Inleiding rouw en verlies

Er is al veel geschreven rondom rouw, verlies en alles wat daar mee te maken heeft.

Het woord verlies of verliezen kent vele betekenissen. Zomaar wat voorbeelden die ik al googelend vond:

  • Niet tegen je verlies kunnen door het verliezen bij sport of spel prikkelbaar worden
  • Het nadelig verschil tussen de inkoopsprijs en onkosten en de verkoopsprijs: winst en verlies; verlies lijden
  • Kwijtraken: een oog verliezen
  • Overwonnen worden: de oorlog verliezen

Verlies

Deze inspiratie gaat over verliezen in de betekenis van kwijtraken. Waarbij hoort dat je het vervelend vindt dat je het kwijtgeraakt bent. Als je iets wat je niet leuk vond – hoofdpijn bijvoorbeeld – kwijtraakt, is dat geen verlies.

Elk verlies leidt tot lijden.

Mensen die vaker teksten van mij lezen, weten dat ik met lijden alles bedoel wat jij als uniek menselijk wezen, niet leuk vindt. Dit uitgangspunt zorgt ervoor dat er meer lijden is dan alles wat maatschappelijk als lijden gezien wordt. In de samenleving is lijden immers ‘gekaderd’. Overlijden, ziekte, ontslag, scheiding en dat soort levensgebeurtenissen worden als lijden gezien. Voor deze gebeurtenissen wordt vaak ruimte gegeven om met dit lijden om te gaan. Deze verwerkingstijd die je krijgt is helaas over het algemeen wel beperkt.

Bonsai

Er zijn echter ook gebeurtenissen die iemand – als uniek holistisch wezen – niet leuk vindt en waarvan de omgeving zegt ‘waar gaat dit over?’

Een eenvoudig voorbeeld.
Als bij een bonsaikweker het boompje waarmee hij zijn hobby gestart is, het loodje legt, kan dat tot lijden bij deze man leiden. De omgeving reageert dan vaak weinig begripvol en adviseert de man er zich niet druk over te maken. Hij heeft immers nog boompjes genoeg.

Dan man krijgt daardoor geen ruimte om met het verlies, het lijden dat hem door het overlijden van het boompje overkomen is, om te gaan.

OMGAAN MET LIJDEN

Boeddhistische Edele Waarheid 1 stelt dat er in elk mensenleven lijden voorkomt. Er wordt niet gezegd dat het leven lijden is of dat er altijd sprake van lijden is. Zoals hierboven al gemeld omvat lijden alles wat iemand niet leuk vindt.

Een mens heeft geen invloed op het wel of niet ontstaan van lijden in het leven. Dat is er van nature. Overigens is het wel zo dat veel mensen ervoor zorgen dat zij meer lijden te verstouwen hebben, dan dat er van nature is. Oorzaken daarvan zijn begeerte, het ontlopen en het ontkennen van het lijden.

Omgaan met lijden zorgt voor menselijke, persoonlijke groei.

In de maatschappij wordt dat ook wel rouwen genoemd: het verwerken van verliezen.

Gebeurtenissen die niet als lijden gezien worden en geen ruimte tot verwerking krijgen, zorgen dus niet voor menselijke groei. Het tegendeel: de menselijke groei wordt geblokkeerd.

DIEPGAAND OMGAAN MET ROUW

Diepgaande en duurzame verliesverwerking vereist inzichten in VITAMINE HBS en de ROUWTAART. Waarbij Vitamine HBS staat voor een Holistische, Boeddhistische en Systemische benadering.

De Rouwtaart verwijst naar zeven aandachtsgebieden die onbewust vaak een blokkerende rol spelen bij het verwerken van verliezen. Als de waarneembare én onderliggende verliezen op deze manier benaderd worden, is élk verlies te verwerken.

Rouwtaart

Zowel Vitamine HBS als de Rouwtaart zijn – nog – niet algemeen bekend binnen de samenleving. Met als gevolg dat veel verliezen niet ten diepste verwerkt worden. In systemische termen: verliezen krijgen niet de juiste plek. Dat is heel wat anders dan de maatschappelijke uitdrukking ‘iets een plekje geven’.

Voor iedereen die bekend is met Vitamine HBS en de Rouwtaart, is het verwerken van verliezen, het omgaan met lijden, stukken eenvoudiger.
Om misverstanden te voorkomen: lijden wordt er niet leuker door. Lijden omvat immers alles wat je niet leuk vindt. Dat is en blijft zo.

Hét verschil is dat het omgaan met lijden op termijn een positief effect heeft: menselijke groei. Waarbij het niet zo zal zijn dat je op lijden zit te wachten. Alles wat niet leuk is, blijft lijden. Durven zien dat er groei ontstaat als je op een juiste manier omgaat met lijden, maakt dat lijden niet of minder blokkerend.

Met als bijkomend groot voordeel dat inzichten in Vitamine HBS er gegarandeerd voor zorgt dat er minder lijden op je levensweg zal komen.

VERDIEPEN IN VITAMINE HBS EN DE 7 AANDACHTSGEBIEDEN

In onze 9-daagse opleiding Rouwbegeleiding, Rouwtherapeut vertellen we deelnemers alles over deze manier van het omgaan met lijden en verliezen.

Niet iedereen heeft tijd of zin om deze live-opleiding te volgen. Je moet dan immers op vaste momenten naar een locatie, die misschien ook nog niet eens in de buurt van je woonplaats is. En wellicht passen de data waarop de opleiding gegeven wordt niet in je agenda.

Daarom hebben wij een online opleiding over deze onderwerpen gemaakt. Deze opleiding heeft de volgende naam gekregen:

OVER – LIJDEN EN ANDERE ONGEMAKKEN.

Het is goed je te realiseren dat het volgen van een online opleiding meer zelfdiscipline vergt. Het is namelijk helemaal aan jou tijd vrij te maken om je in de stof te verdiepen.

Meer over deze opleiding vind je op onze online academy.

WINACTIE

Wij geven drie mensen gratis toegang tot deze online opleiding.

Iedereen kan meedoen en zich aanmelden voor deze kans. Het enige dat je hoeft te doen, is een email sturen aan deroestenburgh@outlook.com waarin je aangeeft dat je mee wilt doen. Reageren kan tot en met zondag 3 maart 2024. Uit alle reacties trekken wij drie winnaars. De winnaars krijgen begin maart persoonlijk bericht.

TOT SLOT

De titel van deze inspiratie is: élk verlies is te verwerken.
Misschien vind jij het grote woorden.
Het zou zelfs zo kunnen zijn dat jij vindt dat dit niet mogelijk is. Vanzelfsprekend mag je dat vinden.

Ik nodig je echter uit om je in Vitamine HBS en de Rouwtaart te verdiepe

n en daarna pas te bepalen of je het met dit uitgangspunt eens bent of niet. Ik wens je de moed toe mijn uitnodiging te omarmen.

Elk verlies is te verwerken

DISCLAMER

Vitamine HBS (Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch), is de basis voor mijn leven én mijn werk. Deze manier van in het leven staan, geeft een andere kijk op leven én dood. En alles wat daar tussen zit. Geen betere kijk dan velen hebben, geen slechtere, maar een andere. Voor mij wel dé juiste kijk!

Mijn teksten zijn nooit gericht op het overtuigen van wie dan ook, maar op het benoemen van mijn realiteit en het delen van mijn kijk op allerlei onderwerpen. Dat geldt voor alle teksten en inspiraties die ik schrijf. Ik verlang van niemand, verwacht het zelfs niet, dat mijn waarheid onderschreven wordt. Dat hoeft niet en het kan wellicht niet eens.

Ik nodig iedere lezer uit mijn tekst te lezen en daarvan niets klakkeloos aan te nemen. Tegelijkertijd nodig ik iedereen ook uit, deze niet zonder meer af te wijzen. Ik wens elke lezer toe dat het lukt mijn kijk en alle andere kijken open te beschouwen, te doorgronden, te wegen en op basis daarvan een eigen kijk te laten ontstaan. En op basis van die eigen kijk bewust in het leven te gaan staan.

Veel leesplezier.