Wat is een inspiratie?

Inspiratie komt van het Latijnse woord ‘in spirare’, dat letterlijk inblazen of inademen betekent. Waarbij dit inademen of inblazen gezien werd als het voeden van de ziel. En dat is ook precies de betekenis die ik aan het woord inspiratie toe ken.

Regelmatig kom ik zaken tegen die mijn ziel voeden. Een aantal daarvan verwerk ik in de inspiraties die ik schrijf, en die, met een beetje geluk, ook jouw ziel voeden.

Zielsvoeding en flow

Het is al weer een poos geleden dat ik jullie een inspiratie stuurde. Dat wil niet zeggen dat ik gedurende die tijd niet geïnspireerd ben. Het tegendeel. Mijn ziel wordt voortdurend gevoed en ik ben erg druk met het verzamelen van al die inspiraties in een boek. Zodat ik alles wat mijn ziel voedde en nog steeds voedt ,door kan geven aan iedereen die dat wil nemen.

Op de een of andere manier ben ik in een ‘schrijversflow’ terecht gekomen. Daar ben ik dankbaar voor. Ik schrijf het boek om drie redenen. Voor mijzelf om de Vitamine HBS eens op een andere manier dan ik in mijn opleidingen doe, te doorleven. Daarnaast wil ik het boek gaan gebruiken om de Vitamine HBS, naast mijn opleidingen en workshops, ‘in de wereld te zetten’. Voor mij is het een erg belangrijke manier van naar het leven kijken. Ik ben ervan overtuigd dat, als veel meer mensen dit zouden doen, er een rustigere en vreedzamere wereld ontstaat. De derde reden licht ik hieronder toe.

Mijn boek heeft de werktitel “Holistisch, Boeddhistisch en Systemisch leven. Een andere kijk op het leven léven”.

Inhoudelijk is mijn schrijfsel een heel eind rond. Tussen de tekstuele afronding door ben ik me druk aan het oriënteren over de manier van uitgeven van mijn boek. Voor mij een ingewikkelde en (nog) schemerige wereld. Mocht je rondom het uitgeefproces tips voor me hebben, dan houd ik me aanbevolen. Ik wil ze graag nemen.

Studio Rosmarijn heeft alvast een (voorlopige) trailer gemaakt waarin het boek aangekondigd wordt. Je kunt ‘m hier bekijken.

E-learning

Als derde gaat mijn boek gebruikt worden als naslagwerk bij de e-learningmodules, die ik rondom de Vitamine HBS op dit moment aan het opzetten ben.

Even Geduld

Er is dus van alles in beweging. Volop in beweging.
Ik maak in dit kader gebruik van een beeld dat in de begintijd van de televisie nogal eens op de buis verscheen. Vanzelfsprekend houd ik jullie op de hoogte.

Even Geduld ajb

Tot slot

Onlangs verscheen in de rubriek ‘Bedrijf aan Huis’ in het maandelijks huis aan huis blad De Tweeterp in Engelen een artikel over De Roestenburgh. Ik deel dat graag met jullie.

Tweeterp