veel op elkaar lijken en waarvan de wetenschap zegt: ‘Dat zijn twee dezelfde cellen’. Maar die cellen zijn dan toch verschillend. Alleen de wetenschap heeft nog niet kunnen ontdekken wat de verschillen zijn. Als er geen aantoonbare, wetenschappelijk te verklaren of te verantwoorden verschillen zijn, is het hetzelfde…

Op deze basis wordt er zo’n beetje naar een mens gekeken. Mensen zijn zo ongeveer hetzelfde, met als gevolg dat wanneer er iets met een mens aan de hand is, je een soortgelijke behandeling krijgt. Dat is vreemd en vaak blokkerend in plaats van steunend aan iemands mens zijn.

Deze beknopte omschrijving van het lichaam doet natuurlijk geen recht aan het levend wezen mens. Een mens is veel meer dan een verzameling cellen.
Een mens is een samenwerkingsverband. Een partnerschap tussen drie delen. Waarvan het lichaam dus één derde deel is.

Verstand

Er is een tweede deel dat ook uit cellen bestaat. Dit tweede deel is het verstand. De cellen die het verstand vormen werken ook goed samen, maar dan op een heel ingewikkelde manier. Een manier die tot de hogere kunsten behoort en tot op heden niet volledig verklaarbaar is. Wat de vraag oproept: wat maakt dat veel mensen alles willen verklaren?

De cellen binnen het verstand werken zo goed en slim samen, dat een groot aantal mensen het verstand als het belangrijkste deel van een mens zien. Deze verstandelijke samenwerking noem ik het denken, de ratio. Je kunt je overigens afvragen of dit verstand als een écht afzonderlijk tweede deel gezien kan worden. Het is immers zo dat als het lichaam ermee stopt, ook het verstand ter Ziele gaat.

Het verstand, de ratio, heeft in onze maatschappij carrière gemaakt. Het heeft het inmiddels zo ver geschopt dat een groot deel van de wereldbevolking – met name het ‘beschaafde en ontwikkelde deel‘– het verstand zonder aarzelen en zonder twijfel op nummer 1 zet. Het gaat zelfs zo ver dat nogal wat mensen het uitgangspunt hanteren dat een mens een verstand ís. En dat het leven denken is en leven uit denken bestaat. Een mens is een verstand op pootjes…

On -be – grijpbaar deel: de ziel

Er is een derde deel. Een ONGRIJPBAAR en onBEgrijpbaar DEEL.
Het is de kern van het menszijn. Je wezen en alles wat je écht bent.
Ik noem dit on(be)grijpbare deel de ZIEL. En dan bedoel ik dat niet in de religieuze betekenis.

Dit deel is blijft verbonden met alle andere Zielen in de wereld. Het is níet afgescheiden van alles wat leeft. Voor dit uitgangspunt wordt vaak het begrip non-duaal gebruikt. Non-duaal betekent niet afgescheiden. Het lichaam en het verstand zijn wél afgescheiden en worden om die reden duaal genoemd.

Elk mens kent dus een duaal, afgescheiden deel dat voor afstand tot anderen zorgt. Het niet afgescheiden, non-duale deel zorgt voor verbinding met alles en iedereen. Voor veel mensen is dit verwarrend. Waarbij komt dat in onze huidige maatschappij het verstand de boventoon voert. Met als gevolg dat veel mensen zich van anderen afgescheiden voelen. Terwijl de verbinding er van nature gewoonweg is.

De Ziel is door het verstand niet te pakken en is niet wetenschappelijk aantoonbaar. Mensen die vanuit hun verstand leven, geven hun Ziel vaak onvoldoende plek. Dat komt omdat de Ziel niet te begrijpen is. Begrijpen betekent voor mij dat je iets verstandelijk kunt onderbouwen, dat iets bewezen is of waarbij we met zijn allen afgesproken hebben dat het zo is. Dat gaat met de Ziel niet lukken. Mede om die reden wordt de Ziel vaak niet het herkend en erkend. Met disbalans als gevolg.

Deze drie delen vormen in mijn visie het mooie holistisch wezen MENS.
Een lichaam, een verstand en een Ziel.

Binnen Vitamine HBS zijn dat de DRIE KONINGEN.
Zoals  Caspar, Melchior en Balthasar samen residen en de ster volgden, hebben het verstand, het leichaam en de Ziel dat ook te doen! SAMENWERKEN!

Liefdevolle samenwerking

Het holistisch mensbeeld is namelijk nog niet compleet. Een mens is niet simpelweg een optelsom van de delen verstand, lichaam en Ziel. De Griekse filosoof Aristoteles huldigde het principe majores partes totius, het geheel is meer dan de som der delen. Een kijk op samenwerking die ervan uitgaat dat een juiste samenwerking tussen delen méér oplevert dan een simpele optelsom van de afzonderlijke delen. Voor de samenwerking tussen verstand, lichaam en Ziel is dit zeer zeker het geval.

Het gaat alléén op als de drie delen écht samenwerken. Het zal duidelijk zijn dat voor echte samenwerking het minimaal vereist is dat alle delen gezien en erkend worden. In systemische termen: de juiste plek krijgen. Oók de Ziel dus.

Dat ziet er zo uit.

Holistisch mens

De V staat voor verstand, de L voor lichaam en de Z voor Ziel. De cirkel eromheen geeft ‘dat meerdere’, de liefdevolle samenwerking tussen de drie delen weer.

In totaliteit noem ik dit een holistisch mens. Een V-L-Z’je.

Ieder mens komt op deze manier, in deze juiste balans op aarde. Met de uitnodiging om te gaan groeien. Waarbij de groei niet keihard omschreven is en niet voorspeld kan zijn. Groei is een proces. Het is verandering: er is iets en door actief te zijn, verandert het.

Het lichaam groeit door juiste voeding en zelfzorg. Het verstand groeit door kennis op te doen.
En de Ziel groeit door om te gaan met lijden.
Elk mens wordt dus volledig juist geboren. Helaas gaat deze balans bij veel mensen al vroeg in hun jeugd verloren. Omdat simpelweg niet alle delen op een juiste manier gevoed worden.

De Drie Koningen verstand, lichaam en Ziel doorlopen gezamenlijk het aardse bestaan.

De holistische mens – de liefdevolle samenwerking tussen die drie – is de KEIZER die de route door het aards bestaan bepaalt.

Keizer

Uitnodiging

Kroon jezelf weer tot Keizer. Pak je rol (terug).
Je bent al vanaf je de start van jouw Aards bestaan dé bepaler, de Keizer van jouw driemanschap. Van jouw Drie Koningen.
Houd die rol vast of pak hem terug. Laat niet één van de Koningen leidend blijven of worden.
Ben de Keizer die de beslissingen neemt!
Jij als Keizer bepaalt de richting en het tempo van jouw aards bestaan.

Ik nodig je uit van je hele leven een mooie, gemeenschappelijke reis te maken. Met je drie Koningen: verstand, lichaam én Ziel. Waarbij JIJ als Keizer keuzes maakt.  Vanzelfsprekend overleg met je drie Koningen.

Tot slot:
Durf ook ruimte voor stiltes in te lassen.
Een metafoor naar muziek: stilte maakt ook deel uit van muziek!

Veel leefplezier!

Disclaimer

Vitamine HBS (Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch), is de basis voor mijn leven én mijn werk. Deze manier van in het leven staan, geeft een andere kijk op leven én dood. En alles wat daar tussen zit. Geen betere kijk dan velen hebben, geen slechtere, maar een andere. Voor mij wel dé juiste kijk!

Mijn teksten zijn nooit gericht op het overtuigen van wie dan ook, maar op het benoemen van mijn realiteit en het delen van mijn kijk op allerlei onderwerpen. Dat geldt voor alle teksten en inspiraties die ik schrijf. Ik verlang van niemand, verwacht het zelfs niet, dat mijn waarheid onderschreven wordt. Dat hoeft niet en het kan wellicht niet eens.

Ik nodig iedere lezer uit mijn tekst te lezen en daarvan niets klakkeloos aan te nemen. Tegelijkertijd nodig ik iedereen ook uit, deze niet zonder meer af te wijzen. Ik wens elke lezer toe dat het lukt mijn kijk en alle andere kijken open te beschouwen, te doorgronden, te wegen en op basis daarvan een eigen kijk te laten ontstaan. En op basis van die eigen kijk bewust in het leven te gaan staan.

Veel leesplezier.